Tìm tỉ số $\frac{m}{M}$ để vật không va chạm lần 2

Bài toán
Một con lắc lò xo một đầu cố định ở tường(với độ cứng k, ban đầu không co dãn), đầu kia nối với một vật có khối lượng m. Vật có khối lượng M chuyển động tới va chạm với m(va chạm đàn hồi tuyệt đối). Để va chạm lần 2 không xảy ra thì tỉ số $\dfrac{m}{M}$ nhận giá trị nào sau đây?
A. 0,5
B. 1
C. 1,5
D. $\sqrt{2}$
 
Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của m. Ta có vận tốc của m sau va chạm là: v'=$\dfrac{\left(m-M\right)v}{m+M}$. Để không có va chạm làn 2 thì m phải bật ngược trở lại, tức là v' < 0. Suy ra m < M hay m/M < 1. Chọn A.
 
Bài toán
Một con lắc lò xo một đầu cố định ở tường(với độ cứng k, ban đầu không co dãn), đầu kia nối với một vật có khối lượng m. Vật có khối lượng M chuyển động tới va chạm với m(va chạm đàn hồi tuyệt đối). Để va chạm lần 2 không xảy ra thì tỉ số $\dfrac{m}{M}$ nhận giá trị nào sau đây?
A. 0,5
B. 1
C. 1,5
D. $\sqrt{2}$
http://vatliphothong.vn/t/6749/#post-41325
 

Quảng cáo

Top