Mối liên hệ giữa $\lambda _1$ và $\lambda _2$ là

Bài toán
Ban đầu nguyên tử hidro đang ở trạng thái kích thích đầu tiên thì hấp thụ một photon có năng lượng thích hợp, nó chuyển lên quỹ đạo dừng có bán kính gấp 9 lần trạng thái lúc đầu. Gọi $\lambda _1$ và $\lambda _2$ lần lượt là bước sóng nhỏ nhất và lớn nhất của các bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra. Mối liên hệ giữa $\lambda _1$ và $\lambda _2$ là?
P/s: đáp số $11\lambda _2=875\lambda _1$
Mọi người giải chỉ tiết dùm mình nha :)
 

Quảng cáo

Top