Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là

Bài toán
Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suát truyền tải là 85%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây và không vượt quá 20%. Nêu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng 20% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là
A. 82,6%
B. 80,6%
C. 81,3%
D. 83,6%
 
Bài toán
Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suát truyền tải là 85%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây và không vượt quá 20%. Nêu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng 20% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là
A. 82,6%
B. 80,6%
C. 81,3%
D. 83,6%
Đề năm ngoái có câu tương tự . Đáp án C. thì phải. Máy tôi không gõ được công thức
 
Bài toán
Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suát truyền tải là 85%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây và không vượt quá 20%. Nêu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng 20% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là
A. 82,6%
B. 80,6%
C. 81,3%
D. 83,6%
Lời giải

Công suất cần truyền tải ban đầu và lúc sau lần lượt là $P_1=1000\left(W\right);P\left(W\right)$
Như vậy công suất nơi tải tiêu thụ lúc đầu và sau đó lần lượt là:
$$0,85.1000=850W;1,2.850=1020W$$
Hao phí lúc đầu là: 1000-850=150(W)
Lại có công suất hao phí:
$$\Delta P=\dfrac{P_{1}^{2}}{U^{2}}R\rightarrow \dfrac{R}{U^{2}}=\dfrac{150}{1000^{2}}=\dfrac{3}{20000}$$
Ta có:
$$P-\dfrac{P^{2}}{U^{2}}R=1020\leftrightarrow P-\dfrac{3}{20000}P^{2}=1020$$
$$\Rightarrow P=1257,0118\left(W\right)OrP=5409,6549\left(W\right)$$
  • Với P=5409,6549(W)
$$
\Rightarrow H=\dfrac{1020}{5409,6548}.100=18,855$$
Kết hợp với giả thiết thì hiệu suất truyền tải phải lớn hơn 80%, vậy TH này loại.
  • Với P=1257,0118(W)
$$
\Rightarrow H'=\dfrac{1020}{1257,0118}.100\approx 81,145$$
 
Lời giải

Công suất cần truyền tải ban đầu và lúc sau lần lượt là $P_1=1000\left(W\right);P\left(W\right)$
Như vậy công suất nơi tải tiêu thụ lúc đầu và sau đó lần lượt là:
$$0,85.1000=850W;1,2.850=1020W$$
Hao phí lúc đầu là: 1000-850=150(W)
Lại có công suất hao phí:
$$\Delta P=\dfrac{P_{1}^{2}}{U^{2}}R\rightarrow \dfrac{R}{U^{2}}=\dfrac{150}{1000^{2}}=\dfrac{3}{20000}$$
Ta có:
$$P-\dfrac{P^{2}}{U^{2}}R=1020\leftrightarrow P-\dfrac{3}{20000}P^{2}=1020$$
$$\Rightarrow P=1257,0118\left(W\right)OrP=5409,6549\left(W\right)$$
  • Với P=5409,6549(W)
$$
\Rightarrow H=\dfrac{1020}{5409,6548}.100=18,855$$
Kết hợp với giả thiết thì hiệu suất truyền tải phải lớn hơn 80%, vậy TH này loại.
  • Với P=1257,0118(W)
$$
\Rightarrow H'=\dfrac{1020}{1257,0118}.100\approx 81,145$$
Pro
 
Lời giải

Công suất cần truyền tải ban đầu và lúc sau lần lượt là $P_1=1000\left(W\right);P\left(W\right)$
Như vậy công suất nơi tải tiêu thụ lúc đầu và sau đó lần lượt là:
$$0,85.1000=850W;1,2.850=1020W$$
Hao phí lúc đầu là: 1000-850=150(W)
Lại có công suất hao phí:
$$\Delta P=\dfrac{P_{1}^{2}}{U^{2}}R\rightarrow \dfrac{R}{U^{2}}=\dfrac{150}{1000^{2}}=\dfrac{3}{20000}$$
Ta có:
$$P-\dfrac{P^{2}}{U^{2}}R=1020\leftrightarrow P-\dfrac{3}{20000}P^{2}=1020$$
$$\Rightarrow P=1257,0118\left(W\right)OrP=5409,6549\left(W\right)$$
  • Với P=5409,6549(W)
$$
\Rightarrow H=\dfrac{1020}{5409,6548}.100=18,855$$
Kết hợp với giả thiết thì hiệu suất truyền tải phải lớn hơn 80%, vậy TH này loại.
  • Với P=1257,0118(W)
$$
\Rightarrow H'=\dfrac{1020}{1257,0118}.100\approx 81,145$$
Tại sao lại có chỗ 1,2x850 vậy khó hiểu
 
Cho em hỏi P1=1000 ở đâu ra vậy ạ?
Người giải đặt ra đó, đó là 1 con số giả sử thôi. Do Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán tính hiệu suất lập tỉ lệ, nên những con số gọi ra dùng làm trung gian để giải, k ảnh hưởng đáp số.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Alitutu Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện thay đổi như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
D Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
S Điện áp hiệu dụng trên MB bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
anhnguyen Thay C bởi tụ C' thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 30V, khi đó điện áp hiệu dụng trên R Bài tập Điện xoay chiều 4
N Truyền tải điện Hiệu điện thế 2 cực máy phát Bài tập Điện xoay chiều 2
T Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là Bài tập Điện xoay chiều 2
M MPĐ Cường độ dòng điện hiệu dụng trong dây trung hòa là Bài tập Điện xoay chiều 6
B Cường độ dòng điện hiệu dung qua mạch có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Alitutu Hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi cấp điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu f biến thiên Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc vào R thì tần số góc Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Lệch pha Điện áp hiệu dụng trên tụ điện và trên cuộn dây lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu L biến thiên Điện áp hiệu dụng cực đại giữa hai đầu cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB bằng Bài tập Điện xoay chiều 5
D C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở Bài tập Điện xoay chiều 3
D MBA Điện áp hiệu dụng ở 2 đầu cuộn thứ cấp Bài tập Điện xoay chiều 4
N Tỉ số $\dfrac{U_{0}}{\xi }$ bằng: (với U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ) Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF MPĐ Dòng điện hiệu dụng qua mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 1
ngochaito Tính điện áp và công suất máy biến áp. Bài tập Điện xoay chiều 0
kieuoanhpham Công suất hao phí trên đường dây truyền tải Bài tập Điện xoay chiều 4
Alitutu Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
Nhật Hệ số công suất của cuộn dây và của đoạn mạch AB là Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu MPĐ Công suất hao phí giảm bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 4
Alitutu Hệ số công suất của đoạn mạch ban đầu bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Alitutu L biến thiên Khi điều chỉnh cho $L=L_{1}+L_{3}-L_{2}$ thì công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 3
A f biến thiên Hệ số công suất của mạch AM khi xảy ra cộng hưởng là Bài tập Điện xoay chiều 5
Alitutu Hộp đen Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là: Bài tập Điện xoay chiều 5
Alitutu Truyền tải điện Công suất tiêu thụ ở B bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Ta phải cung cấp cho mạch một công suất là Bài tập Điện xoay chiều 2
Alitutu C biến thiên Khi thay đổi C đến giá trị bằng 2$C_{o}$ thì công suất tiêu thụ trên mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Hệ số công suất của mạch AB khi $L=L_{1}$ là Bài tập Điện xoay chiều 5
A MPĐ Khi máy quay với tốc độ $\sqrt{2} n$ vòng/phút thì công suất tiêu thụ điện là Bài tập Điện xoay chiều 6
D Hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
D MPĐ Công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
D f biến thiên Với $\omega =100 \pi rad/s$ thì hệ số công suất là Bài tập Điện xoay chiều 1
D Truyền tải điện Điện áp truyền tải cần tăng lên bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 8
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top