Sau khoảng thời gian t ngắn nhất là bao nhiêu 2 vật lại có cùng li độ?

Bài toán:
Cho 2 vật dao động điều hoà cùng biên độ A. Biết $f_1 =3 (Hz) ; f_2 = 6(Hz)$. Ở thời điểm ban đâu $x=\dfrac{A}{2}$, 2 vật đều có cùng li độ. Hỏi sau khoảng thời gian t ngắn nhất là bao nhiêu 2 vật lại có cùng li độ?
A. $\dfrac{1}{3}(s)$
B. $\dfrac{1}{9}(s)$
C. $\dfrac{1}{27}(s)$
D. $\dfrac{2}{27}(s)$
P/S: Bài này khá hay. Mình đã bị mắc lừa.
Đáp án
C
 
ashin_xman đã viết:
Bài toán:
Cho 2 vật dao động điều hoà cùng biên độ A. Biết $f_1 =3 (Hz) ; f_2 = 6(Hz)$. Ở thời điểm ban đâu $x=\dfrac{A}{2}$, 2 vật đều có cùng li độ. Hỏi sau khoảng thời gian t ngắn nhất là bao nhiêu 2 vật lại có cùng li độ?
A. $\dfrac{1}{3}(s)$
B. $\dfrac{1}{9}(s)$
C. $\dfrac{1}{27}(s)$
D. $\dfrac{2}{27}(s)$
P/S: Bài này khá hay. Mình đã bị mắc lừa.
Đáp án
C
Lời giải :
Ta có.​
$\cos \alpha=\dfrac{\dfrac{A} {2}} {A} \Rightarrow \alpha = \dfrac{\pi} {3}$
Muốn hai vật gặp nhau thì tổng góc quay hai vật bằng $2\alpha$
$\Rightarrow \omega_1.t +\omega_2.t=\dfrac{2\pi} {3}$
$\Rightarrow t =\dfrac{1} {27}$ $(s)$
 
Bạn giải thích rõ hơn được không, mình không hiểu rõ chỗ này lắm? Chẳng nhé một vật thì đi từ $\dfrac{\pi}{3}$ về biên dương còn một vật đi từ $\dfrac{-\pi}{3}$ về biên dương sao ?
 
Bài này nhìn cũng ảo lắm. Theo mình xét 2 trường hợp là:
Trường hợp 1: 2 vật cùng chiều chuyển động
$$\cos(6\pi t - \dfrac{\pi}{3}) =\cos (12\pi t + \dfrac{\pi}{3})$$
Và:
$$\cos(6\pi t - \dfrac{\pi}{3}) =\cos (12\pi t - \dfrac{\pi}{3})$$
Giải ra thì cũng ra: C.
Ai có ý tưởng hay hơn không? :)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
K Sau khoảng thời gian T/2 (s) kể từ lúc bắt đầu truyền vận tốc, lò xo có độ dài bao nhiêu cm? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Khoảng thời gian lò xo bị dãn sau khi dao động được 1s tính từ lúc t=0 là: Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Sau khoảng thời gian $1,5(s)$ kể từ lúc dây bị cắt thì $A$ và $B$ cách nhau một khoảng gần đúng là? Bài tập Dao động cơ 4
Kirito Vật dừng lại sau khoảng thời gian xấp xỉ là? Bài tập Dao động cơ 9
H Sau khoảng thời gian nhỏ $\Delta t=0,01s$ thì con lắc dao động với biên độ Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Sau khoảng thời gian $t_2=\dfrac{29}{6}$s kể từ thời điểm ban đầu vật đi được quãng đường là Bài tập Dao động cơ 2
S Sau khoảng thời gian bao lâu cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây dẫn đến giá trị 5 A Bài tập Dao động cơ 0
chinhanh9 Tìm khoảng cách giữa hai vật sau thời gian ... kể từ lúc va chạm Bài tập Dao động cơ 1
H Thời điểm đầu tiên ( sau t=0) hai vật có khoảng cách lớn nhất là: Bài tập Dao động cơ 5
S Xác định quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian $\dfrac{\pi }{5}$ kể từ lúc nhận lực? Bài tập Dao động cơ 2
N Hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì 2 chất điểm đó đi ngang qua nhau? Bài tập Dao động cơ 10
ShiroPin Ở thời điểm nào sau đây khoảng cách giữa hai hình chiếu có giá trị lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
T Tìm tỉ số của thế năng và động năng sau một khoảng thời gian Bài tập Dao động cơ 9
Spin9x Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ thời điểm t = 0 thì thế năng của vật tăng lên 3 lầ Bài tập Dao động cơ 3
T Quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian T/4 Bài tập Dao động cơ 5
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách giữa tàu và mục tiêu khi đó gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Quãng đường vật $m_{1}$ đi được trong khoảng $2T$ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Để $m_1$ đứng yên sau va chạm thì vận tốc $v_2$ và khoảng cách a nhỏ nhất lần lượt là: Bài tập Dao động cơ 2
anhthich274 Khoảng cách giữa 2 vật sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 5
Đá Tảng Xác định biên độ và chu kỳ dao động của vật còn lại sau đó tính khoảng cách giữa 2 vật khi vật Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Sau bao lâu vật nặng lại cách VTCB một khoảng như cũ? Bài tập Dao động cơ 7
Đá Tảng Tìm khoảng cách giữa hai vật sau $\frac{5}{\pi}(s)$ từ lúc bắt đầu va chạm là ??? Bài tập Dao động cơ 8
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là Bài tập Dao động cơ 1
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
Đức Anh6104 Sau 1s đi được 6cm hỏi sau 2013s đi được quãng đường bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Lê Quang Hưng Khẳng định nào sau đây là đúng? Bài tập Dao động cơ 2
A4K70 Sau bao lâu cả 2 con lắc lại cùng qua vị trí cân bằng theo cùng chiều trên. Bài tập Dao động cơ 1
snsdcute27 Giá trị $\alpha$ gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Dao động cơ 0
L Hỏi sau đó 0,25 (s) thì li độ của vật có thể là Bài tập Dao động cơ 4
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
FireStorm S gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 2
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
L Phát biểu nào sau đây là sai? Bài tập Dao động cơ 1
H Sau khi ngừng tác dụng lực thì biên độ là gì? Bài tập Dao động cơ 3
minhanhmia Sau thời điểm gặp nhau bao lâu thì tốc độ P bằng 0,5 tốc độ M Bài tập Dao động cơ 2
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
T Năng lượng của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 0
T Độ cao và biên độ góc của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 1
T Khi đó biên độ góc của con lắc sau khi va chạm là: Bài tập Dao động cơ 0
T Vận tốc của m0 ngay sau khi va chạm là Bài tập Dao động cơ 0
T Biên độ dao động sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top