Khoảng cách hai chất điểm khi đó là?

Bài toán
Hai chất điểm A và B có khối lượng bằng nhau $m= 100 \ \text{g}$ nối với nhau bằng một sợi dây không dãn dài 20cm, chất điểm A gắn vào đầu dưới của lò xo có hệ số cứng $k=100 \ \text{N}/\text{m}$. Đầu kia của lò xo treo vào một điểm cố định. Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Khi hệ đang cân bằng, đốt đứt dây nối A và B, tính đến thời điểm A đi được 10cm và B đang rơi tự do thì khoảng cách hai chất điểm khi đó là
A. 21,25m
B. 22,25
C. 23,25
D. 31,25
 
Bài toán
Hai chất điểm A và B có khối lượng bằng nhau $m= 100 \ \text{g}$ nối với nhau bằng một sợi dây không dãn dài 20cm, chất điểm A gắn vào đầu dưới của lò xo có hệ số cứng $k=100 \ \text{N}/\text{m}$. Đầu kia của lò xo treo vào một điểm cố định. Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Khi hệ đang cân bằng, đốt đứt dây nối A và B, tính đến thời điểm A đi được 10cm và B đang rơi tự do thì khoảng cách hai chất điểm khi đó là
A. 21,25m
B. 22,25
C. 23,25
D. 31,25
Bạn xem lại A đi 10 hay 1cm. Nếu 10cm thì ra to lắm tận 147cm. Còn 1cm thì ra 22,25cm. Sau khi dây đứt thì A dao động điều hòa và B rơi tự do. Bạn tìm biên độ và chu kì của A rồi tính thời gian đến lúc yêu cầu, cũng là thời gian rơi của B. Để ý khoảng cách AB ban đầu nữa là xong.
 
Last edited:
22,25cm chứ nhỉ nếu 1 cm
Bạn xem lại A đi 10 hay 1cm. Nếu 10cm thì ra to lắm tận 146cm. Còn 1cm thì ra 21,25cm. Sau khi dây đứt thì A dao động điều hòa và B rơi tự do. Bạn tìm biên độ và chu kì của A rồi tính thời gian đến lúc yêu cầu, cũng là thời gian rơi của B. Để ý khoảng cách AB ban đầu nữa là xong.
 
Sau khi đốt dây thì chỉ có vật A dao động điều hòa, VTCB bị dịch chuyển lên trên một đoạn $x=\dfrac{m_{B}g}{k}=1cm=A$
Ta có: $10cm=10A\rightarrow2,5T$ nên lúc này A đang ở biên trên, còn B đã rơi tự do được 2,5T
$\rightarrow$ Khoảng cách: $d=0,2+0,02+\dfrac{1}{2}g\left(2,5T\right)^{2}=1,47m$
 
Last edited:
Ừ t nhầm. 22,25
Đáp án 21,25 là đúng rồi mà bạn
Khi cắt dây thì vị trí cân bằng bị dịch lên 1cm và A dao động quanh vị trí cân bằng mới, sau khi đi được quãng được quãng đường 10cm tức là 5T thì trở về vị trí ban đầu khi chưa cắt dây
Như vậy thì không tính 1cm vào khoảng cách đâu bạn à, chỉ tính tổng chiều dài dây và quãng đường B đi được thôi.
 
Đáp án 21,25 là đúng rồi mà bạn
Khi cắt dây thì vị trí cân bằng bị dịch lên 1cm và A dao động quanh vị trí cân bằng mới, sau khi đi được quãng được quãng đường 10cm tức là 5T thì trở về vị trí ban đầu khi chưa cắt dây
Như vậy thì không tính 1cm vào khoảng cách đâu bạn à, chỉ tính tổng chiều dài dây và quãng đường B đi được thôi.
22,25 chứ bạn. Lúc đó mới chỉ 2,5T thôi. Nếu chọn gốc O là vị trí lò xo k dãn thì thời điểm 2,5T A ở đúng ngay O. B đi 0,25 và ban đầu 22
 
22,25 chứ bạn. Lúc đó mới chỉ 2,5T thôi. Nếu chọn gốc O là vị trí lò xo k dãn thì thời điểm 2,5T A ở đúng ngay O. B đi 0,25 và ban đầu 22
Ừ mình nhầm chỗ 5T với 2,5 T
Nhưng 2,5T là 0,5s thì quãng đường B đi được là 1,25cm bạn à, như vậy cuối cùng khoảng cách là 23,25cm
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
K Đến $t=6 \Delta t$ thì khoảng cách hai vật là Bài tập Dao động cơ 0
0 Thời điểm khoảng cách giữa hai vật cực đại lần thứ 2014 Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Khi vật $A$ở vị trí cao nhất thì vật $B$ chưa chạm đất, khoảng cách giữa hai vật? Bài tập Dao động cơ 1
G Khoảng cách giữa hai vật là Bài tập Dao động cơ 3
Mến Khoảng cách lớn nhất giữa hai hình chiếu của hai dao động trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của hai con lắc là Bài tập Dao động cơ 4
ghjcghj Tính từ lúc $t=0$, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất vào thời điểm nào Bài tập Dao động cơ 4
trương vĩnh long Tìm thời điểm đầu tiên hai điểm sáng ở xa nhau nhất và khoảng cách xa nhất đó Bài tập Dao động cơ 3
phongvtlol Tổng khoảng cách từ E đến hai nguồn lớn nhất và nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 1
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ trong quá trình dao động có giá trị gần giá trị nào nhất ... Bài tập Dao động cơ 8
hoankuty Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 3
P Khoảng cách lớn nhất giữa vật thứ nhất và vật thứ hai trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 0
dhdhn Khoảng cách giữa hai vật khi lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Quốc Hưng Khoảng cách giữa hai chất điểm bằng? Bài tập Dao động cơ 17
Q Xác định độ lệch pha giữa hai dao động và khoảng cách lớn nhất giữa chúng? Bài tập Dao động cơ 2
N Khoảng cách giữa hai nguồn là AB = 4$\lambda$ . Số điểm dao động với biên độ 1,5a trên đoạn AB là Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 4
minhtangv Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối tâm hai sóng có độ dài là Bài tập Dao động cơ 1
apple13197 Cách viết phương trình khoảng cách hai dao động? Bài tập Dao động cơ 10
GS.Xoăn Khoảng cách giữa hai vật kể từ lúc va chạm đến khi $\mathsf{m_1}$ đổi chiều chiều chuyển động lần đầ Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng không? Bài tập Dao động cơ 9
GS.Xoăn Tìm khoảng cách cực đại giữa hai vật Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Giá trị nhỏ nhất của khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm theo phương Ox gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 6
Xuân Thành Khoảng cách giữa hai chất điểm Bài tập Dao động cơ 5
datanhlg Khoảng cách giữa hai vật? Bài tập Dao động cơ 1
Enzan Kể từ $t=0$,thời điểm đầu tiên mà hai vật có khoảng cách lớn nhất là Bài tập Dao động cơ 2
D Tìm khoảng cách xa nhất của hai vật Bài tập Dao động cơ 8
chinhanh9 Tìm khoảng cách giữa hai vật sau thời gian ... kể từ lúc va chạm Bài tập Dao động cơ 1
H Thời điểm đầu tiên ( sau t=0) hai vật có khoảng cách lớn nhất là: Bài tập Dao động cơ 5
Nguyn.trim Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa hai vật m1 và m2 là ? Bài tập Dao động cơ 2
sooley Lần đầu tiên A đến vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa hai vật là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
Mai NTM Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai giao động Bài tập Dao động cơ 12
siêuđạochích Khoảng cách giữa hai vật $m_1$ và $m_2$ là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 6
tutsao3 Khoảng cách giữa hai vật khi chiều dài của lò xo ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 2
sooley Tính khoảng cách giữa hai vật khi $m_{1}$ đổi chiều vận tốc lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 3
Đ Xác định thời điểm đầu tiên khoảng cách giữa hai vật đạt giá trị cực đại? Bài tập Dao động cơ 2
H Tìm điều kiện của biên độ để tồn tại thời điểm khoảng cách giữa hai vật không đổi Bài tập Dao động cơ 1
T Khoảng cách giữa hai chất điểm là? Bài tập Dao động cơ 4
ShiroPin Ở thời điểm nào sau đây khoảng cách giữa hai hình chiếu có giá trị lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
adamdj Tính khoảng cách giữa hai vật khi vật $m_1$ đổi chiều gia tốc lần thứ hai tính từ thời điểm ban đầu Bài tập Dao động cơ 3
N Thời điểm đầu tiên mà khoảng cách giữa hai vật nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 1
H Lần đầu tiên vật A lên vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa hai vật bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
KSTN_BK_95 Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai vật m và M là: Bài tập Dao động cơ 1
N Tại thời điểm có động năng bằng 3 lần thế năng của vật, khoảng cách giữa hai vật là? Bài tập Dao động cơ 7
ashin_xman Lần đầu tiên vật A lên vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa hai vật bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 9
T Khoảng cách lớn nhất giữa hai chât điểm Bài tập Dao động cơ 3
D Khoảng cách giữa hai vật lớn nhất là . Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top