Năng lượng dđ của hệ giảm 1 lượng bao nhiêu

Bài toán
Con lắc lò xo thẳng đứng , lò xo có $k=100 \ \text{N}/\text{m}$ , vật nặng có $m=1 \ \text{kg}$ . Nâng vật lên cho lò xo có chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ để con lắc dđ . Bỏ qua mọi lực cản . Khi m tới vị trí thấp nhất thì no tự động được gắn thêm vật $m_{0}$=0,5kg 1 cách nhẹ nhàng . Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng . Lấy g=10m/$s^{2}$. Hỏi năng lượng dđ của hệ giảm 1 lượng bao nhiêu ?
A. Giảm 0,25 J
B. Tăng 0,25 J
C. Tăng 0,125 J
D. Giảm 0,375 J
 
Đáp án Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này là câu D bạn ơi , mình hơi nghi ngờ "từ dòng ta có độ lớn vận tốc cực đại không đổi"
 
Xin lỗi cậu, mình giải lại ntn
Lúc ban đầu thì $A_1=\Delta_L=10cm$
Lúc sau khi vật $2$ dính vào thì $A_2=\Delta_{L'}=15cm$
Như vậy biên độ mới $A'=A_2-A_1=5cm$
Năng lượng lúc đầu là $W=\dfrac{1}{2}kA^2=0.5J$
Lúc sau: $W'=\dfrac{1}{2}kA'^2=0.0125J$
Suy ra năng lượng giảm một lượng $0.375J$
Chọn $D$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Kazir006 Bài tập con lắc đơn với năng lượng pin Bài tập Dao động cơ 0
P Thời gian để pin hết năng lượng Bài tập Dao động cơ 1
D Chứng minh con lắc đơn dđđh bằng bảo toàn năng lượng Bài tập Dao động cơ 2
T Năng lượng của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 0
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 1
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Năng lượng mà hệ cung cấp cho con lắc là $1\left(J \right)$thì $A$có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Năng lượng cực đại của vật khi thực hiện đồng thời hai dao động trên là Bài tập Dao động cơ 1
N Kể từ lúc đầu cho đến khi vận tốc vật bắt đầu giảm, cơ năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng Bài tập Dao động cơ 6
N Năng lượng toàn phần của vật là: Bài tập Dao động cơ 1
N Năng lượng dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 2
F Năng lượng bị hao hụt là ? Bài tập Dao động cơ 5
lyphaiduoc9 Năng lượng dao động của con lắc bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Mờ Rờ Light Năng lượng dao động của vật có giá trị? Bài tập Dao động cơ 2
A Năng lượng dao động của con lắc gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
P Con lắc sẽ tiếp tục dao động với năng lượng Bài tập Dao động cơ 5
V Năng lượng của hệ dao động thay đổi như thế nào Bài tập Dao động cơ 3
BackSpace Khi năng lượng dao động tổng hợp là 4W thì độ lệch pha giữa 2 dao động thành phần gần giá trị Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Năng lượng dao động của vật không thể nhận giá trị nào sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
0 Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình là Bài tập Dao động cơ 3
Z Năng lượng dao động và động năng của vật ở thời điểm t=1.5s Bài tập Dao động cơ 2
zkdcxoan Dao động tổng hợp của vật có năng lượng là Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Năng lượng dao động tổng hợp của vật có thể là Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Vật năng có khối lượng $m=100g$. $g=10m/s^{2}$. Độ cứng của lò xo là. Bài tập Dao động cơ 3
highhigh Phần năng lượng của chất điểm bị giảm đi trong một chu kỳ dao động là Bài tập Dao động cơ 3
B Năng lượng của con lắc thay đổi như thế nào? Bài tập Dao động cơ 0
H Con lắc sẽ tiếp tục dao động điều hòa trong thang máy với năng lượng dao động Bài tập Dao động cơ 3
P Tìm gia tốc cực đại của chuyển động cho từng mức năng lượng ấy.? Bài tập Dao động cơ 0
inconsolable Khi năng lượng dao động của vật đạt cực đại thì $A_2$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
inconsolable Để con lăc dao động duy trì với biên độ $6^0$ thì phải dùng 1 bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng Bài tập Dao động cơ 0
inconsolable Hỏi năng lượng của hệ thay đổi 1 lượng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
inconsolable Khi năng lượng của vật cực đại thì $A_2$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
raudiep Cần cung cấp năng lượng với công suất là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
dako29 Độ lớn điện tích của vật nặng bằng bao nhiêu để khi tắt điện trường thì năng lượng dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
inconsolable Năng lượng cần cung cấp để con lắc dao động với biên độ ban đầu Bài tập Dao động cơ 1
S Năng lượng dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
M Năng lượng dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Để con lắc dao động duy trì thì phải bổ xung năng lượng có ccoong suất trung bình là bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 0
X Khi tham gia đồng thời 2 dao dộng thì năng lượng dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
lam_vuong Năng lượng dao động có giá trị Bài tập Dao động cơ 1
wtuan159 Năng lượng bị mất? Bài tập Dao động cơ 4
hoangmac Năng lượng cần cung cấp trong một tuần để con lắc dao động duy trì biên độ góc $\alpha_{0}$ là: Bài tập Dao động cơ 0
H Tính công suất lớn nhất của lực cấp bù năng lượng. Bài tập Dao động cơ 2
pipi Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình Bài tập Dao động cơ 1
rainmeteror Năng lượng dao động của con lắc ? Bài tập Dao động cơ 1
triminhdovip137 Năng lượng dao động của hệ thay đổi như thế nào Bài tập Dao động cơ 4
N Hỏi năng lượng dao động của hệ sau khi gắn thêm vật là Bài tập Dao động cơ 0
D Để con lắc dao động duy trì với biên độ góc ban đầu thì phải bổ sung năng lượng có công suất là? Bài tập Dao động cơ 8
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top