Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt nhân phân rã trong khoảng thời gian $t_{2}-t_{1}$ là:

Bài toán
Tại thời điểm $t_{1}$ độ phóng xạ của một mẫu chất là x, và ở thời điểm $t_{2}$ là y.
Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt nhân phân rã trong khoảng thời gian $t_{2}-t_{1}$ là:

A. x-y
B. $\left(x-y\right)\dfrac{ln2}{T}$

C. $\left(x-y\right)\dfrac{T}{ln2}$

D. $xt_{1}-yt_{2}$
 
Bài toán
Tại thời điểm $t_{1}$ độ phóng xạ của một mẫu chất là x, và ở thời điểm $t_{2}$ là y.
Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt nhân phân rã trong khoảng thời gian $t_{2}-t_{1}$ là:

A. x-y
B. $\left(x-y\right)\dfrac{ln2}{T}$

C. $\left(x-y\right)\dfrac{T}{ln2}$

D. $xt_{1}-yt_{2}$
C đúng rùi.
 
Bài toán
Tại thời điểm $t_{1}$ độ phóng xạ của một mẫu chất là x, và ở thời điểm $t_{2}$ là y.
Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt nhân phân rã trong khoảng thời gian $t_{2}-t_{1}$ là:

A. x-y
B. $\left(x-y\right)\dfrac{ln2}{T}$

C. $\left(x-y\right)\dfrac{T}{ln2}$

D. $xt_{1}-yt_{2}$
Lời giải
Ta có : $ H_{t_{1}} =\lambda N_{t_{1}} = x$ suy ra $N_{t_{1}}=\dfrac{x}{\lambda}$

$H_{t_{2}}=\lambda N_{t_{2}} =y$ suy ra $N_{t_{2}}=\dfrac{y}{\lambda}$

$N_{t_{1}} -N_{t_{2}} =\left(x-y \right) \dfrac{1}{\lambda} = \left(x-y \right) \dfrac{T}{ln2} $ Hihi . Bạn nào sửa hộ miinh nha.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu phản ứng tỏa ra năng lượng \Delta E thì động năng của hạt B là. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
dungpro1511 Nếu một hạt có sai số nói trên là 5% thì hạt đó có năng lượng toàn phần gấp bao nhiêu lần năng lượng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
To_Be_The_Best Nếu dùng toàn bộ D có trong $1 kg$ nước thì năng lượng thu được Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
dtdt95 Nếu bỏ qua động năng của các hạt sinh ra thì động năng tối thiểu của hạt $\alpha$ để phản ứng xảy ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
dtdt95 Nếu tổng hợp hêli từ 1g liti thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi 1 khối lượng nước ở $0^0 C $ là : Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
Double H Tính chu kì phân rã của $_{14}^{31}\textrm{Si}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
K Tính chu kỳ bán rã của natri Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
xuanhoang281 Chu kỳ Phóng xạ là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
canhdieunogio Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Chu kì bán rã của chất phóng xạ là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Máy đếm được $n_2=\frac{9}{64}n_1$ xung. Chu kì bán rã T có giá trị bằng bao nhiêu. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
ĐỗĐạiHọc2015 Với $N_2=2,3N_1$. Chu kì ban rã của chất đó là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Enzan Tìm chu kì của chất phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Bo Valenca Chu kì bán rã của chất phóng xạ X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Thảo Bùi Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn, biết chu kỳ bán rã của Ra là 1590 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
P Xác định chu kì bán rã của ${}^{234}U$? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
superstar Chu kì bán rã T có giá trị là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
superstar Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
To_Be_The_Best Tìm chu kì bán rã của chất phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
Spin9x Tìm chu kỳ bán rã của chất Rn222 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
ShiroPin Chu kì bán rã của hỗn hợp Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
tramyvodoi Chu kì của chất phóng xạ này là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Nắng Khối lượng chì sau 3 chu kì bán rã. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
triminhdovip137 Chu kì bán rã T có giá trị là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
lvcat Tìm tuổi của món đồ cổ khi biết chu kì bán rã của $C^{14}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Xác định chu kì bán rã của X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Xác định chu kì bán rã của chất đó. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
phenol phenic Tìm chu kì bán rã của U234. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
adamdj Chu kì bán rã Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
K Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này xấp xỉ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
K Chu kỳ bán rã $T$ có giá trị là bao nhiêu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Hải Quân Tỉ lệ của U235 trong urani tự nhiên vào thời kì trái đất được tạo thành cách đây 4,5 tỉ năm là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top