Tìm công của lực đàn hồi của lò xo.

Bài toán
Một CLLX có k = 100 N/s treo thẳng đứng, đầu trên gắn với giá treo, đầu dưới gắn với vật $m = 250 \ \text{g}$. Kéo vật xuống dưới VTCB 1 đoạn 2 cm rồi truyền cho nó 1 vận tốc $40\sqrt{3}$ cm/s hướng lên. Gốc thời gian là lúc truyền vận tốc $g = 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tìm công của lực đàn hồi của lò xo trong khoảng từ $t_1 = \dfrac{\pi }{120}s$ → $t_2 = \dfrac{T}{4} + t_1$.

A. -0,08J
B. 0,08J
C. 0,1J
D. 0.02J
 
Last edited:
Bài toán
Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Biết ở thời điểm t chất điểm có vận tốc 50 cm/s và ở thời điểm $\left(t + \dfrac{T}{4}\right)$ gia tốc của chất điểm có độ lớn $5 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tìm chu kì dao động của chất điểm?

A. $\dfrac{\pi }{15}s$
B. $\dfrac{\pi }{10}s$
C. $\dfrac{\pi }{20}s$
D. $\dfrac{\pi }{5}s$
Do Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này ta chỉ có thể đưa ra được một giá trị của$T$(Nhìn vào các đáp án là biết)cho nên ta có thể thêm dữ kiện vào miễn sao tìm được $T$
VD khi mình thêm mà tìm được các $T$ khác nhau thì khi đó đề sai :))

Cứ cho tại thời điểm $t=0$ thì $V=V_{max}=50 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)=A.\omega $

Tại thời điểm $\left(t+\dfrac{T}{4}\right)$(Cái này vuông gốc với vị trí cũ) ta có

$a=a_{max}=A.\omega ^2=500 \ \left(\text{cm}/\text{s}^2\right)$

Từ đó ta có $\omega =10$

Suy ra $T=\dfrac{\pi }{5}$

Không biết đúng hay không :))
 
Last edited:
Do Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này ta chỉ có thể đưa ra được một giá trị của$T$(Nhìn vào các đáp án là biết)cho nên ta có thể thêm dữ kiện vào miễn sao tìm được $T$
VD khi mình thêm mà tìm được các $T$ khác nhau thì khi đó đề sai :))
Cứ cho tại thời điểm $t=0$ thì $V=V_{max}=50 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)=A.\omega $
Tại thời điểm $\left(t+\dfrac{T}{4}\right)$(Cái này vuông gốc với vị trí cũ) ta có
$a=a_{max}=500.\dfrac{cm}{s^2}=A.\{omega}^2$
Từ đó ta có $\omega =10$
Suy ra $T=\dfrac{\pi }{5}$
Không biết đúng hay không
Uk, đáp án D là đúng rồi cậu, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này tớ đăng nhầm, tớ cần giúp đỡ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trên kia cơ, tớ sửa lại đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 rồi đó cậu, làm giúp tớ với, đáp án D đúng nhé! :)
 
Bài toán
Một CLLX có k = 100 N/s treo thẳng đứng, đầu trên gắn với giá treo, đầu dưới gắn với vật $m = 250 \ \text{g}$. Kéo vật xuống dưới VTCB 1 đoạn 2 cm rồi truyền cho nó 1 vận tốc $40\sqrt{3}$ cm/s hướng lên. Gốc thời gian là lúc truyền vận tốc $g = 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tìm công của lực đàn hồi của lò xo trong khoảng từ $t_1 = \dfrac{\pi }{120}s$ → $t_2 = \dfrac{T}{4} + t_1$.

A. -0,08J
B. 0,08J
C. 0,1J
D. 0.02J
Từ các dữ kiện của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán ta có thể viết được phương trình chuyển động của vật
Từ đó xác định được các vị trí $x_1,x_2$ tương ứng với $t_1,t_2$ và CHIỀU của chuyển động của vật lúc đó
Từ đó dùng CT $A=FdS. \cos \alpha$
Tuy nhiên mình có cách nghĩ thế này
Thực tế trong các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập trắc nghiệm thì các đáp án có nét tương đồng nhau thì có khả năng một trong số các đáp án ấy là đáp án đúng
Ở đây ta nghi ngờ đáp án  hoặc B là đáp án đúng, việc bây giờ chỉ cần xác định chiều chuyển động nhưng mình hơi nghiêng về đáp án A vì nếu đáp án B đúng thì mình không cần xét chiều chuyển động làm gì cả :))
 
Cái thực tế của cậu chỉ là suy luận thôi, cẩn thận bị ăn dưa bở đấy. :))
Đáp án chuẩn của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này là D cơ. :D

Nếu chọn chiều (+) hướng xuống thì có PT:

$x = 4\cos \left(20t + \dfrac{\pi }{3}\right)cm$
$t_1: x_1 = 0$
$t_2: x_2 = -4cm$

Lúc đầu tớ áp dụng công thức tính: $A = \dfrac{1}{2}k\left(x_1^2 - x_2^2\right) = 0,08J$.

Nhưng sai rồi, cậu làm tiếp ý cậu nghĩ đi. :D
 
Cái thực tế của cậu chỉ là suy luận thôi, cẩn thận bị ăn dưa bở đấy. :))
Đáp án chuẩn của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này là D cơ. :D

Nếu chọn chiều (+) hướng xuống thì có PT:

$x = 4\cos \left(20t + \dfrac{\pi }{3}\right)cm$
$t_1: x_1 = 0$
$t_2: x_2 = -4cm$

Lúc đầu tớ áp dụng công thức tính: $A = \dfrac{1}{2}k\left(x_1^2 - x_2^2\right) = 0,08J$.

Nhưng sai rồi, cậu làm tiếp ý cậu nghĩ đi. :D
Chắc tớ chịu rồi, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trên chỉ là tớ chém thôi :))
À mà cái biểu thức $\dfrac{1}{2}k\left(x_1^2 - x_2^2\right) = 0,08J$. Này không phải để xác định công A cậu nhé
 
Bài toán
Một CLLX có k = 100 N/s treo thẳng đứng, đầu trên gắn với giá treo, đầu dưới gắn với vật $m = 250 \ \text{g}$. Kéo vật xuống dưới VTCB 1 đoạn 2 cm rồi truyền cho nó 1 vận tốc $40\sqrt{3}$ cm/s hướng lên. Gốc thời gian là lúc truyền vận tốc $g = 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tìm công của lực đàn hồi của lò xo trong khoảng từ $t_1 = \dfrac{\pi }{120}s$ → $t_2 = \dfrac{T}{4} + t_1$.

A. -0,08J
B. 0,08J
C. 0,1J
D. 0.02J
Tớ nghĩ thế này.
Chú ý:" truyền cho nó 1 vận tốc $40\sqrt{3}$ cm/s hướng lên"
Vận tốc
dương nên vật chuyển động theo chiều dương mà lại là hướng lên nên chiều dương hướng lên
Từ đó dễ dàng suy ra ptdđ:
$x=4\cos \left(20t-\dfrac{2\pi }{3} \right)$
Do đó từ $t_1$ đến $t_2$ vật đi từ VTCB đến biên dương
Công của lực đàn hồi:
$A=\dfrac{1}{2}k\left(\left(\Delta l_0-A\right)^2-\Delta l^2_0 \right)=-0,02J$
Chả hiểu sao lại bị ngược dấu thế mới đau :)
Chú ý: Cái công thức $\dfrac{1}{2}kx^2$ là thế năng dao động nó bao gồm cả thế năng đàn hồi và thế năng trọng trường( chọn mốc thế năng tại VTCB) còn $\dfrac{1}{2}k\Delta l^2$ mới là thế năng đàn hồi
 
Last edited:
Cảm ơn cậu nhé! :) Giờ tớ hiểu rồi.

Hình như cậu nhầm chỗ này dẫn đến công âm.

Tại $t_1$: $x_1 = 0 → \Delta l_1 = 0,025m$.

Tại $t_2$: $x_2 = 4cm → \Delta l_2 = 0,04 - 0,025 = 0,015 m$.

$A = \dfrac{1}{2}k\left(\Delta l_1^2 - \Delta l_2^2\right) = 0,02J$.

Có chỗ nào sai xót xin dc chỉ giáo! :)
 
Tớ nghĩ thế này.
Chú ý:" truyền cho nó 1 vận tốc $40\sqrt{3}$ cm/s hướng lên"
Vận tốc
dương nên vật chuyển động theo chiều dương mà lại là hướng lên nên chiều dương hướng lên
Từ đó dễ dàng suy ra ptdđ:
$x=4\cos \left(20t-\dfrac{2\pi }{3} \right)$
Do đó từ $t_1$ đến $t_2$ vật đi từ VTCB đến biên dương
Công của lực đàn hồi:
$A=\dfrac{1}{2}k\left(\left(\Delta l_0-A\right)^2-\Delta l^2_0 \right)=-0,02J$
Chả hiểu sao lại bị ngược dấu thế mới đau :)
Chú ý: Cái công thức $\dfrac{1}{2}kx^2$ là thế năng dao động nó bao gồm cả thế năng đàn hồi và thế năng trọng trường( chọn mốc thế năng tại VTCB) còn $\dfrac{1}{2}k\Delta l^2$ mới là thế năng đàn hồi
Độ giảm thế năng bằng công của lực thế. Vậy công của lực đàn hồi bằng độ giảm thế năng tương ứng. Bài ra từ $t_1$ đến $t_2$ vật đi từ $x_1$ = 0 đến $x_2$ = 4 cm, lò xo giãn 2,5 cm rồi nén 1,5 cm. Do đó thế năng giảm rồi tăng. Suy ra công của lực đàn hồi là: $A = \dfrac{1}{2}k\left(0,025^2 - 0,015^2\right) = 0,02J$.
 
Mình nghĩ là công của lực thế bằng biến thiên thể năng nên nó phải bằng thế năng sau trừ đi thể năng trước chưa? Các bạn cho ý kiến
:)) Giở lại sách giáo khoa Vật lí lớp 10 đi cậu.

Cậu hiểu nhầm rồi, công của lực thế bằng độ giảm thế năng, không phải bằng độ biến thiên thế năng:

$A_{12} = W_{t_1} - W_{t_2} = - \Delta W_t$
 
Ai giải thích em với, A > denta Lo, lực đàn hồi thì kéo vật về Vị trí lò xo không biến dạng, tức phải theo âm chứ nhỉ?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
JDieen XNguyeen Tìm li độ $x$ mà tại đó mà công suất lực đàn hồi đạt cực đại Bài tập Dao động cơ 3
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Bé ss minki Tìm A max Bài tập Dao động cơ 2
Đạt QH Tìm cơ năng của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
V Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega $ Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm góc nhọn a Bài tập Dao động cơ 0
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
H Tìm chu kì dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
FireStorm Tìm $v_{0}$ Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Tìm $\varphi, k$ Bài tập Dao động cơ 6
T Tìm biên độ A Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
N Tìm chu kỳ dao động Bài tập Dao động cơ 0
C Tìm tỉ số $\dfrac{\triangle l}{l}$ Bài tập Dao động cơ 1
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
isala Tìm quãng đường đi được trong giây thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
O Tìm lực nén cực đại của lò xo Bài tập Dao động cơ 4
O Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 2
Satoh Aki Tìm biên độ dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
Tú Zô Tìm biên độ A ? Bài tập Dao động cơ 1
Rosemary Pham Tìm li độ của N tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 11
S Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7cm Bài tập Dao động cơ 3
Như Trang Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega$ Bài tập Dao động cơ 4
trương vĩnh long Tìm thời điểm đầu tiên hai điểm sáng ở xa nhau nhất và khoảng cách xa nhất đó Bài tập Dao động cơ 3
My sky Nếu lực căng dây tối đa của dây chịu được Tmax=2N. Tìm điều kiện của $v_0$ để dây không bị đứt Bài tập Dao động cơ 0
Nguyenthpthh Tìm li độ ban đầu của dao động Bài tập Dao động cơ 3
My sky Tìm chu kì dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
phạm thị thúy quỳnh Tìm $A_3$ và góc $\varphi$? Bài tập Dao động cơ 1
My sky Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 0
My sky Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 0
ghjcghj Tìm $\varphi_3$? Bài tập Dao động cơ 3
P Tìm trạng thái quá khứ tương lai đối với Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán cho biết phương trình của x,v,a,f Bài tập Dao động cơ 2
L Tìm thời gian trong $\dfrac{2}{3}$ chu kì đầu để toạ độ vật không vượt quá $-3,5cm$ Bài tập Dao động cơ 4
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
SunShine 98 Tìm khoảng thời gian ngắn nhất??? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top