Va chạm mềm với con lắc lò xo

Bài toán
Một vật có khối lượng $m_1=80 \ \text{g}$ đang cân bằng ở đầu trên của một con lắc lò xo có độ cứng $k=20 \ \text{N}/\text{m}$, đặt thẳng đứng trên mặt bàn nằm ngang. Thả một vật nhỏ $m_2= 20 \ \text{g}$ rơi tự do từ độ cao bằng bao nhiêu so với m1, để sau va chạm mềm 2 vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại $30\sqrt{2}$ cm/s.
A. 0.8 cm
B. 22.5 cm
C. 45 cm
D. 20 cm
 
Khi vật $m_2$ va chạm vào $m_1$ thì vị trí cân bằng thay đổi đoạn $\Delta l = \dfrac{m_2 g }{k} = 1 cm$ .
Áp dụng công thức $x^{2} + \dfrac{v^{2}}{\omega \pi ^{2}} = A^{2}$
Với $A = \dfrac{v max }{\omega \pi }$ Tính được $v = 40 \dfrac{cm }{}$ s Gọi vận tốc ngay trước khi va cham là v ' . Ta có $v' = v \dfrac{m_1 + m_2 }{ m_2 }= 2 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ . Lại có $h = \dfrac{v^{2}}{2g} = 20cm$
 
Một vật có khối lượng $m_1=80 \ \text{g}$ đang cân bằng ở đầu trên của một con lắc lò xo có độ cứng $k=20 \ \text{N}/\text{m}$, đặt thẳng đứng trên mặt bàn nằm ngang. Thả một vật nhỏ $m_2= 20 \ \text{g}$ rơi tự do từ độ cao bằng bao nhiêu so với m1, để sau va chạm mềm 2 vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại $30\sqrt{2}$ cm/s.
A. 0.8 cm
B. 22.5 cm
C. 45 cm
D. 20 cm
Đáp án B. .22,5 cm
 
Bài toán
Một vật có khối lượng $m_1=80 \ \text{g}$ đang cân bằng ở đầu trên của một con lắc lò xo có độ cứng $k=20 \ \text{N}/\text{m}$, đặt thẳng đứng trên mặt bàn nằm ngang. Thả một vật nhỏ $m_2= 20 \ \text{g}$ rơi tự do từ độ cao bằng bao nhiêu so với m1, để sau va chạm mềm 2 vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại $30\sqrt{2}$ cm/s.
A. 0.8 cm
B. 22.5 cm
C. 45 cm
D. 20 cm
Áp dụng công thức $M_{2}$gh=$\dfrac{1}{2}$ $M_{2}$ $v^{2}$
với $M_{2}$v=($M_{1}$+$M_{2}$) $30\sqrt{2}$
Thay số đáp án B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
O Dao động có va chạm mềm Bài tập Dao động cơ 4
thehiep Con lắc lò xo thẳng đứng va chạm mềm Bài tập Dao động cơ 1
T Năng lượng của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 0
T Độ cao và biên độ góc của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 1
T Khi đó biên độ góc của con lắc sau khi va chạm là: Bài tập Dao động cơ 0
T Vận tốc của m0 ngay sau khi va chạm là Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Khi vật $A$ở vị trí cao nhất thì vật $B$ chưa chạm đất, khoảng cách giữa hai vật? Bài tập Dao động cơ 1
kienduc_2000 Sau va chạm con lắc đi được bao nhiêu thì đổi chiều chiểu động Bài tập Dao động cơ 0
caybutbixanh Quãng đường mà vật $m_1$ đi được từ lúc va chạm đến khi vật $m_1$ đổi chiều chuyển động ? Bài tập Dao động cơ 2
K Tìm biên độ của vật sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 5
V Biên độ của m1 sau va chạm Bài tập Dao động cơ 2
P Hỏi sau khi chạm đinh vât m tiếp tục chuyển động thì có góc lệch cực đại bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
V Chứng minh dao động của vật sau va chạm là dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Khoảng cách giữa hai vật kể từ lúc va chạm đến khi $\mathsf{m_1}$ đổi chiều chiều chuyển động lần đầ Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Tìm biên độ dao động của vật sau va chạm? Bài tập Dao động cơ 3
P Tính chu kỳ dao động của vật (biết va chạm giữa vật và sàn là hoàn toàn đàn hồi) Bài tập Dao động cơ 1
N Tốc độ trung bình của con lắc lò xo giữa hai lần va chạm Bài tập Dao động cơ 5
Tâm Bình Sau va chạm, vật m dao động với biên độ là? Bài tập Dao động cơ 9
đắc toàn Sau va chạm vật nhỏ dính vào đĩa cân và chúng cùng dao động điều hòa với biên độ là Bài tập Dao động cơ 1
xuongrongnt Biên độ của hệ sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
Louis_lawnrence Tính khoảng thời gian từ lần đầu tiên đến lần thứ $2$ hai vật va chạm với nhau Bài tập Dao động cơ 1
091031103 Chu kì con lắc sau va chạm là ? Bài tập Dao động cơ 2
dhdhn Điểm chạm mặt đất của vật nặng cách đường thẳng đứng đi qua vị trí cân bằng một đoạn là? Bài tập Dao động cơ 5
phatthientai Tỉ số biên độ dao động của vật ngay trước và sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
H Để va chạm lần thứ 2 không xảy ra thì tỉ số $\dfrac{m}{M}$ nhận giá trị nào dưới đây? Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Quãng đường vật $m_{1}$ đi được trong khoảng $2T$ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Giá trị vận tốc của vật $m_{2}$ trước lúc va chạm với $m_{1}$ là Bài tập Dao động cơ 1
chinhanh9 Tìm khoảng cách giữa hai vật sau thời gian ... kể từ lúc va chạm Bài tập Dao động cơ 1
Change Quả cầu chạm đất ở vị trí cách đường thẳng đứng bao xa Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Vận tốc của 2 vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 kể từ lúc va chạm là: Bài tập Dao động cơ 0
inconsolable Xác định biên độ của hệ sau va chạm: Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Quãng đường vật nặng đi được sau va chạm đến khi $m_1$ đổi chiều chuyển động là: Bài tập Dao động cơ 1
phaidodaihoc1996 Khoảng cách giữa 2 vật kể từ lúc va chạm đến lúc vật 1 đổi chiểu chuyển động lần đầu tiên là : Bài tập Dao động cơ 3
Z0ombie Quả cầu chạm đất cách VTCB bao xa? Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Vận tốc trung bình của vật M khi đi từ lần va chạm đầu tiên đến lần va chạm tiếp theo gần giá trị nà Bài tập Dao động cơ 1
Iukk Va chạm của vật với mặt phẳng là va chạm đàn hồi. Chu kì là? Bài tập Dao động cơ 2
anzaiii Hỏi sau va chạm lò xo nén 1 đoạn lớn nhất là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 0
inconsolable Tốc độ của vật $m_1$ sau va chạm là: Bài tập Dao động cơ 3
inconsolable Để $m_1$ đứng yên sau va chạm thì vận tốc $v_2$ và khoảng cách a nhỏ nhất lần lượt là: Bài tập Dao động cơ 2
inconsolable Biên độ vật $m_1$ sau va chạm là: Bài tập Dao động cơ 6
inconsolable Sau va chạm con lắc đi được quãng đường bao nhiêu thì đổi chiều chuyển động? Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Khi $m_1$ đạt góc góc lệch là $0.5rad$ lần đầu tiên kể từ lúc va chạm, $m_2$ đi được quãng đường là Bài tập Dao động cơ 1
K Biên độ của vật sau khi va chạm là : Bài tập Dao động cơ 1
pobungphe Sau va chạm hệ dao động điều hòa với biên độ là: Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Hỏi quả cầu chạm đất cách VTCB bao xa Bài tập Dao động cơ 1
superstar Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là: Bài tập Dao động cơ 2
N Khoảng cách giữa 2 vật kể từ lúc va chạm đến khi $m_1$ đổi chiều chuyển động lần đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
kiemro721119 Tìm biên độ dao động của $m_1$ sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top