Vật nhỏ dừng lại tại vị trí cách $O$ bằng bao nhiêu trong dao động tắt dần

Bài toán: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng $m=0,02kg$ và lò xo có độ cứng $k=1N/m$. Vật nhỏ được đặt trên bàn nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát giữa giá đỡ và vật nhỏ là $\mu =0,1$. Ban đầu giữ vật đứng yên ở $O$, sau đó đưa vật đến vị trí lò xo nén $10cm$ rồi buông, con lắc dao động tắt dần, lấy $g=10m/{s}^{2}$. Vật nhỏ dừng lại tại vị trí cách $O$ ?
A. $1cm$
B. $2cm$
C. $3cm$
D. $4cm$
 
hokiuthui200 đã viết:
Bài toán: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng $m=0,02kg$ và lò xo có độ cứng $k=1N/m$. Vật nhỏ được đặt trên bàn nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát giữa giá đỡ và vật nhỏ là $\mu =0,1$. Ban đầu giữ vật đứng yên ở $O$, sau đó đưa vật đến vị trí lò xo nén $10cm$ rồi buông, con lắc dao động tắt dần, lấy $g=10m/{s}^{2}$. Vật nhỏ dừng lại tại vị trí cách $O$ ?
A. $1cm$
B. $2cm$
C. $3cm$
D. $4cm$
Ta áp dụng công thức:

$x=\dfrac{2{\mu}mg} {K} - (A-[\dfrac{A} {\dfrac{2{\mu}mg} {K}}].\dfrac{2{\mu}mg} {K})$

Giải ra $x= 0,02 (m) = 2 (cm)$
 
phamhoanghaison đã viết:
hokiuthui200 đã viết:
Bài toán: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng $m=0,02kg$ và lò xo có độ cứng $k=1N/m$. Vật nhỏ được đặt trên bàn nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát giữa giá đỡ và vật nhỏ là $\mu =0,1$. Ban đầu giữ vật đứng yên ở $O$, sau đó đưa vật đến vị trí lò xo nén $10cm$ rồi buông, con lắc dao động tắt dần, lấy $g=10m/{s}^{2}$. Vật nhỏ dừng lại tại vị trí cách $O$ ?
A.$1cm$
B.$2cm$
C.$3cm$
D.$4cm$
Ta áp dụng công thức:

$x=\dfrac{2{\mu}mg} {K} - (A-[\dfrac{A} {\dfrac{2{\mu}mg} {K}}].\dfrac{2{\mu}mg} {K})$

Giải ra $x= 0,02 (m) = 2 (cm)$
Bạn giải thích cho mọi người hiểu với được ko? cảm ơn bạn.
 
phamhoanghaison đã viết:
hokiuthui200 đã viết:
Bài toán: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng $m=0,02kg$ và lò xo có độ cứng $k=1N/m$. Vật nhỏ được đặt trên bàn nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát giữa giá đỡ và vật nhỏ là $\mu =0,1$. Ban đầu giữ vật đứng yên ở $O$, sau đó đưa vật đến vị trí lò xo nén $10cm$ rồi buông, con lắc dao động tắt dần, lấy $g=10m/{s}^{2}$. Vật nhỏ dừng lại tại vị trí cách $O$ ?
A.$1cm$
B.$2cm$
C.$3cm$
D.$4cm$
Ta áp dụng công thức:

$x=\dfrac{2{\mu}mg} {K} - (A-[\dfrac{A} {\dfrac{2{\mu}mg} {K}}].\dfrac{2{\mu}mg} {K})$

Giải ra $x= 0,02 (m) = 2 (cm)$
Bạn có thể giải chi tiết tí được không thế này thì đọc vô ai mà hiểu được. Cảm ơn.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Vật nhỏ của con lắc sẽ dừng tại vị trí Bài tập Dao động cơ 11
H Vật nhỏ có thể dừng tại vị trí nào? Bài tập Dao động cơ 1
N Vật nhỏ dừng lại ở cách vị trí ban đầu Bài tập Dao động cơ 4
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
V Lực đàn hồi nhỏ nhất tác dụng lên vật là Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tốc độ trung bình của vật nhỏ Bài tập Dao động cơ 5
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ lớn nhất vật nhỏ khi gia tốc của nó bằng không lần thứ 3 là? Bài tập Dao động cơ 1
lethaopdf Khoảng cách lớn nhất giữa 2 vật nhỏ của con lắc là Bài tập Dao động cơ 4
T Một con lắc đơn có vật nhỏ mang điện tích q Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của hai con lắc là Bài tập Dao động cơ 4
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
H Quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi trong 1/3 chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 2
K Giá trị nhỏ nhất của Δt để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại là? Bài tập Dao động cơ 4
hoàidien Dao động điều hòa cùng vật nhỏ khi không còn lực F tác dụng có biên độ bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
GS.Xoăn Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ trong quá trình dao động có giá trị gần giá trị nào nhất ... Bài tập Dao động cơ 8
lyphaiduoc9 Giá trị nhỏ nhất của t để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Biên độ dao động của vật nhỏ là? Bài tập Dao động cơ 3
GS.Xoăn Tính công nhỏ nhất cần phải thực hiện để làm cho vật chuyển động Bài tập Dao động cơ 2
N Giá trị nhỏ nhất của OI để vật nhỏ có thể tiếp tục chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng... Bài tập Dao động cơ 1
K Lực căng dây treo con lắc khi vật nhỏ qua vị trí thế năng bằng một nửa động năng là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ của con lắc đi được trong 0,4s là? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ là? Bài tập Dao động cơ 0
hankhue Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ đi được trong 0,2s là: Bài tập Dao động cơ 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tìm tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được khi dao động ngược chiều dương Bài tập Dao động cơ 2
Del Enter Biên độ dao động của vật nhỏ là? Bài tập Dao động cơ 0
Z Quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian 0.75s là Bài tập Dao động cơ 1
datanhlg Tại thời điểm nào lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật có giá trị nhỏ nhất? Bài tập Dao động cơ 5
Nguyễn Duy Khôi Tìm trong một chu kì thời gian vật có tốc độ nhỏ hơn 25 cm/s là: Bài tập Dao động cơ 1
đắc toàn Sau va chạm vật nhỏ dính vào đĩa cân và chúng cùng dao động điều hòa với biên độ là Bài tập Dao động cơ 1
skylinehermes Giá trị nhỏ nhất của v để vật B có thể rời tường và dịch chuyển Bài tập Dao động cơ 4
thanh thương Tốc độ lớn nhất của vật nhỏ trong quá trình dao động sau đó xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 1
San Bằng Tất Cả Viết phương trình dao động của vật nhỏ sau khi nó rời khỏi giá đỡ Bài tập Dao động cơ 2
P Tốc độ mà vật nhỏ đạt khi qua vị trí lò xo không bị biến dạng lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 1
T Kể từ khi vật bắt đầu dao động,khoảng thời gian nhỏ nhất đến khi vật qua vị trí mà vận tốc bằng nửa Bài tập Dao động cơ 4
Iukk Biên độ dao động của vật $m_1$ phải nhỏ hơn Bài tập Dao động cơ 5
H Tốc độ cực đại của vật nhỏ trong quá trình dao động là Bài tập Dao động cơ 2
duong19 Tốc độ lớn nhất của vật nhỏ trong quá trình dao động. Bài tập Dao động cơ 2
K Lực nhỏ nhất mà vật $m_1$ tác dụng lên vật m là ??? (lò xo có điểm tự do hướng lên) Bài tập Dao động cơ 4
Phan Anh Nguyên Tốc độ vật nhỏ sau khi dao động được 0,95 s có độ lớn là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
Đ Lực đàn hồi nhỏ nhất của lò xo trong quá trình vật dao động bằng Bài tập Dao động cơ 4
Heavenpostman Tốc độ cực đại của vật nhỏ ... ? Bài tập Dao động cơ 5
ShiroPin Khoảng thời gian nhỏ nhất là bao nhiêu để 2 vật có cùng li độ Bài tập Dao động cơ 8
K Thời gian chuyển động của vật từ lúc thả đến lúc vật m đi qua vị trí lực đàn hồi của lò xo nhỏ nhất Bài tập Dao động cơ 1
Heavenpostman Thời gian mà khoảng cách giữa 2 vật không nhỏ hơn $2\sqrt{3}cm$ ... ? Bài tập Dao động cơ 8
hongmieu Tốc độ mà vật nhỏ đạt khi đi qua vị trí lò xo không bị biến dạng lần thứ hai là Bài tập Dao động cơ 13
tung113311 Người ta đưa vật đến vị trí cách đầu A một đoạn lo nhỏ nhất là bao nhiêu rồi thả nhẹ ? Bài tập Dao động cơ 0
sooley Trong quá trình dao động tốc độ cực đại của vật nhỏ là Bài tập Dao động cơ 3
N Kể từ thời điểm ban đầu t = 0, khoảng thời gian nhỏ nhất để tỉ số giữa động năng của vật và thế năn Bài tập Dao động cơ 1
D Khoảng cách giữa 2 vật không nhỏ hơn $2\sqrt{3}cm$ Bài tập Dao động cơ 2
N Thời điểm đầu tiên mà khoảng cách giữa hai vật nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top