Tìm biên độ của ván để vật bung lên độ cao h=50cm

Bài toán
Một miếng ván trên đó có vật m. Ván bắt đầu chuyển động thẳng hướng lên theo quy luật y=A(1-cos11t), (trong đó y là độ dời, tính từ vị trí ban đầu). Biên độ của ván để vật bung lên độ cao h=50cm so với vị trí ban đầu (t=0) gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 25cm
B. 20cm
C. 15cm
D. 10cm
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Tìm biên độ và cơ năng con lắc đơn khi di chuyển! Bài tập Dao động cơ 14
A Tìm biên độ $A_{2}$ Bài tập Dao động cơ 5
S Tìm $T, v_{max}, h_{max}$ và góc $y_{max}$? Bài tập Dao động cơ 0
A Tìm tỉ số $\frac{m}{M}$ để vật không va chạm lần 2 Bài tập Dao động cơ 2
A Tìm vận tốc nhỏ nhất để vật có thể rời tường! Bài tập Dao động cơ 1
C Tìm thời điểm lò xo không bị biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
anzaiii Tìm thời điểm thế năng của con lắc bằng động năng của nó . Bài tập Dao động cơ 2
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
htthao1506 Con lắc lò xo, nếu tăng khối lượng và không thay đổi biên độ thì: Bài tập Dao động cơ 4
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
Đạt QH Bài toán biên độ lò xo Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Biên độ của dao động 1 là Bài tập Dao động cơ 6
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị ban đầu của biên độ $A_2$ là Bài tập Dao động cơ 1
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
billnhat Biên độ cuối cùng trước khi dừng lại là? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
Geni Nguyễn Biên độ giao động B có giá trị cực đại khi A bằng? Bài tập Dao động cơ 2
NhatHau Vật đến vị trí biên dương lần thứ 5 vào thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
cỏ hồng Cho ba dao động điều hòa cùng biên độ Bài tập Dao động cơ 6
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
Q Biên độ A bằng Bài tập Dao động cơ 7
minhanhmia Biên độ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 7
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
0 Dao động tổng hợp có biên độ xấp xỉ khoảng Bài tập Dao động cơ 17
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
S Điều kiện biên độ để vật dao động Bài tập Dao động cơ 0
H Sau khi ngừng tác dụng lực thì biên độ là gì? Bài tập Dao động cơ 3
trangconan123 Vật sẽ dao động với chu kì và biên độ góc là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 6
A Lò xo có biên độ là? Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm biên độ A Bài tập Dao động cơ 1
Q Biên độ dao động là? Bài tập Dao động cơ 7
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của chất điểm là? Bài tập Dao động cơ 3
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
T Độ cao và biên độ góc của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 1
T Khi đó biên độ góc của con lắc sau khi va chạm là: Bài tập Dao động cơ 0
T Biên độ dao động sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
T Biên độ góc cực đại $\alpha$ của con lắc đơn phải thỏa mãn điều kiện nào? Bài tập Dao động cơ 1
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
dungleducanh Tỉ số gia tốc của vật ở vị trí biên và vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
tritanngo99 Dao động của vật có biên độ Bài tập Dao động cơ 1
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top