Các tia ló ra ở mặt ac là các tia đơn sắc màu

Bài toán
Một lăng kinh bằng thủy tinh ABC đặt trong không khí. Chiếu một tia sáng hẹp từ không khí vào mặt bên AB theo phương vuông góc với mặt này thì thấy tia sáng đi vào lăng kính rồi ló ra ở mặt AC, biết rằng tia lục đi sát với mặt này. Thay tia lục bằng tia sáng gồm các thành phần đơn sắc đỏ, cam, tím, vàng vẫn giữ nguyên hướng của tia tới. Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ở mặt AC là các tia đơn sắc màu
A. đỏ, tím, vàng
B. tím, vàng, cam
C. đỏ, cam, vàng
D. đỏ, cam
 
Bài toán
Một lăng kinh bằng thủy tinh ABC đặt trong không khí. Chiếu một tia sáng hẹp từ không khí vào mặt bên AB theo phương vuông góc với mặt này thì thấy tia sáng đi vào lăng kính rồi ló ra ở mặt AC, biết rằng tia lục đi sát với mặt này. Thay tia lục bằng tia sáng gồm các thành phần đơn sắc đỏ, cam, tím, vàng vẫn giữ nguyên hướng của tia tới. Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ở mặt AC là các tia đơn sắc màu
A. đỏ, tím, vàng
B. tím, vàng, cam
C. đỏ, cam, vàng
D. đỏ, cam
Mình nghĩ đáp án là C.
 
Bài toán
Một lăng kinh bằng thủy tinh ABC đặt trong không khí. Chiếu một tia sáng hẹp từ không khí vào mặt bên AB theo phương vuông góc với mặt này thì thấy tia sáng đi vào lăng kính rồi ló ra ở mặt AC, biết rằng tia lục đi sát với mặt này. Thay tia lục bằng tia sáng gồm các thành phần đơn sắc đỏ, cam, tím, vàng vẫn giữ nguyên hướng của tia tới. Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ở mặt AC là các tia đơn sắc màu
A. đỏ, tím, vàng
B. tím, vàng, cam
C. đỏ, cam, vàng
D. đỏ, cam
C. góc lệch nhỏ hơn
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
anzaiii Khoảng cách giữa các tiêu điểm chính của các tia sáng màu đỏ và tia màu tím là ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Tai Tran Xác định góc hợp bởi 2 tia sáng ló ra khỏi lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Góc tạo bởi tia ló màu vàng và tia ló màu tím có giá trị Bài tập Sóng ánh sáng 2
apple13197 Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vết sáng ở đấy bể có một vạch màu trắng là Bài tập Sóng ánh sáng 1
datanhlg Bước sóng của bức xạ có phương và tia ló song song DC? Bài tập Sóng ánh sáng 2
Change Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vệt sáng dưới đáy bể có một vạch sáng màu trắng là Bài tập Sóng ánh sáng 8
inconsolable Hỏi góc tạo bởi tia ló đỏ và tia ló tím gần với giá trị nào nhất? Bài tập Sóng ánh sáng 0
O Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng của chùm tới có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Hỏi góc tạo bởi tia ló màu tím và tia ló màu đỏ gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng ánh sáng 9
0 Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng chùm tia tới có giá trị lớn nhất bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
Urahara Hỏi góc tạo bởi tia ló màu tím và tia ló màu đỏ là ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
chinhanh9 Để chùm tia ló song song thì góc A' phải có giá trị là? Bài tập Sóng ánh sáng 0
litieulong96 Số photon tia Rơnghen phát ra trong mỗi giây là Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Để có tán sắc của tia sáng trắng khi qua lăng kính thì góc tới i phải thỏa điều kiện Bài tập Sóng ánh sáng 1
Bo Valenca So với trong chân không, tốc độ của tia sáng trong chất lỏng Bài tập Sóng ánh sáng 1
xuongrongnt Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng của chùm tia tới có giá trị lớn nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 3
hang49 Điều kiện để tia sáng không ló ra được mặt bên thứ 2 là? Bài tập Sóng ánh sáng 3
T Điều kiện để không có tia sáng lọt ra khỏi lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 1
Iukk Thấu kính phân kỳ có chiết suất đối với tia đỏ ($n_{d}^{'}$) và tia tím ($n_{t}^{'}$) liên hệ Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Góc tạo bởi tia màu đỏ và tia màu tím sau khi ló ra khỏi mặt bên còn lại của lăng kính bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
Cador.Halley Phân biệt góc khúc xạ và độ lệch của các tia sáng theo chiết suất Bài tập Sóng ánh sáng 2
Heavenpostman Tia X là Bài tập Sóng ánh sáng 6
Heavenpostman Phát biểu nào sau đây nói về tia tử ngoại là không đúng? Bài tập Sóng ánh sáng 11
Heavenpostman Chọn đáp án $SAI$ khi nói về các tia ? Bài tập Sóng ánh sáng 5
Đ Góc tạo bởi tia ló màu vàng và tia ló màu tím có giá trị xấp xỉ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 0
triminhdovip137 Bề rộng của chùm tia ló bằng Bài tập Sóng ánh sáng 9
Y Tính bề rộng tối thiểu của chùm tia tới Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Góc lệch của tia màu tím là Bài tập Sóng ánh sáng 1
To_Be_The_Best Nếu kể từ mặt nước đi lên, ta lần lượt gặp các tia Bài tập Sóng ánh sáng 5
ShiroPin Chiếu một chùm ánh sáng hẹp đa sắc thì những tia nào ló ra khỏi mặt bên AC Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Tìm bề rộng lớn nhất của chùm tia tới sao cho 2 chùm tia ló ra khỏi bản thủy tinh tác rời nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 2
T Chiết suất của lăng kính đối với tia vàng ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tia tím và tia đỏ trong thủy tinh Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vệt sáng ở đấy bể có một vạch sáng màu trắng Bài tập Sóng ánh sáng 0
ShiroPin Góc tạo bởi hai tia khúc xạ đỏ và tím trong thủy tinh bằng Bài tập Sóng ánh sáng 3
N Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
Sao Mơ Hỏi phải quay lăng kính một góc bằng bao nhiêu để tia ló màu đỏ truyền đối xứng qua lăng kính? Bài tập Sóng ánh sáng 1
dreamhigh315 Chiết suất của lăng kính đối với tia sáng màu lam Bài tập Sóng ánh sáng 1
HuyGooner Tính góc tạo bởi tia ló đỏ và tím biết chiết suất của nước đối với đỏ, tím lần lượt là 1,32 và 1,35 Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Để cho 2 chùm tia ló màu khác nhau, sau tấm thủy tinh tách rời nhau thì bề rộng chùm tia tới Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Cho chiết suất của thủy tinh đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là $\sqrt{3}$ và $\sqrt{2}$ thì tỉ s Bài tập Sóng ánh sáng 2
P Chiết suất đối với tia đỏ ($n_đ'$) và tia tím ($n_t'$) liên hệ với nhau bởi hệ thức nào? Bài tập Sóng ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Góc lệch giữa tia tới và tia ló có giá trị ? Bài tập Sóng ánh sáng 4
adamdj Tính góc lệch của tia sáng Bài tập Sóng ánh sáng 7
P Chiếu một tia sáng đơn sắc vuông góc với mặt huyền của tam giác tới một trong 2 mặt còn lại thì tia Bài tập Sóng ánh sáng 1
canhbao Khi đó góc lệch giữa tia ló và tia tới có giá trị là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
triminhdovip137 Góc lệch của tia màu tím là Bài tập Sóng ánh sáng 1
otdo95 Chùm tia sáng ló ra ngoài không khí là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
B Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím. Bài tập Sóng ánh sáng 2
__Black_Cat____! Góc giữa tia ló màu đỏ và tia phản xa màu tím là Bài tập Sóng ánh sáng 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top