Vận tốc electron quanh hạt nhân

Bài toán
Năng lượng của nguyên tữ H được tính theo công thức $E_{n}=-\dfrac{13,6}{n^{2}}\left(eV\right)$ và bán kíh quỹ đạo dừng của e là $r_{n}=n^{2}.5,3.10^{-11}\left(m\right) với n\epsilon Z^{+}$. Chiếu vào nguyên tử H đang ở trạng thái cơ bản 3 bức xạ $\lambda _{1}=0,099\mu m;\lambda _{2}=0,1218\mu m;\lambda _{3}=0,2\mu m$ thì electron sẽ chuyển động quanh hạt nhân với vận tốc bao nhiêu?
A. $1,09.10^{6}\left( \ \left(\text{m}/\text{s}\right)\right)$
B. $7,3.10^{5}\left( \ \left(\text{m}/\text{s}\right)\right)$
C. $2.10^{6}\left( \ \left(\text{m}/\text{s}\right)\right)$
D. $2.10^{4}\left( \ \left(\text{m}/\text{s}\right)\right)$
 
Bài toán
Năng lượng của nguyên tữ H được tính theo công thức $E_{n}=-\dfrac{13,6}{n^{2}}\left(eV\right)$ và bán kíh quỹ đạo dừng của e là $r_{n}=n^{2}.5,3.10^{-11}\left(m\right) với n\epsilon Z^{+}$. Chiếu vào nguyên tử H đang ở trạng thái cơ bản 3 bức xạ $\lambda _{1}=0,099\mu m;\lambda _{2}=0,1218\mu m;\lambda _{3}=0,2\mu m$ thì electron sẽ chuyển động quanh hạt nhân với vận tốc bao nhiêu?
A. $1,09.10^{6}\left( \ \left(\text{m}/\text{s}\right)\right)$
B. $7,3.10^{5}\left( \ \left(\text{m}/\text{s}\right)\right)$
C. $2.10^{6}\left( \ \left(\text{m}/\text{s}\right)\right)$
D. $2.10^{4}\left( \ \left(\text{m}/\text{s}\right)\right)$
Lời giải

Bạn đi tính năng lượng của các bức xạ rổi đổi đơn vị về Mev xem nguyên tử H ở trạng thái cơ bản thì nó hấp thụ bức xạ nào rồi tính năng lượng trạng thái kích thích đó bằng bao nhiêu rồi suy ra quỹ đạo.
Thực ra khi quen bạn nhận ra ngay nó hấp thụ bức xạ $\lambda_2$ rồi chuyển nên quỹ đạo L. Có bán kính r = 4$r_0$
Hạt nhân nguyên tử H chỉ có 1 p mang điện tích q = 1,6.$10^{-19}$ quay xung quanh nó là 1 e có điện tích e = -1,6.$10^{-19}$ với quỹ đạo là đường tròn. Lúc này lực cu lông đóng vai trò là lực hướng tâm
$9.10^9. \dfrac{e^2}{r^2}$ = $m.\dfrac{v^2}{r}$. $\Rightarrow$ $v=\sqrt{\dfrac{9.10^9}{m.r}}.e$ lắp số vào tính được v = 1092830,005 m/s = 1,09.$10^6$. Chọn đáp án A
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
apple13197 Vận tốc nhỏ nhất và vận tốc lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Enzan Tính công cần thiết để tăng tốc electron từ trạng thái nghỉ đến vận tốc $0,5c$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
V Hãy xác định vận tốc góc của electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân trên quỹ đạo này Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đá Tảng Tìm bước sóng $\lambda$ và vận tốc ban đầu cực đại của quang electron. Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
S Nếu dùng chùm sáng có tần số 3f thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Vận tốc nhỏ nhất và lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
T Khi hiệu điện thế giửa anot và catot bằng $-0.52 V $ thì vận tốc cực đại của quang electron tại anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
D Tính vận tốc cực đại của quang điện tử? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Hải Quân Khi vừa ra khỏi tụ điện vec tơ vận tốc hợp với véc tơ vận tốc ban đầu một góc Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
iphodtv Vận tốc cực đại của quang điện tử là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Đ Để các êlectron có vận tốc ban đầu cực đại là $\sqrt{2} v$thì phải chiếu bức xạ có bước sóng bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Tỉ số các vận tốc cực đại của các êlectron đến anốt và các êlectron quang điện bứt ra khỏi catot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
S Tỉ số các vận tốc cực đại của các êlectron đến anốt (của ống tia X) và các êlectron quang điện bứt Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
ShiroPin Một hạt có động năng tương đối tính gấp hai lần động năng cổ điển. Vận tốc của hạt đó bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
KSTN_BK_95 Tính tỷ lệ vận tốc của các bước sóng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
HuyGooner Tính vận tốc cực đại của e khi đập vào anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
rainmeteror Vận tốc ban đầu cực đại tỷ lệ $v_1:v_2:v_3=3:k:1$. Trong đó k bằng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
levietnghials Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron thoát ra từ catôt bằng: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Vận tốc của êlectron trong nguyên tử Hidro Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tốc độ của electron trên quỹ đạo dừng thứ ba là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Tốc độ góc trong mẫu nguyên tử hydro Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Change Tốc độ cực đại của quang electron có giá trị Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
K Tỉ số giữa tốc độ của electron quang điện trên quĩ đạo K và quĩ đạo M . Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo N và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo L Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Tốc độ của electrôn tăng tốc qua hiệu điện thế $10^5$ V là bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Để giảm tốc độ này xuống $8.10^6 m/s$ phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
sooley Tỉ số giữa tốc độ góc của electron trên quỹ đạo K và trên quỹ đạo M bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Tốc độ êlectron tới anốt ban đầu là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Khi nhảy lên quỹ đạo$M$. electron có tốc độ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
V Tính năng lượng của một photon mà xung lượng của nó bằng xung lượng của một electron có năng lượng bằng 0,3MeV Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
đhl Tìm vận tốc cực đại của electron quang điện ra khỏi catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 11
Gét Đời Các electron quang điện có thể rời xa tấm kim loại một khoảng lớn nhất là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Hải Quân Động năng cực đại của electron khi đập vào anôt là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 16
Hải Quân Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot có electron đập vào bằng bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
tiendatptbt Electron chuyển động trong điện trường. Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
N Electron chuyển động trong điện trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Động năng ban đầu cực đại của quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Công thoát của electron đối với kim loại dùng làm catốt sẽ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
apple13197 Động năng của electron sau va chạm là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Động năng cực đại của electron khi đập vào anot là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
L Động năng của electron còn lại là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
tandatinfotech Động năng cực đại của các electron quang điện khi đến anot là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
proboyhinhvip Mô men động lượng của electron quanh hạt nhân là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
D Động năng ban đầu cực đại của quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
minhdoan Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt cực dương có các electron đập vào Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
K Khi các electron quang điện rơi trở lại bản A, điểm rơi cách A một đoạn xa nhất bằng bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Halerm Dép Tính điện tích của electron quang điện Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Love_is_so_vague Tính chu kì của electron trong từ trường. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Iukk Động năng cực đại của electron quang điện khi đến anôt sẽ là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ashin_xman Bán kính cực đại của quỹ đạo electron chuyển động trong tù trường là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top