Trạng thái kích thích cao nhất của nguyên tử hidro là?

Câu hỏi
Khi kích thích đám khí hidro, người ta chỉ thấy được 3 vạch quang phổ phát xạ đỏ, lam và chàm của nó. Trạng thái kích thích cao nhất của nguyên tử hidro là?
A. P
B. O
C. N
D. L
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
ThamHuong97 Nguyên tử chuyển về các trạng thái dừng có mức năng ℓượng thấp hơn thì có thể phát ra phôtôn có năng Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
X Xác định bước sóng những vạch quang phổ của ng tử H xuất hiện khi bắn phá ng tử H ở trạng thái cơ bả Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Enzan Tính công cần thiết để tăng tốc electron từ trạng thái nghỉ đến vận tốc $0,5c$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
rainmeteror Ở trạng thái dừng, nguyên tử: Bài tập Lượng tử ánh sáng 26
giolanh Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
K Bước sóng của bức xạ kích thích phải thỏa điều kiện Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
LeLinh Để chuyển từ mức kích thích thứ nhất lên mức kích thích thứ 3 nguyên tử hidro cần hấp thụ photon có Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Heavenpostman Bước sóng $\lambda $ của ánh sáng kích thích bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tkvatliphothong Tìm khoảng xác định của năng lượng cần kích thích Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
T Số phôtôn kích thích tương ứng với mỗi phôtôn phát quang là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2

Quảng cáo

Top