Giá trị trung bình của đại lượng nào dưới đây có ý nghĩa vật lý như nhau

Câu hỏi
Giá trị trung bình của đại lượng nào dưới đây có ý nghĩa vật lý như nhau trong điện xoay chiều và điện một chiều?
A. I
B. P
C. U.
D. Suất điện động.
 
Đáp án chính xác là A. A nhưng cậu có thể giải thích giúp ình với được không?
Chỉ là giác quan thứ 6 thôi
B. :P
Trong mạch một chiều thì P chủ yếu là do điện trở tỏa nhiệt còn mạch xoay chiều thì không hoàn toàn vậy. P trong mạch xoay chiều không chỉ do R tạo ra mà còn nhiều thứ khác :D
C. U cái nè thì dẽ quá một cái xoay chiều 1 cái một chieuf :3
D. Suất ddienj động. Theo như tớ biết thì suất điện đọng chủ yếu đk nhắc tới trong mạch một chiều đặc biệt là khi mạch một chiều có nguồn còn mạch xoay chiều thì mình không nghe nói mấy. Hoặc cậu có thể hiểu đơn giản là suất điện động chỉ xuất hiện ở ngồn điện nên 1 chiều sẽ khác xoay chiều :)
A. I cái nè có vẻ đúng vì dù là 1 hay xoay chiều thì I cũng vẫn đi theo có một hướng và như nhau.
Giải thích đại đúng thì sai mà sai thì đúng anh em góp ý với :) (câu nè nếu cho mình chon chắc dùng trực giác là chính :3 )
 
Ở đây nói là giá trị trung bình thì phải xét nó trong một khoảng thời gian giống như vận tốc trung bình hay tốc độ trung bình đều phải chia cho thời gian, các đại lượng I, U, E trong điện xoay chiều đều là hàm sin mà ta biết là giá trị trung bình của các đại lượng hàm sin trong 1 chu kì sẽ bằng 0 trong khi đó với điện 1 chiều các giá trị đó là không đổi nên không thể như nhau được
Còn với công suất thì giá trị trung bình của nó trong 1 T ở điện xoay chiều hay 1 chiều đều là 1 số hữu hạn nên tớ nghĩ đáp án là B
 

Quảng cáo

Top