Tại một điểm O trong khoảng không gian có điện trường xoáy, đặt một electron thì electron sẽ:

Câu hỏi
Tại một điểm O trong khoảng không gian có điện trường xoáy, đặt một electron thì electron sẽ chuyển động:
A. theo đường cong hở đi qua O
B. theo đường cong kín đi qua O
C. theo đường cong hở không đi qua O
D. theo đường cong kín không đi qua O
 
Câu hỏi
Tại một điểm O trong khoảng không gian có điện trường xoáy, đặt một electron thì electron sẽ chuyển động:
A. theo đường cong hở đi qua O
B. theo đường cong kín đi qua O
C. theo đường cong hở không đi qua O
D. theo đường cong kín không đi qua O
Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức điện là những đường cong khép kín. Electron sẽ chuyển động theo quỹ đạo là một đường cong kín. Vì ban đầu electron đặt tại O nên electron sẽ chuyển động theo đường cong kín đi qua O.
Chọn B.
 

Quảng cáo

Top