Độ dày của bản mặt là

Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng hai khe $S_{1},S_{2}$ được chiếu bởi một nguồn S phát ánh sáng đỏ có $\lambda$=0,7 $\mu$m. Nếu đặt trước khe $S_{1}$ một bản thủy tinh hai mặt song song có chiết suất n=1,5 thì hệ thống vân dịch chuyển trên màn một đoạn bằng 20 lần khoảng vân. Độ dày của bản mặt là:
A. 28 $\mu$m
B. 14 $\mu$m
C. 0,14 $\mu$m
D. 0,28 $\mu$m
 
Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng hai khe $S_{1},S_{2}$ được chiếu bởi một nguồn S phát ánh sáng đỏ có $\lambda$=0,7 $\mu$m . Nếu đặt trước khe $S_{1}$ một bản thủy tinh hai mặt song song có chiết suất n=1,5 thì hệ thống vân dịch chuyển trên màn một đoạn bằng 20 lần khoảng vân . Độ dày của bản mặt là:
A. 28 $\mu$m
B. 14 $\mu$m
C. 0,14 $\mu$m
D. 0,28 $\mu$m
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho khoảng cách từ 2 khe đến màn chắn không bạn.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Độ dày của bản mặt là Bài tập Sóng ánh sáng 5
H Độ dày của bản mặt là Bài tập Sóng ánh sáng 1
adamdj Bề dày $e$ của bản mặt song song phải nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây để cường độ sáng t Bài tập Sóng ánh sáng 2
crazyfish2008 Tìm độ dày của bản mặt song song để hai chùm bức xạ tách rời nhau Bài tập Sóng ánh sáng 0
Hassan_pro Để cường độ sáng tại O chuyển từ cực đại sang cực tiểu thì S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
hoankuty Khi đó độ lệch pha giữa hai nguồn điểm phát từ hai khe $S_1;S_2$ là ? Bài tập Sóng ánh sáng 3
superstar Tính độ cao của giàn chảo thấp nhất Bài tập Sóng ánh sáng 4
O Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng của chùm tới có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng ánh sáng 0
0 Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng chùm tia tới có giá trị lớn nhất bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
Bo Valenca So với trong chân không, tốc độ của tia sáng trong chất lỏng Bài tập Sóng ánh sáng 1
xuongrongnt Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng của chùm tia tới có giá trị lớn nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 3
D Tốc độ truyền ánh sáng đỏ trong chất lỏng Bài tập Sóng ánh sáng 0
Lê Mai Xuân Giao thoa với thấu kính Bi-ê. Tìm độ rộng của vùng giao thoa trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 5
H Độ lệch pha của 2 nguồn phát sáng qua 2 khe là: Bài tập Sóng ánh sáng 15
V Trên màn có số vạch mà cường độ sáng triệt tiêu là Bài tập Sóng ánh sáng 2
tien dung Độ dịch chuyển của vân trên màn là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
hang49 Tính độ rộng tối thiểu của khe S để hệ vân biến mất Bài tập Sóng ánh sáng 4
Cador.Halley Phân biệt góc khúc xạ và độ lệch của các tia sáng theo chiết suất Bài tập Sóng ánh sáng 2
banana257 Độ dời của hệ vân Bài tập Sóng ánh sáng 5
M Tính tốc độ ban đầu của electron và điện áp ban đầu giữa hai cực của ống Cu-lit-giơ. Bài tập Sóng ánh sáng 1
adamdj Độ rộng của dải sáng ló ra ở mặt kia của bản là. Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
N Đoạn $O_{1}M$ có giá trị lớn nhất là bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại: Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Li độ dao động tại M vào thời điểm $t_{2}=(t_{1}+2,01)$s bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 0
N Biên độ dao động tại điểm M trên mặt nước cách $S_{1}$ và $S_2$ lần lượt là $d_1=15cm$ và $d_2=10cm$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm trên đoạn thẳng AB là Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Số điểm dao động với biên độ cực đại và số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD là? Bài tập Sóng ánh sáng 3
C Độ rộng của chùm sáng ló ra khỏi BC là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Thời điểm lần đầu tiên máy đo được cường độ sáng bằng cường độ sáng lúc nguồn S nằm tại O là? Bài tập Sóng ánh sáng 3
tkvatliphothong Tính độ rộng tối thiểu của khe S Bài tập Sóng ánh sáng 2
lvcat Tìm độ dịch chuyển hệ vân giao thoa khi đặt một bản mặt song song trước một khe sáng. Bài tập Sóng ánh sáng 3
D Bề dày e tối thiểu bằng bao nhiêu để khoảng vân dịch chuyển sao cho vân sáng chiếm chỗ vân tối? Bài tập Sóng ánh sáng 1
K Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
_hieen_ Tìm vị trí của S mà người quan sát thấy. Bài tập Sóng ánh sáng 0
Ngân Giang 102 Tính điện áp của ống lúc ban đầu Bài tập Sóng ánh sáng 0
Lê Tiến Lộc Giá trị của λ gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng ánh sáng 1
trangconan123 Thí nghiệm II của Niutơn về sóng ánh sáng chứng minh Bài tập Sóng ánh sáng 2
XiangXiang Thực nghiệm giao thoa ánh sáng của một chùm nhiều ánh sáng đơn sắc Bài tập Sóng ánh sáng 0
phamngocchieulinh Vị gần vtt nhất khi xảy ra trường hợp vân sáng của bức xạ này trùng với vân tối của bức xạ kia Bài tập Sóng ánh sáng 6
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tú Zô Tìm tiêu cự của thấu kính Bài tập Sóng ánh sáng 1
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của n gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng ánh sáng 3
Mến Bước sóng của một trong hai bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 4
Bibubo225 Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 7
H Tìm chiết suất của lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 3
Huan Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
C Hỏi trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân? Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Khoảng cách ngắn nhất của $MN$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
shochia Số vân sáng của 2 bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top