Pha dao động (theo hàm cos) của vật có giá trị là?

Bài toán
Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Gốc thời gian được chọn khi vật có li độ $-5 \sqrt{3} cm$. Trong nửa chu kì kể từ t=0, vật đi qua vị trí có li độ $-5 \sqrt{2}$ khi pha dao động (theo hàm cos) của vật có giá trị là?
 
Bài toán
Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Gốc thời gian được chọn khi vật có li độ $-5 \sqrt{3} cm$. Trong nửa chu kì kể từ t=0, vật đi qua vị trí có li độ $-5 \sqrt{2}$ khi pha dao động (theo hàm cos) của vật có giá trị là?
Lời giải

upload_2014-4-10_16-9-18.png

Ban đầu vật đi qua vị trí $-5 \sqrt{3} cm$ thì chỉ có thể ở $M_1$ hoặc $M_2$ như vậy trong nủa chu kì vật khổng thể đến được $M_4$ như vậy chỉ đến được $M_3$ do đó pha dao động là $-\dfrac{3\pi }{4}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
goodgoodgood Pha dao động của dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 2
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
V Xác định pha ban đầu của một dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
My sky Biện độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 1
iori198 Tính hiệu số pha của 2 dao động Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Hiệu số pha của hai dao động này là Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Độ lệch pha giữa hai dao động là: Bài tập Dao động cơ 8
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lệch pha giữa dao động thứ 2 và dao động tổng hợp là. Bài tập Dao động cơ 1
Q Xác định độ lệch pha giữa hai dao động và khoảng cách lớn nhất giữa chúng? Bài tập Dao động cơ 2
A Vận tốc và gia tốc của vật khi pha dao động của vật có giá trị là $\frac{17\pi }{6}$ rad là: Bài tập Dao động cơ 1
BackSpace Khi năng lượng dao động tổng hợp là 4W thì độ lệch pha giữa 2 dao động thành phần gần giá trị Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Độ lệch pha cực đại giữa hai dao động gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 6
NTH 52 Pha dao động ban đầu của vật có giá trị là? Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lệch pha giữa hai dao động thành phần gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 6
sweetseventeen Số điểm dao động với biên độ cực đại mà cùng pha với nhau nhiều nhất Bài tập Dao động cơ 1
cong_chua_buong_binh_605 Xác định pha ban đầu của dao động Bài tập Dao động cơ 1
A Tìm pha của dao động thứ nhất! Bài tập Dao động cơ 7
thien than cua gio Độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
Mạnh Tú Trong các điểm đó, những điểm dao động cùng pha với $M_1$ là: Bài tập Dao động cơ 1
$\pi^{2}$ Pha ban đầu của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Tại thời điểm pha dao động bằng $\dfrac{1}{6}$ lần độ biến thiên pha trong một chu kì, tốc độ của v Bài tập Dao động cơ 7
anzaiii Độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng ? Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Độ lệch pha 2 dao động này bằng Bài tập Dao động cơ 1
A Độ lệch pha giữa 2 dao động là? Bài tập Dao động cơ 5
T Hai dao động này có pha và biên độ như thế nào? Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Tính góc lệch pha của hai dao động thành phần ? Bài tập Dao động cơ 4
N Để biên độ dao động tổng hợp bằng $a\sqrt{5}$ , thì độ lệch pha hai dao động thành phần bằng ? Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm góc lệch pha của hai dao động thành phần Bài tập Dao động cơ 2
N Góc lệch pha của hai dao động thành phần đó là Bài tập Dao động cơ 1
H Góc lệch pha của hai dao động thành phần Bài tập Dao động cơ 3
K Độ lệch pha của 2 dao động là ? Bài tập Dao động cơ 1
Demonhk Số điểm dao động cùng pha với điểm O Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm độ lệch pha của hai dao động Bài tập Dao động cơ 3
T Tìm pha ban đầu của dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 2
thehiep 2 chất điểm dao động theo 2 đường thẳng song song, cùng tần số... Tìm hiệu số pha 2 dao động Bài tập Dao động cơ 4
Alitutu Giá trị vận tốc cực đại của vật và pha ban đầu của dao động tổng hợp là Bài tập Dao động cơ 10
GS.Xoăn Pha ban đầu của chất điểm xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 9
M Độ lệch pha cực đại giữa x1 và x2 gần với giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 4
M Khoảng thời gian ngắn nhất hai con lắc ngược pha nhau là: Bài tập Dao động cơ 5
minhdoan Độ lệch pha giữa $x_{2}$ và $x_{3}$ Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Tần số âm mà nguồn phát ra là Bài tập Dao động cơ 1
BackSpace Pha ban đầu của vật là Bài tập Dao động cơ 1
hoangkkk Giá trị của pha ban đầu khi thay đổi $A_1$ để $A$ nhỏ nhất Bài tập Dao động cơ 25
N Pha ban đầu $\varphi _{1}$ là : Bài tập Dao động cơ 1
T Tính độ lệch pha giữa hai nguồn Bài tập Dao động cơ 6
Đá Tảng Tìm vận tốc cực đại và vận tốc lúc pha bằng $\dfrac{2\pi}{3}(Rad)$ Bài tập Dao động cơ 1
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
hien4ao1104 Hỏi về dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top