Công suất của máy là :

Bài toán
Do ma sát một quả lắc đồng hồ thực hiện dao động tắt dần với T=2 s . Biết sau 5 T dao động biên độ giảm từ $5^o$ xuống còn $4^o$ . Dao động con lắc được duy trì nhờ bộ máy đồng hồ ($g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ ). Công suất của máy là ? (Có thiếu dữ kiện không nhỉ ? ^^)
 
Bài toán
Do ma sát một quả lắc đồng hồ thực hiện dao động tắt dần với T=2 s . Biết sau 5 T dao động biên độ giảm từ $5^o$ xuống còn $4^o$ . Dao động con lắc được duy trì nhờ bộ máy đồng hồ ($g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ ). Công suất của máy là ? (Có thiếu dữ kiện không nhỉ ? ^^)
Hình như thiếu dữ kiện ý cậu
 
Bài toán
Do ma sát một quả lắc đồng hồ thực hiện dao động tắt dần với T=2 s . Biết sau 5 T dao động biên độ giảm từ $5^o$ xuống còn $4^o$ . Dao động con lắc được duy trì nhờ bộ máy đồng hồ ($g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ ). Công suất của máy là ? (Có thiếu dữ kiện không nhỉ ? ^^)
Bạn cho ý kiến
http://vatliphothong.vn/t/6895/
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Tính công suất trung bình của lực đàn hồi. Bài tập Dao động cơ 4
A Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần công suất tức thời của lực đàn hồi bằng 0 là Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc này là Bài tập Dao động cơ 1
Math_IneRap Công suất tối thiểu của động cơ gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 0
chinhanh9 Tính công suất của máy. Bài tập Dao động cơ 1
thanh thương Công suất của máy đó là Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Trong quá trình dao động,trọng lực của m có công suất tức thời cực đại bằng: Bài tập Dao động cơ 1
cuongk46t1 Tính công suất của một máy duy trì dao động của con lắc với biên độ ban đầu Bài tập Dao động cơ 3
rainmeteror Công suất tức thời cực đại của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
H Tính công suất lớn nhất của lực cấp bù năng lượng. Bài tập Dao động cơ 2
H Công suất cực đại của lực phục hồi là: Bài tập Dao động cơ 9
KSTN_BK_95 Công suất tức thời của lực đàn hồi bằng bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 1
KSTN_BK_95 Công suất tức thời của lực đàn hồi bằng bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 3
rainmeteror Công suất tức thời của trọng lực ? Bài tập Dao động cơ 1
P Công suất cực đại của lực phục hồi. Bài tập Dao động cơ 4
H Tính công suất trên mạch LC Bài tập Dao động cơ 1
V Công suất bình bổ sung để duy trì dao động con lắc đơn! Bài tập Dao động cơ 1
L Công suất lực hồi phục cực đại đến lúc động năng gấp 3 lần thế năng Bài tập Dao động cơ 5
wrighty11 Công suất tức thời cực đại bằng Bài tập Dao động cơ 2
kyubi0310 Công suất trung bình lực phục hồi Bài tập Dao động cơ 1
0 Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình là Bài tập Dao động cơ 3
S Công suất máy : Bài tập Dao động cơ 1
JDieen XNguyeen Tìm li độ $x$ mà tại đó mà công suất lực đàn hồi đạt cực đại Bài tập Dao động cơ 3
tien dung Để công suất hao phí trên đường dây giảm a lần nhưng vẫn đảm bảo công suất truyền đến nơi ti Bài tập Dao động cơ 2
raudiep Cần cung cấp năng lượng với công suất là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
pipi Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình Bài tập Dao động cơ 1
triminhdovip137 Tính công suất tức thời cực đại Bài tập Dao động cơ 3
D Để con lắc dao động duy trì với biên độ góc ban đầu thì phải bổ sung năng lượng có công suất là? Bài tập Dao động cơ 8
THẦN CHẾT HƯ VÔ Lực hồi phục sinh công dương Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Hữu huy Con lắc lò xo thực hiện công âm khi nào Bài tập Dao động cơ 1
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
K Hỏi công của lực đàn hồi từ thời điểm $\left(t-\dfrac{1}{8}\right)s$ đến thời điểm t là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 8
N Công thức giữa lực đàn hồi cực đại và lực kéo về cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
GS.Xoăn Tính công nhỏ nhất cần phải thực hiện để làm cho vật chuyển động Bài tập Dao động cơ 2
M Công lực đàn hồi Bài tập Dao động cơ 3
B Hỏi ông ta có kết thúc công việc đúng giờ hay không? Bài tập Dao động cơ 3
L Mỗi tuần lên dây cót 1 lần người ta phải thực hiện một công bằng Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Công của lực đàn hồi khi vật di chuyển theo chiều dương từ vị trí có tọa độ x=1 cm tới vị trí có tọa Bài tập Dao động cơ 2
Nô BiTa Tính công của lực đàn hồi khi vật di chuyển theo chiều dương? Bài tập Dao động cơ 2
tam01235 Tính công cần thiết để lên dây cót Bài tập Dao động cơ 0
B Tính công cần cung cấp duy trì dao động con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 0
Love_is_so_vague Tìm công của lực đàn hồi của lò xo. Bài tập Dao động cơ 11
T Công tối thiểu cần thiết lên dây cót??? Bài tập Dao động cơ 1
091031103 Công cần thiết để lên dây cót là ? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tổng công thực hiện được của lực ma sát là bao nhiêu khi vật dừng lại? Bài tập Dao động cơ 2
báo Công suất để lo xo dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 2
anzaiii Tính công mà lực ma sát thực hiện cho tới khi vật dừng lại Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tính công của lực đàn hồi Bài tập Dao động cơ 2
HuyGooner Thời gian lực phục hồi sinh công âm Bài tập Dao động cơ 6
N Giảm liên tục f đến giá trị nào thì công suất tiêu thụ bằng P Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top