Tốc độ đạt cực đại khi nào?

ĐỀ BÀI: Chất điểm dao động điều hòa đạt tốc độ cực đại khi :

A. Li độ cực đại.

B. Gia tốc cực đại.

C. Gia tốc bằng không.

D. Li độ cực tiểu.
 
Hai cậu làm thêm phần giải thích lí do chọn đáp án đi. Nếu chỉ được chỗ sai của những đáp án trên càng tốt.
Vì chúng ta đang thảo luận về kiến thức chứ không phải làm làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thi mà :grin:
 
Huyền Đức đã viết:
Do Vận tốc cực đại tại VT cân bằng và gia tốc cực tiểu bằng 0 ( do $a=\omega ^2 x$ mà tại VTCB $x=0$ ) nên chọn C
Đoạn anh bôi đen em nói không chuẩn nha :D.
Tốc độ cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng.
Vận tốc cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
Vận tốc cực tiểu khi vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm.
Khác nhau nhé :D
 
Tốc độ của vật dao động đều hòa cực đại khi nào?
A. Khi t=0
B. Khi t=T/4
C. Khi t=T/2
D. Khi vật qua vị trí cân bằng
Giải thích càng tốt
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Vật dao động điều hòa, tại thời điểm t mà tích giữa li độ và vận tốc của vật âm ( xv<0), khi đó Lí thuyết Dao động cơ 2
mai hoàn Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực phục hồi và gia tốc Lí thuyết Dao động cơ 1
H Những đại lượng biến thiên có cùng tần số với vận tốc là Lí thuyết Dao động cơ 2
C Gia tốc trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 4
D Sau 2s gia tốc toàn phần của chất điểm có giá trị nào? Lí thuyết Dao động cơ 2
Long Stoner Tìm phát biểu SAI trong các phát biểu sau về các con lắc trong quá trình các thang máy được gia tốc Lí thuyết Dao động cơ 1
hoàidien Trong dao động điều hòa đọ lớn gia tốc: Lí thuyết Dao động cơ 2
hoàidien Chọn phát biểu đúng về đồ thị vận tốc, thời gian Lí thuyết Dao động cơ 4
A Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có giá trị cực tiểu thì Lí thuyết Dao động cơ 2
A Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính gia tốc của một vật dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
T Vận tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
T Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
R Khi vật có vận tốc cực đại thì Lí thuyết Dao động cơ 5
superstar Một vật thực hiện dao động điều hòa vận tốc sẽ cùng chiều với gia tốc khi vật Lí thuyết Dao động cơ 1
superstar Nếu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho vận tốc âm thì xét trên đường tròn lượng giác là mấy điểm Lí thuyết Dao động cơ 13
Đá Tảng Khi vật đi đang đi từ VT biên dương về VTCB thì vận tốc tăng hay giảm ? Lí thuyết Dao động cơ 8
htthao1506 Biên độ của dao động tổng hợp là biên độ dao động mỗi thành phần khi nào Lí thuyết Dao động cơ 1
L Khi con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ Lí thuyết Dao động cơ 2
Nguyễn Minh Cảnh Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Lí thuyết Dao động cơ 4
L Biên độ dao động Lí thuyết Dao động cơ 2
C Biên Độ dao động của con lắc lò xo Lí thuyết Dao động cơ 1
Lý Hữu Tài Biên độ dao động là Lí thuyết Dao động cơ 6
N Khoảng thời gian li độ và động năng cùng tăng là Lí thuyết Dao động cơ 4
bixxi Sự phụ thuộc của biên độ dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 2
NTH 52 Giải quyết thắc mắc về một vấn đề trong hiệu chỉnh chu kì con lắc: con lắc đặt ở độ sâu Lí thuyết Dao động cơ 0
tiepkent Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào: Lí thuyết Dao động cơ 2
H Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa động năng và li độ của một vật dao động điều hòa có dạng Lí thuyết Dao động cơ 6
lvcat Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ $A> \dfrac{mg}{K}$, ta thấy Lí thuyết Dao động cơ 4
K Xác định biên độ con lắc lò xo trong thang máy Lí thuyết Dao động cơ 2
tkvatliphothong Tìm phương án đúng về biên độ dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 4
lvcat Tìm phát biểu sai về biên độ trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 37
J Sự thay đổi của biên độ con lắc lò xo trong thang máy Lí thuyết Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top