Mạch sẽ bắt được sóng có bước sóng ${\lambda }'$ bằng bao nhiêu ?

Bài toán
Mạch chọn sóng của môt máy thu vô tuyến gồm môt cuộn dây có độ tự cảm $L$ và một tụ điện có điện dung $C$. Điện trở thuần của mạch là $R$. Ban đầu mạch bắt được sóng có bước sóng $\lambda $. Xoay nhanh tụ để suất điện động trong mạch không đổi nhưng cường độ dòng điện hiệu dụng giảm $n$ lần. Mạch sẽ bắt được sóng có bước sóng ${\lambda }'$ bằng bao nhiêu ?
A. \[\lambda '=\dfrac{\lambda }{\sqrt{1-R\sqrt{\dfrac{C}{L}\left( {{n}^{2}}-1 \right)}}}\]B. \[\lambda '=\dfrac{\lambda }{\sqrt{1-R\sqrt{\dfrac{L}{C}\left( {{n}^{2}}-1 \right)}}}\]C. \[\lambda '=\dfrac{\lambda }{\sqrt{1-R \dfrac{L}{C}\sqrt{\left( {{n}^{2}}-1 \right)}}}\]D. \[\lambda '=\dfrac{\lambda }{\sqrt{1-R \dfrac{C}{L}\sqrt{\left( {{n}^{2}}-1 \right)}}}\]
 
Bài toán
Mạch chọn sóng của môt máy thu vô tuyến gồm môt cuộn dây có độ tự cảm $L$ và một tụ điện có điện dung $C$. Điện trở thuần của mạch là $R$. Ban đầu mạch bắt được sóng có bước sóng $\lambda $. Xoay nhanh tụ để suất điện động trong mạch không đổi nhưng cường độ dòng điện hiệu dụng giảm $n$ lần. Mạch sẽ bắt được sóng có bước sóng ${\lambda }'$ bằng bao nhiêu ?
A. \[\lambda '=\dfrac{\lambda }{\sqrt{1-R\sqrt{\dfrac{C}{L}\left( {{n}^{2}}-1 \right)}}}\]B. \[\lambda '=\dfrac{\lambda }{\sqrt{1-R\sqrt{\dfrac{L}{C}\left( {{n}^{2}}-1 \right)}}}\]C. \[\lambda '=\dfrac{\lambda }{\sqrt{1-R \dfrac{L}{C}\sqrt{\left( {{n}^{2}}-1 \right)}}}\]D. \[\lambda '=\dfrac{\lambda }{\sqrt{1-R \dfrac{C}{L}\sqrt{\left( {{n}^{2}}-1 \right)}}}\]
Có: $I'= \dfrac{I}{n}= \dfrac{E}{\sqrt{R^2+\left(Z_{C}-Z_{L}\right)^2}}=\dfrac{E}{nR}$
Suy ra: $R^2+\left(Z_{C_{0}}-Z_{C}\right)^2=n^2R^2$ $ \Rightarrow Z_C=Z_{C_0}-R\sqrt{n^2-1}$
Vậy nên: $\dfrac{\lambda'}{\lambda} = \sqrt{\dfrac{Z_{C_0}}{Z_{C}}}= \dfrac{1}{\sqrt{1-\dfrac{R}{Z_{C_0}}\sqrt{n^2-1} }} = \dfrac{1}{\sqrt{1-R\sqrt{\dfrac{L}{C}\left(n^2-1\right)}}}$
Đáp án B.
PS. Đã sửa :D
 
Last edited:
Có: $I'= \dfrac{I}{n}= \dfrac{E}{\sqrt{R^2+\left(Z_{C}-Z_{L}\right)^2}}=\dfrac{E}{nR}$
Suy ra: $R^2+\left(Z_{C_{0}}-Z_{C}\right)^2=n^2R^2$ $ \Rightarrow Z_C=Z_{C_0}-R\sqrt{n^2-1}$
Vậy nên: $\dfrac{\lambda'}{\lambda} = \sqrt{\dfrac{Z_C}{Z_{C_0}}}= \sqrt{1-\dfrac{R}{Z_{C_0}}\sqrt{n^2-1} } = \sqrt{1-R\sqrt{\dfrac{L}{C}\left(n^2-1\right)}}$
Đáp án nào đây.
Bạn nhầm, $\dfrac{\lambda '}{\lambda }=\sqrt{\dfrac{{{Z}_{Co}}}{{{Z}_{C}}}}$ mới đúng
 
Có: $I'= \dfrac{I}{n}= \dfrac{E}{\sqrt{R^2+\left(Z_{C}-Z_{L}\right)^2}}=\dfrac{E}{nR}$
Suy ra: $R^2+\left(Z_{C_{0}}-Z_{C}\right)^2=n^2R^2$ $ \Rightarrow Z_C=Z_{C_0}-R\sqrt{n^2-1}$
Vậy nên: $\dfrac{\lambda'}{\lambda} = \sqrt{\dfrac{Z_{C_0}}{Z_{C}}}= \dfrac{1}{\sqrt{1-\dfrac{R}{Z_{C_0}}\sqrt{n^2-1} }} = \dfrac{1}{\sqrt{1-R\sqrt{\dfrac{L}{C}\left(n^2-1\right)}}}$
Đáp án B.
PS. Đã sửa :D
hoangmac Nhờ bạn xem lại chứ sao mình lại ra đáp án A. .
Lời giải

${{I}_{hd}}$giảm $n$ lần $\Rightarrow Z=n.R$

\[\begin{align}

& \Leftrightarrow \sqrt{{{R}^{2}}+{{\left( {{Z}_{L}}-{{Z}_{C'}} \right)}^{2}}}=n. R \\

& \Leftrightarrow {{R}^{2}}+{{\left( \omega L-\dfrac{1}{\omega C'} \right)}^{2}}={{n}^{2}}{{R}^{2}} \\

& \Leftrightarrow \omega L-\dfrac{1}{\omega C'}=R\sqrt{{{n}^{2}}-1} \\

& \Leftrightarrow \dfrac{1}{\omega C}-\dfrac{1}{\omega C'}=R\sqrt{{{n}^{2}}-1} \\

& \Leftrightarrow \dfrac{1}{C'}=\dfrac{1}{C}-R\omega \sqrt{{{n}^{2}}-1} \\

& \Leftrightarrow C'=\dfrac{C}{1-RC\omega \sqrt{{{n}^{2}}-1}}=\dfrac{C}{1-R\sqrt{\dfrac{C}{L}\left( {{n}^{2}}-1 \right)}} \\

\end{align}\]

Ta có \[\dfrac{\lambda '}{\lambda }=\dfrac{cT'}{cT}=\dfrac{\omega }{\omega '}=\dfrac{\sqrt{LC'}}{\sqrt{LC}}=\sqrt{\dfrac{C'}{C}}=\dfrac{1}{\sqrt{1-R\sqrt{\dfrac{C}{L}\left( {{n}^{2}}-1 \right)}}}\].

Vậy \[\lambda '=\dfrac{\lambda }{\sqrt{1-R\sqrt{\dfrac{C}{L}\left( {{n}^{2}}-1 \right)}}}\].
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân Mạch sẽ phát ra sóng điện từ có bước sóng là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
haruki Dòng điện cực đại $I'_0$ trong mạch sau khi một tụ thủng sẽ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
Đ Đưa lõi sắt non vào trong lòng ống dây của một mạch dao động điện từ LC thì sẽ làm Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
L Kể từ thời điểm đó biên độ của cường độ dòng điện trong mạch sẽ Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
N Mạch sẽ dao động với chu kì là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
NTH 52 Tần số dao động của mạch sẽ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
pkokkoy Một mạch dao động điện từ có độ tự cảm L=1 mH tự điện được nạp bởi hiệu điện thế U=10 V Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Lê Quang Hưng Kể từ lúc bắt đầu chỉnh tụ thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 sau một khoảng thời gian là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Vớ Vẩn Để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì phải điều chỉnh tần số của dòng điện đến giá trị bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
NhatHau Năng lượng điện trường trong mạch là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
NhatHau Thời gian mạch dao động tắt dần là Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
Trung atom Mạch dao động: suất điện động có điện trở, tích điện cho tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
H Khi cường độ dòng điện trong mạch là 0 A thì điện áp hai đầu tụ là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
m4u_hoahoctro Hỏi về mạch dao động với công suất có điện trở Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
shochia Bước sóng mạch thu được bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Hải Quân Hỏi nếu mắc riêng từng tụ C1, C2 với L thì mạch dao động với chu kì T1, T2 lần lượt bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Nguyễn Quốc Hưng Hời gian ngắn nhất kể từ khi mạch bắt đầu dao động đến khi hiệu điện thế trên hai tụ $C_1$ và $C_2$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
N Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn 2,26 A . Tần số riêng của mạch bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
S Mạch dao động điện từ Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
A Chu kì dao động điện từ của mạch bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
C Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng $\lambda =20 m$ thì góc xoay của bản tụ là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
M Tính thời gian duy trì dòng điện trong mạch đến khi hết pin Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Dinhquangd41 Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần nguồn điện trong mạch bằng nhau Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
P Dải sóng mà mạch thu được thuộc dải? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
apple13197 Năng lượng toàn phần của mạch sau khi đóng khóa K là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
tkvatliphothong Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 7
tra97 Khi đó trong mạch dao động tắt dần, để duy trì dao động người ta cần bổ sung cho mạch một công suất Bài tập Dao động và sóng điện từ 13
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch này với nhau thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện với tần số góc là. Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
datanhlg Mạch thu sóng điện từ có bước sóng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
chinhanh9 Cường độ trong mạch tại thời điểm điện áp hai đầu bằng 0 là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
T Giá trị nhỏ nhất của tần số dao động ở hai mạch là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Uo=6V thì trong mỗi chu kì dao động, cần cung cấp cho mạch 1 năng lượng là. Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu giảm điện dung C đi 2 lần và giảm độ tự cảm L đi $2\mu H$ thì mạch cộng hưởng với bước sóng là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
tam01235 Sau thời điểm t một khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì I trong mạch có độ lớn cực đại? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
datanhlg Tần số dao động riêng của mạch là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
A Tính dòng điện cực đại trong mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
H Thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
BackSpace Tần số dao động điện từ của mạch. Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
H Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng, chọn đáp án sai? Bài tập Dao động và sóng điện từ 12
inconsolable Tỉ số năng lượng từ trường trong 2 mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
chinhanh9 Trong mỗi chu kì cần cung cấp cho mạch một năng lượng bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
thanh thương Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường trong mạch giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một n Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
phatthientai Mạch dao động với chu kì là bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
phatthientai Bài tập về mạch lí tưởng LC Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
JDieen XNguyeen Hiệu điện thế cực đại trên tụ $C_2$ của mạch sau đó bằng bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
chinhanh9 Tìm giới hạn biến thiên của độ tự cảm trong mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Alitutu Mạch bắt được sóng có bước sóng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Muộn Tính cường độ dòng điện cực đại trong mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Kiii Xác định tần số dao động của mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
huyphuongars Nếu tần số trong mạch là $f = 2f_1$ thì cảm kháng bằng bao nhiêu lần dung kháng Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top