Thu được sóng điện từ có bước sóng bằng bao nhiêu?

Bài toán
Mạch chọn sóng vô tuyến là một mạch dao động cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung $C=C_{1}+C_{2}$ thì thu được sóng điện từ có bước sóng $25m$. Nếu điều chỉnh để mạch chỉ còn cuộn cảm L và tụ điện có điện dung $C=C_{1}$ thì thu được sóng điện từ có bước sóng $15m$. Hỏi khi điều chỉnh để mạch chỉ còn cuộn cảm L và tụ điện có điện dung $C=C_{2}$ thì thu được sóng điện từ có bước sóng bằng bao nhiêu?
A. 10m
B. 40m
C. 5m
D. 20m
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Alitutu Tính bước sóng mà mạch lc trên thu được sau khi đưa tấm điện môi vào? Bài tập Dao động và sóng điện từ 7
shochia Bước sóng mạch thu được bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
hoankuty Khi xe máy đi ra xa trạm cảnh sát giao thông thì tần số thu được là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 9
C Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng $\lambda =20 m$ thì góc xoay của bản tụ là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
P Dải sóng mà mạch thu được thuộc dải? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
datanhlg Mạch thu sóng điện từ có bước sóng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
P Khi ăng-ten của máy thu ở độ cao nào thì tín hiệu thu được là mạnh nhất? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
Love_is_so_vague Bước sóng ngắn nhất trong dải sóng AM mà đài thu được là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
vat_ly_oi Hỏi máy thu có thể thu được bước sóng nằm trong khoảng nào? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Heavenpostman Sơ đồ khối của máy thu vô tuyến không có bộ phân nào ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
N Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 1200m cần xoay bản động của tụ điện một góc bằng ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
adamdj Trong máy thu thanh không thể bỏ được bộ phận nào? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
NTH 52 Máy thu thanh bắt được? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
NTH 52 Máy thu thanh bắt được? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N Nếu chỉ dùng tụ $C_{2}$ và cuộn dây thì máy thu bắt được sóng điện từ có bước sóng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
H Tính góc xoay $\Delta \varphi $ để thu được bước sóng $25m$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
NTH 52 Mạch thu được sóng có bước sóng là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Tăng Hải Tuân Bước sóng ngắn nhất trong dải sóng $AM$ mà đài thu được là Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Tăng Hải Tuân Để thu được sóng điện từ có bước sóng $18,84\,\,m$ thì phải xoay tụ ở vị trí ứng với góc quay bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Demonhk Để thu được sóng điện từ có bước sóng $15 (m)$ thì góc xoay bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top