Bài toán: Chọn đáp án sai: Khi cho một vòng dây dẫn phẳng quay đều quanh một trục đồng phẳng với vòn

Bài toán
Chọn đáp án sai: Khi cho một vòng dây dẫn phẳng quay đều quanh một trục đồng phẳng với vòng dây đặt trong một từ truờng đều có phương vuông góc với trục quay thì trên vòng dây xuất hiện một suất điện động xoay chiều:
A. Có giá trị bằng 0 khi từ thông qua vòng dây cực đại.
B. Có giá trị tức thời tỉ lệ với tần số của suất điện động.
C. Có tần số góc bằng tần số góc quay của vòng dây.
D. Có giá trị cực đại tỉ lệ với giá trị cực đại của từ thông qua vòng dây.
 

Quảng cáo

Top