Chiết suất của ánh sáng đỏ vơi lăng kính xấp xỉ

Bài toán
Chiếu 1 tia sáng trắng vào mặt bên của lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác đều sao cho tia tím có góc lêch cực tiểu . Chiết suất của lăng kính đối với tia tím là $\sqrt{3}$ . Để tia đỏ có góc lệch cực tiểu thì góc tới giảm 5 độ . Tìm chiết suất của lăng kính đổi với tia đỏ :
A. 1,38
B. 1,45
C. 1,73
D. 1,64
 
Bài toán
Chiếu 1 tia sáng trắng vào mặt bên của lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác đều sao cho tia tím có góc lêch cực tiểu . Chiết suất của lăng kính đối với tia tím là $\sqrt{3}$ . Để tia đỏ có góc lệch cực tiểu thì góc tới giảm 5 độ . Tìm chiết suất của lăng kính đổi với tia đỏ :
A. 1,38
B. 1,45
C. 1,73
D. 1,64
Tia tím có góc lệch cực tiểu nên: sini = $\sqrt{3}$. Sin$\dfrac{A}{2}$
Suy ra i = $\dfrac{\pi }{3}$
Để tia đỏ có góc lệch cực tiểu thì i' = $\dfrac{\pi }{3}$ - $\dfrac{\pi }{36}$ = $\dfrac{11\pi }{36}$
sini' = $n_{đ}$. Sin$\dfrac{A}{2}$
Suy ra $n_{đ}$ = 1,64
 
Last edited:

Quảng cáo

Top