Với lọ dung dịch trên thì có thể tiêm cho

Bài toán
Ở một bệnh viện người ta tiêm dung dịch NaI chứa đồng vị $I^{131}$ cho bệnh nhân. Lọ dung dịch NaI có độ phóng xạ ban đầu là 27MBq. Mỗi lần tiêm người ta lấy một lượng dung dịch có độ phóng xạ là 8MBq. Vì các lí do kĩ thuật, các lần tiêm được thực hiện cách nhau 30 phút. Khi tiêm dung dịch được lấy và truyền tức thì. Biết hằng số phóng xạ $\lambda$ = $1,46$.$10^{-5}$ $s^{-1}$. Với lọ dung dịch trên thì có thể tiêm cho
A. 5 bệnh nhân
B. 4 bệnh nhân
C. 3 bệnh nhân
D. 2 bệnh nhân

Đáp án ra là 3 nhưng mình chưa hiểu rõ lắm , bạn nào có thể giải thích giúp mình được không?
 
Bài toán
Ở một bệnh viện người ta tiêm dung dịch NaI chứa đồng vị $I^{131}$ cho bệnh nhân. Lọ dung dịch NaI có độ phóng xạ ban đầu là 27MBq. Mỗi lần tiêm người ta lấy một lượng dung dịch có độ phóng xạ là 8MBq. Vì các lí do kĩ thuật, các lần tiêm được thực hiện cách nhau 30 phút. Khi tiêm dung dịch được lấy và truyền tức thì. Biết hằng số phóng xạ $\lambda$ = $1,46$.$10^{-5}$ $s^{-1}$. Với lọ dung dịch trên thì có thể tiêm cho
A. 5 bệnh nhân
B. 4 bệnh nhân
C. 3 bệnh nhân
D. 2 bệnh nhân

Đáp án ra là 3 nhưng mình chưa hiểu rõ lắm , bạn nào có thể giải thích giúp mình được không?
Sau lần đầu lọ còn 19MBq. 30 phút sau còn $19.e^{-1,46.18.10^{-3}}$. Tiếp lần 2 lại trừ đi 8MBq. Cứ thế đến khi còn lại <8MBq thì k tiêm thêm được nữa. Chắc ra 3 lần. Bạn tự tính nhé mình k có máy tính. Cái này mà cấp 2 bạn biết dùng truy hồi ở máy tính thì tính nhanh hơn. Lượng thuốc còn lại trước mỗi lần tiêm là $H'=\left(H-8\right).e^{-1,46.18.10^{-3}}$. Truy hồi đến khi H'<8.
 
Last edited:
Sau lần đầu lọ còn 19MBq. 30 phút sau còn $19.2^{-1,46.18.10^{-3}}$. Tiếp lần 2 lại trừ đi 8MBq. Cứ thế đến khi còn lại <8MBq thì k tiêm thêm được nữa. Chắc ra 3 lần. Bạn tự tính nhé mình k có máy tính. Cái này mà cấp 2 bạn biết dùng truy hồi ở máy tính thì tính nhanh hơn. Lượng thuốc còn lại trước mỗi lần tiêm là $H'=\left(H-8\right).2^{-1,46.18.10^{-3}}$. Truy hồi đến khi H'<8.
Bạn giải thích rõ hơn được không, mình chưa hiểu, cái công thức nhìn đã khó hiểu rùi.
 
Bạn giải thích rõ hơn được không, mình chưa hiểu, cái công thức nhìn đã khó hiểu rùi.
Chết trên t viết sai e mũ thành 2 mũ bạn ơi. Bạn hỏi công thức nào? $H=H_0e^{-t\lambda}$. Muốn tiêm tiếp thì lượng còn lại phải có độ phóng xạ lớn hơn 8MBq. Ta đếm xem sau bn lần thì H<8. Sau mỗi lần tiên H giảm 8, rồi chờ 30 phút H lại giảm tiếp $e^{-t\lambda}$. Cứ tính dần ra. Còn công thức cuối mà t viết là nếu bạn dùng truy hồi thôi
 
Sau lần đầu lọ còn 19MBq. 30 phút sau còn $19.e^{-1,46.18.10^{-3}}$. Tiếp lần 2 lại trừ đi 8MBq. Cứ thế đến khi còn lại <8MBq thì k tiêm thêm được nữa. Chắc ra 3 lần. Bạn tự tính nhé mình k có máy tính. Cái này mà cấp 2 bạn biết dùng truy hồi ở máy tính thì tính nhanh hơn. Lượng thuốc còn lại trước mỗi lần tiêm là $H'=\left(H-8\right).e^{-1,46.18.10^{-3}}$. Truy hồi đến khi H'<8.
Vậy phải là $H'= \left(H-8\right).e^{-1,46.18.10^{-3}.30.60}$ bạn thiếu khi nhân với số thời gian cách nhau khi tiêm , mình đã hiểu rồi , thank bạn nhiều nha
 
Chết trên t viết sai e mũ thành 2 mũ bạn ơi. Bạn hỏi công thức nào? $H=H_0e^{-t\lambda}$. Muốn tiêm tiếp thì lượng còn lại phải có độ phóng xạ lớn hơn 8MBq. Ta đếm xem sau bn lần thì H<8. Sau mỗi lần tiên H giảm 8, rồi chờ 30 phút H lại giảm tiếp $e^{-t\lambda}$. Cứ tính dần ra. Còn công thức cuối mà t viết là nếu bạn dùng truy hồi thôi
Sao trên tử có chỗ nhân 18 đó, mình không hiểu.
 

Quảng cáo

Top