Tìm độ lớn biên độ dao động $A$

Bài toán
Một vật thực hiện dao động điều hòa . Người ta thấy rằng tại các li độ $x_{1},x_{2}\left(cm\right)$ ứng với các vận tốc $v_{1},v_{2}\left( \ \text{cm}/\text{s}\right)$ thì có được:$\sqrt{x_{1}^{2}+v_{2}^{2}}+\sqrt{x_{2}^{2}+v_{1}^{2}}=14\sqrt{2}$ và $x_{1}-x_{2}=v_{2}-v_{1}=14$. Tìm độ lớn biên độ dao động $A$? Biết $28\pi \leq \omega \leq 28\sqrt{2}\pi $.
P/s:đã sửa về cùng 1 dạng đơn vị mà vẫn sai. .. Bản chất!
 
Last edited:
Bài toán
Một vật thực hiện dao động điều hòa . Người ta thấy rằng tại các li độ $x_{1},x_{2}\left(cm\right)$ ứng với các vận tốc $v_{1},v_{2}\left( \ \left(\text{m}/\text{s}\right)\right)$ thì có được:$\sqrt{x_{1}^{2}+v_{2}^{2}}+\sqrt{x_{2}^{2}+v_{1}^{2}}=14\sqrt{2}$ và $x_{1}-x_{2}=v_{2}-v_{1}=14$. Tìm độ lớn biên độ dao động $A$? Biết $28\pi \leq \omega \leq 28\sqrt{2}\pi $.
Chỉ biết xử lí phần đầu.
$$\sqrt{x_1^2+v_2^2}+\sqrt{x_2^2+v_1^2} \ge \sqrt{\left(x_1-x_2\right)^2+\left(v_1-v_2\right)^2} =14\sqrt{2}$$
Dấu bằng xảy ra khi $\dfrac{x_1}{x_2}=\dfrac{v_1}{v_2}$
Còn phần sau thì chịu vì bản chất sai hết rồi, $x$ và $v$ có đơn vị khác nhau nên không thể viết biểu thức $\sqrt{x^2+v^2}...$ được.
 
Chỉ biết xử lí phần đầu.
$$\sqrt{x_1^2+v_2^2}+\sqrt{x_2^2+v_1^2} \ge \sqrt{\left(x_1-x_2\right)^2+\left(v_1-v_2\right)^2} =14\sqrt{2}$$
Dấu bằng xảy ra khi $\dfrac{x_1}{x_2}=\dfrac{v_1}{v_2}$
Còn phần sau thì chịu vì bản chất sai hết rồi, $x$ và $v$ có đơn vị khác nhau nên không thể viết biểu thức $\sqrt{x^2+v^2}...$ được.
E cũng nghĩ tới việc này rồi nên mới cho x là cm và v là m/s :v
 
Không được em. $x$ đơn vị là m, $v$ đơn vị là m/s, không thể cho bằng nhau như thế được.
Ban đầu là em định cho 100x để ứng với v cơ, nhưng đề xấu xấu. .. .. .. Em tưởng là nếu nêu đầu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là x, v cùng tính theo cm thì ổn. .. .. .
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
vatly12345 Tìm độ giãn lớn nhất của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tìm tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được khi dao động ngược chiều dương Bài tập Dao động cơ 2
L Tìm độ lớn lực đàn hồi, độ giãn lò xo khi vật cân bằng và gia tốc của xe Bài tập Dao động cơ 2
chinhanh9 Tìm độ lớn cường độ điện trường? Bài tập Dao động cơ 8
T Tìm khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật đao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc bằng Bài tập Dao động cơ 14
D Sau 21,4s dao động,tìm tốc độ lớn nhất của vật Bài tập Dao động cơ 7
nguyenthecong Tìm độ nén lớn nhất của lò xo Bài tập Dao động cơ 5
H Hãy tìm tốc độ lớn nhất của vật sau khi truyền vận tốc Bài tập Dao động cơ 0
H Tìm li độ lớn nhất sau khi qua VTCB Bài tập Dao động cơ 2
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
T Tìm biên độ A Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
Satoh Aki Tìm biên độ dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
Tú Zô Tìm biên độ A ? Bài tập Dao động cơ 1
Rosemary Pham Tìm li độ của N tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 11
Nguyenthpthh Tìm li độ ban đầu của dao động Bài tập Dao động cơ 3
L Tìm thời gian trong $\dfrac{2}{3}$ chu kì đầu để toạ độ vật không vượt quá $-3,5cm$ Bài tập Dao động cơ 4
K Tìm biên độ của vật sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 1
N Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 1
K Tìm li độ tại thời điểm t. Bài tập Dao động cơ 5
caybutbixanh Tìm biện độ tại điểm C cách bụng sóng 4cm . Bài tập Dao động cơ 2
X Tìm biên độ A tổng hợp Bài tập Dao động cơ 7
Hải Quân Tìm giá trị của biên độ tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 4
thoheo Tìm độ cứng của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
A Tìm tỉ số động năng của vật khi tốc độ cực đại và động năng vật khi lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm biên độ của miếng ván Bài tập Dao động cơ 0
Nguyễn Đình Huynh Tìm biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 4
Huyen171 Tìm li độ của vật Bài tập Dao động cơ 3
D Tìm độ biến dạng cực đại của lò xo : Bài tập Dao động cơ 1
C Tìm phương trình li độ dài của vật Bài tập Dao động cơ 3
GS.Xoăn Tìm biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 29
hoankuty Tìm biên độ dao động của vật sau va chạm? Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Tìm li độ $x$ vào thời điểm $t=\frac{1}{60}(s)$ ứng với dao động tổng hợp có biên độ nhỏ nhất? Bài tập Dao động cơ 36
Del Enter Tìm biên độ dđ? Bài tập Dao động cơ 9
tranmai_97 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 1
L Tìm tần số và biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
V Tìm biên độ dao động con lắc khi rời khỏi mặt phẳng Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ trung bình của vật khi đi theo 1 chiều giữa 2 vị trí có cùng tốc độ là vo là 20cm/s. Tìm v0 Bài tập Dao động cơ 1
chinhanh9 Tìm điều kiện về biên độ để dây luôn căng Bài tập Dao động cơ 1
Jeremy Nguyễn Tìm góc ACB gần với giá trị nào sau đây nhất (tính theo độ) Bài tập Dao động cơ 10
Enzan Tìm biên độ và li độ của dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top