Li độ của dao động tổng hợp là

Bài toán
Dao động của 1 chất điểm là tổng hợp của 2 dao đọng điều hòa có pt lần lượt là $x_1=4\cos \left(\dfrac{2\pi }{3}t-\dfrac{\pi }{2}\right); x_2=3\cos {\dfrac{2\pi }{3}t}$ (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm $x_1=x_2$ và gia tốc của chúng đều âm thì li độ của dao động tổng hợp là:
A. -4,8cm
B. 5,19cm
C. 4,8cm
D. -5,19cm
P/s :Sao mình không ra đáp án. Mọi người kiểm tra lại giúp với
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Dao động của 1 chất điểm là tổng hợp của 2 dao đọng điều hòa có pt lần lượt là $x_1=4\cos \left(\dfrac{2\pi }{3}t-\dfrac{\pi }{2}\right); x_2=3\cos {\dfrac{2\pi }{3}t}$ (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm $x_1=x_2$ và gia tốc của chúng đều âm thì li độ của dao động tổng hợp là:
A. -4,8cm
B. 5,19cm
C. 4,8cm
D. -5,19cm
P/s :Sao mình không ra đáp án. Mọi người kiểm tra lại giúp với
Bài này bạn có hể dùng cách tổng hợp dao động nhưng theo mình thì nên làm như thế này

Dễ thấy $A_{th}=5$

$\Rightarrow x_{th} \leq 5$

Ta loại ngay đáp án B và D

Với lại ta có $x_1, x_2$ dương nên $x_{th}$ cũng dương, từ đó suy ra đáp án đúng là đáp án C
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
THẦN CHẾT HƯ VÔ Biên độ của dao động 1 là Bài tập Dao động cơ 6
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
·.·★sunny★·.· Li độ dao động tổng hợp của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
H Tốc độ trung bình của vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi tắt hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
L Xét trong hệ quy chiếu gắn với xe tốc độ cực đại của con lắc đơn trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 0
minhanhmia Biên độ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 7
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của chất điểm là? Bài tập Dao động cơ 3
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
tritanngo99 Dao động của vật có biên độ Bài tập Dao động cơ 1
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
Đông Hoa Đế Quân Tốc độ cực đại của dao động là Bài tập Dao động cơ 6
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
tuanthanh0805 Biên độ dao động mới của hệ Bài tập Dao động cơ 2
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
T Nếu ta cho con lắc dao động với biên độ 4,5 độ thì chu kì của con lắc sẽ Bài tập Dao động cơ 4
V Biên độ dao động của 2 vật dính vào nhau Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
Rosemary Pham Khi li độ của dao động của $x_{1}=\sqrt{6}$ cm đang giảm thì li độ của dao động x3 là Bài tập Dao động cơ 10
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
Mến Li độ của dao động tổng hợp bằng Bài tập Dao động cơ 1
Nguyenthpthh Tìm li độ ban đầu của dao động Bài tập Dao động cơ 3
V Biên độ và tần số góc của dao động là Bài tập Dao động cơ 1
My sky Biện độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 1
D Tốc độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
H Tốc độ dao động cực đại của vật sau khi qua O lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 1
caybutbixanh Độ giãn lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là Bài tập Dao động cơ 1
iori198 Biên độ dao động mới của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
Fờ Tu Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào? Bài tập Dao động cơ 1
K Giá trị nhỏ nhất của Δt để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại là? Bài tập Dao động cơ 4
hoàidien Biên độ dao động của vật sau đó: Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 3
V Tốc độ dao động cực đại của vật là: Bài tập Dao động cơ 10
N Biên độ của dao động $m_1$ sau khi bị tuột là? Bài tập Dao động cơ 17
lyphaiduoc9 Giá trị nhỏ nhất của t để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 2
N Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 1
blackberry9320 Tổng tốc độ của hai dao động ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất là Bài tập Dao động cơ 5
Mờ Rờ Light Tốc độ cực đại của dao động là? Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Biên độ dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Biên độ dao động của vật nhỏ là? Bài tập Dao động cơ 3
Nguyễn Đình Huynh Biên độ dao động của con lắc là: Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động của con lắc mà C đo được là Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ dao động của vật gần hệ thức nào sau đây. Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top