Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào?

Mọi người giúp mình câu này. :D
Bài toán
Trong giờ thực hành một học sinh muốn quạt điện loại 180V - 120W hoạt động bình thường dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V, nên mắc nối tiếp với quạt một biến tro. Ban đầu học sinh đó để biến trở giá trị 70 Ω thì đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 1A và công suất của quạt điện đạt 90%. Muốn quạt điện hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào?
A. giảm 11Ω
B. tăng 11Ω
C. giám 16Ω
D. tăng 16Ω
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
dimitri_9x Muốn quạt hoạt động bình thường phải điều chỉnh biến trở như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
pipi Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở Bài tập Điện xoay chiều 2
ashin_xman_No1 R biến thiên Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điền chỉnh điện trở như thế nào: Bài tập Điện xoay chiều 1
X Muốn thu đc chỉ 3 vạch quang phổ thì động năng của e có gtri ntn? Bài tập Điện xoay chiều 1
thanh thương Muốn hiệu suất trong quá trình tải điện năng tăng đến 95% thì Bài tập Điện xoay chiều 10
D Truyền tải điện Muốn hiệu suất tải điện là 95% cần giảm cường độ dòng điện trên dây tải đi Bài tập Điện xoay chiều 3
N Truyền tải điện Muốn độ giảm thế trên đường dây không quá 1%U thì tiết diện của đường dây dẫn phải thỏa điều kiện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
hankhue Gía trị của R và điện trở trong của quạt lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 0
T Quạt tiêu thụ công suất Bài tập Điện xoay chiều 2
CryogenHan Điều chỉnh biến trở để quạt hoạt động bình thường Bài tập Điện xoay chiều 1
Sky Fighter Tính điện áp 2 đầu quạt Bài tập Điện xoay chiều 1
superstar Để quạt điện chạy đúng công suất định mức thì R bằng? Bài tập Điện xoay chiều 3
T R biến thiên Điều chỉnh giá trị của biến trở để quạt hoạt động bình thường. Bài tập Điện xoay chiều 5
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
Thanh THĐ Truyền tải điện Khi một tổ máy ngừng hoạt động thì hiệu suất truyền tải vẫn trên đường dây đó là: Bài tập Điện xoay chiều 7
highhigh Để động cơ hoạt động đúng công suất định mức thì điện dung bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 3
S Để động cơ hoạt động đúng công suất định mức thì điện dung bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 3
tkvatliphothong Số máy hoạt động đã được nhập về thêm là Bài tập Điện xoay chiều 8
P Xưởng có thể cho tối đa bao nhiêu máy tiện hoạt động? Bài tập Điện xoay chiều 1
To_Be_The_Best Xác định thời gian thiết bị hoạt động trong $1 s$ Bài tập Điện xoay chiều 9
sooley Truyền tải điện Khi đó ở xưởng cơ khí có thể có tối đa bao nhiêu máy tiện cùng hoạt động Bài tập Điện xoay chiều 3
H Lệch pha Điện trở hoạt động của cuộn dây có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
N MBA Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi biến áp hoạt động không tải là Bài tập Điện xoay chiều 1
S MBA Khi động cơ hoạt động bình thường thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn dây sơ cấp là Bài tập Điện xoay chiều 1
Snow_flower_9x Truyền tải điện Khi cho một tổ máy ngừng hoạt động, máy còn lại hoạt động bình thường thì hiệu suất tài điện là Bài tập Điện xoay chiều 5
levietnghials Truyền tải điện Khi đó có bao nhiêu máy cùng hoạt động?? Bài tập Điện xoay chiều 3
P Để động cơ hoạt động bình thường thì ta phải mắc theo cách nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top