Hãy xác định vận tốc góc của electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân trên quỹ đạo này

Bài toán
theo thuyết Bo, bán kính quỹ đạo thứ nhất của electron trong nguyên tử hydro là $r_{0}=5,3.10^{-11}$, cho hằng số điện $k=9.10^{9} \dfrac{Nm^{2}}{C^{2}}$. Hãy xác định vận tốc góc của electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân trên quỹ đạo này.
 
Bài toán
theo thuyết Bo, bán kính quỹ đạo thứ nhất của electron trong nguyên tử hydro là $r_{0}=5,3.10^{-11}$, cho hằng số điện $k=9.10^{9} \dfrac{Nm^{2}}{C^{2}}$. Hãy xác định vận tốc góc của electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân trên quỹ đạo này.
Lời giải

e chuyển động quanh hạt nhân với quỹ đạo là đường tròn lực cu lông đóng vai trò làm lực hướng tâm.
$9.10^9.\dfrac{e^2}{r^2}$ = mr.$\omega ^2$ $\Rightarrow$ $\omega =\sqrt{\dfrac{9.10^9}{mr^3}}. E$ = $4,12.10^{16}$
 

Quảng cáo

Top