Xác định vận tốc góc của e chuyển động trên quỹ đạo

Bài toán
Theo thuyết Bo, bán kính quỹ đạo thứ nhất của e trong nguyên tử hidro là $r_{0}$=5,3.$10^{-11}$m, cho hằng số điện k=9.$10^{9}$ $\dfrac{Nm}{C^{2}}$. Hãy xác định vận tốc góc của e chuyển động tròn đều quanh hạt nhân trên quỹ đạo này
A. 6,8.$10^{16}$
B. 2,4.$10^{16}$
C. 4,6.$10^{16}$
D. 4,1.$10^{16}$
 

Quảng cáo

Top