Thế năng trong điện trường.

Bài toán
Electron trong nguyên tử Hidro chuyển động trên quỹ đạo tròn gần hạt nhân nhất $r_0 = 5,3.10^{-11} $ (m).Lực điện của hạt nhân và electron là lực hướng tâm.
a) Tính $W_{đ} , v $ của electron trên quỹ đạo này.
b) Năng lượng của nguyên tử Hidro là $e = -13,6 eV$ bao gồm động năng và thế năng của electron trong điện trường của hạt nhân. Tính $W_t$
 
Bài toán
Electron trong nguyên tử Hidro chuyển động trên quỹ đạo tròn gần hạt nhân nhất $r_0 = 5,3.10^{-11} $ (m).Lực điện của hạt nhân và electron là lực hướng tâm.
a) Tính $W_{đ} , v $ của electron trên quỹ đạo này.
b) Năng lượng của nguyên tử Hidro là $e = -13,6 eV$ bao gồm động năng và thế năng của electron trong điện trường của hạt nhân. Tính $W_t$
Giải:
Theo quan điểm cổ điển thì năng lượng của electron bao gồm thế năng tương tác giữa hạt nhân và electron, và động năng chuyển động tròn của electron.
Lực điện đóng vai trò của lực hướng tâm.
Vậy ta có $\dfrac{mv^2}{r_{o}}=\dfrac{ke^2}{\left(r_{o}\right)^2}$.
Động năng của electron là $W_{đ}=\dfrac{mv^2}{2}=\dfrac{k.e^2}{2r_{o}}$.
Thế năng của electron là $W_{t}=-\dfrac{ke^2}{r_{o}}$.
Thay số ta có $$W_{đ}=2,1736.10^{-18}\left(J\right); v=2,1857.10^{6}\left( \ \left(\text{m}/\text{s}\right)\right); W_{t}=-43,48.10^{-19}\left(J\right)$$
 
Bài toán : Tính thế năng của hệ 2 điện tích $Q_{1}$ và $Q_{2}$ cách nhau khoảng cách R trong chân không :)
Giải quyết :
Ta có : Điện thế do điện tích $Q_{1}$ gây nên cho điện tích $Q_{2}$ cách nhau khoảng $R$ là $V=\dfrac{k.Q_{1}}{R}$

Thế năng : $W_{t}=Q_{2}.V=\dfrac{k.Q_{1}Q_{1}}{R}$

Chú ý không đăng ảnh ngoài. Đăng trực tiếp lên diễn đàn nhé !!!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán : Tính thế năng của hệ 2 điện tích $Q_{1}$ và $Q_{2}$ cách nhau khoảng cách R trong chân không :)
Giải quyết :
Ta có : Điện thế do điện tích $Q_{1}$ gây nên cho điện tích $Q_{2}$ cách nhau khoảng $R$ là $V=\dfrac{k.Q_{1}}{R}$

Thế năng : $W_{t}=Q_{2}.V=\dfrac{k.Q_{1}Q_{1}}{R}$

Chú ý không đăng ảnh ngoài. Đăng trực tiếp lên diễn đàn nhé !!!
Công thức V=k. Q1/R lấy ở đâu thế bạn?
 
Cho em hỏi thế năng của e sao lại tính như thế ạ
Ta có thế năng WM = A M oo Điện tích Q > 0 có các đường sức xuất phát từ Q hướng ra xa vô cùng nên công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q < 0 từ M ra xa vô cùng là công âm, do đó thế năng của q ở M có giá trị âm. 
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Dragon Tính thế năng của hệ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
V Chứng minh rằng thế năng của q ở m có giá trị âm Bài tập Điện tích - Điện trường 1
N Hiệu điện thế giữa 2 cực Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Viet Duy Để cường độ điệm trường tại C có vecto Ec vuông góc vecto CB thì q2 có dấu và độ lớn như thế nào? Bài tập Điện tích - Điện trường 2
M Chất điểm chuyển động như thế nào? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
L Tính hiệu điện thế bộ tụ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
L Tính hiệu điện thế bộ tụ điện Bài tập Điện tích - Điện trường 0
P Hỏi trên quả cầu có điện tích như thế nào nếu ta cắt dây nối đất rồi sau đó đưa A ra xa quả cầu? Bài tập Điện tích - Điện trường 2
Trần Duy Tân Tính điện dung và hiệu điện thế giới hạn của tụ lúc này . Bài tập Điện tích - Điện trường 9
GS.Xoăn Tính điện dung và hiệu điện thế của tụ điện Bài tập Điện tích - Điện trường 8
L Hiệu điện thế trên tụ $C_{1}$ và $C_{2}$ là Bài tập Điện tích - Điện trường 1
thoheo Phải đặt 1 điện tích $q'$ như thế nào để lực căng dây giảm đi 1 nửa Bài tập Điện tích - Điện trường 5
yotsuba_1429 Điện thế do hai quả cầu tác dụng tại điểm cách tâm hai của cầu $5cm$ bằng ? Bài tập Điện tích - Điện trường 8
cuongk46t1 Cần tích điện cho 2 quả cầu như thế nào? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
P Proton bay theo phương đường sức điện. Điện thế tại $A$ bằng $500V$. Hỏi điện thế tại điểm B? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
blackberry9320 Tính năng lượng cần cung cấp để ion hóa nguyên tử hidro Bài tập Điện tích - Điện trường 1
K Năng lượng của hệ thay đổi? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
S Hỏi năng lượng của tụ thay đổi như thế nào khi tụ $C_2$ vào trong tụ $C_1$ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
sương nắng Hỏi phải đặt điện tích trên cách nhau bao nhiêu ở trong dầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Mất Gốc Cường độ điện trường bên trong tấm kim loại đó là Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Hải Quân Xác định điện thông gửi qua mặt phẳng hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng xy? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
K Hạt điện tích bay trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức của một từ trường đều Bài tập Điện tích - Điện trường 1
NFS.Poseidon Xác định vận tốc nhỏ nhất của điện tích trong cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 0
M Xác định lực tác dụng lên 1 trong 4 điện tích Bài tập Điện tích - Điện trường 0
minhtangv Tính công suất đèn flash trong máy chụp ảnh Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top