Quả pin có thể duy trì dao động với điện áp 6V trong bao lâu

Bài toán
Một tụ điện có điện dung 0.4nF được nối với nguồn điện có suất điện động 6V rồi ngắt khỏi nguồn. Sau đó, người ta nối tụ điện này với cuộn dây có độ tự cảm 0.16mH, điện trở $0.5 \omega $ tạo thành dao đọng LC. Để duy trì dao động trong mạch LC, người ta dùng một quả pin có suất điện động 9V, dự trữ điện tích 40C, hiệu suất của quá trình này là 90%. Quả pin có thể duy trì dao động cho mạch với điện áp cực đại 6V trong thời gian tối đa?
A. 2500(h)
B. 4400(h)
C. 4000(h)
D. 2000(h)
 
Lời giải

$U_o$=6V suy ra $I_o$=$U_o$ $\sqrt{\dfrac{C}{L}}$
$A_{ích}$=0,9$A$=0,9$q_{\pi n}$.$U_{\pi n}$=0,5$I_o^{2}$Rt=0,9.40.9
suy ra t=14400000s=4000h
chọn C!
 
Bài toán
Một tụ điện có điện dung 0.4nF được nối với nguồn điện có suất điện động 6V rồi ngắt khỏi nguồn. Sau đó, người ta nối tụ điện này với cuộn dây có độ tự cảm 0.16mH, điện trở $0.5 \omega $ tạo thành dao đọng LC. Để duy trì dao động trong mạch LC, người ta dùng một quả pin có suất điện động 9V, dự trữ điện tích 40C, hiệu suất của quá trình này là 90%. Quả pin có thể duy trì dao động cho mạch với điện áp cực đại 6V trong thời gian tối đa?
A. 2500(h)
B. 4400(h)
C. 4000(h)
D. 2000(h)
NL pin cung cấp: $W=E.Q_{o}.H$
NL hao phí: $P_{hp}= \dfrac{RI_{o}}{2}$
Thời gian duy trì: $t=\dfrac{W}{P_{hp}}=\dfrac{2EQ_{o}HL}{RU_{o}^{2}C}$ = 14.4M(s) = 4000h
$\Rightarrow$ C. 4000(h)
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Quả pin có thể duy trì dao động cho mạch với điện áp cực đại 6V trong thời gian tối đa là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
lam_vuong Quả pin có thể duy trì dao động cho mạch với điện áp cực đại 6V trong thời gian tối đa là Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
tu230596 Độ cao của quả cầu sẽ giảm một lượng bằng bao nhiêu ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
M Tính thời gian duy trì dòng điện trong mạch đến khi hết pin Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
a5k52_1995 Pin cung cấp cho mạch trong thời gian? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
ShiroPin Nếu cứ sau 10 giờ phải thay pin mới thì có hiệu suất sử dụng pin là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
I Tính thời gian pin hoạt động Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
pkokkoy Một mạch dao động điện từ có độ tự cảm L=1 mH tự điện được nạp bởi hiệu điện thế U=10 V Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
NhatHau Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Trung atom Mạch dao động: suất điện động có điện trở, tích điện cho tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
K Cách tích điện áp cực đại giữa hai bản tụ khi cuộn dây có R Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
A Thời gian từ lúc nối tụ điện với cuộn cảm đến khi điện tích của bản N có giá trị bằng –10nC Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
m4u_hoahoctro Hỏi về mạch dao động với công suất có điện trở Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Hải Quân Mạch sẽ phát ra sóng điện từ có bước sóng là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Hải Quân L có giá trị gần nhất với giá trị là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
Hải Quân Độ tự cảm có giá trị là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hải Quân $C_0$ có giá trị là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
A Tại điểm đó có độ lớn là $\frac{B_o}{2}$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Hải Quân Điện dung của các tụ có thể là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
hankhue Lực đàn hồi của lò xo có công suất tức thời đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí có li độ bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
N Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn 2,26 A . Tần số riêng của mạch bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
21653781 Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
C Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng $\lambda =20 m$ thì góc xoay của bản tụ là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
hoankuty Hỏi cường độ của dòng điện khi $L=\frac{L_{1}+L_{2}}{2}(H)$ có thể là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
apple13197 Khung dao dộng này có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng là Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
datanhlg Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện có độ lớn? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
datanhlg Mạch thu sóng điện từ có bước sóng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Huy Nguyễn Sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì cảm ứng từ tại điểm đó có độ lớn là $B_{0}/2$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
tam01235 Sau thời điểm t một khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì I trong mạch có độ lớn cực đại? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
H Thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
geomineq Mạch sẽ bắt được sóng có bước sóng ${\lambda }'$ bằng bao nhiêu ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
Alitutu Mạch bắt được sóng có bước sóng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
dimitri_9x Dòng điện qua cuộn cảm có cường độ cực đại là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
icyangel54 Vào thời điểm nào sau đây điện áp tức thời u đang giảm và có giá trị bằng điện áp hiệu dụng U? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
ohana1233 Muốn bắt được sóng có bước sóng 19,2 m thì góc xoay $\alpha $ bằng bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
vat_ly_oi Hỏi máy thu có thể thu được bước sóng nằm trong khoảng nào? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
vat_ly_oi Để mạch này có f = 1,5 MHz thì a bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
vat_ly_oi Khi đó vecto cường độ điện trường có? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
vat_ly_oi Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng 1 nửa cường độ hiệu dụng thì hđt giữa 2 bản tụ có Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
vat_ly_oi Khi $a = 120^o$ bắt được sóng có bước sóng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
vat_ly_oi Khi hđt trên tụ C2 là 2V thì dòng điện trong mạch có giá trị là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
To_Be_The_Best Xác định bước sóng mà mạch có thể bắt được lúc này Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Heavenpostman Sơ đồ khối của máy thu vô tuyến không có bộ phân nào ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
pobungphe Bước sóng của sóng điện từ mà mạch này có thể cộng hưởng là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
pobungphe Nếu sử dụng hai tụ trên nối tiếp nhau và năng lượng của mạch vẫn có giá trị như cũ thì hiệu điện thế Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
N Điện trở của cuộn dây có giá trị là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
L Khi mắc tụ điện C với cuộn cảm có độ tự cảm $L_{3}=8L_{1}+7L_{2}$ thì tần số dao động riêng của mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
L Khi điện dung của tụ có giá trị bằng $\sqrt{C_{1}C_{2}}$ thì tần số dao động riêng của mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
V Cảm ứng từ B có hướng và độ lớn như thế nào Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Bước sóng của sóng điện từ mà mạch có thế cộng hưởng là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top