f biến thiên Tần số thay đổi

Bài toán
Cho mạch điện gồm RLC mắc nối tiếp trong đó AM gồm R, MN gồm L, NB gồm tụ điện C. Đặt điện áp vào hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi. Khi $f=f_1$ thì hệ số công suất trên đoạn AN là k(1)=0.6, Hệ số công suất toàn mạch là k=0.8. Khi $f=f_2=100Hz$ thì công suất trên mạch cực đại. Tìm f1
 
Bài toán
Cho mạch điện gồm RLC mắc nối tiếp trong đó AM gồm R, MN gồm L, NB gồm tụ điện C. Đặt điện áp vào hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi. Khi $f=f_1$ thì hệ số công suất trên đoạn AN là k(1)=0.6, Hệ số công suất toàn mạch là k=0.8. Khi $f=f_2=100Hz$ thì công suất trên mạch cực đại. Tìm f1
Nút thắt để mở ra cách làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này là $u_{AN}$ vuông pha với $u_{AB}$ trong trường hợp $f=f_1$
 
Bài toán
Cho mạch điện gồm RLC mắc nối tiếp trong đó AM gồm R, MN gồm L, NB gồm tụ điện C. Đặt điện áp vào hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi. Khi $f=f_1$ thì hệ số công suất trên đoạn AN là k(1)=0.6, Hệ số công suất toàn mạch là k=0.8. Khi $f=f_2=100Hz$ thì công suất trên mạch cực đại. Tìm f1
Lời giải
Khi $f=f_1$: $\cos \varphi _{1AN}=\dfrac{R}{\sqrt{R^{2}+Z_{1L}^{2}}}=0,6\Leftrightarrow Z_{1L}=\dfrac{4}{3}R$
$\cos \varphi _{1}=\dfrac{R}{\sqrt{R^{2}+\left(Z_{1L}-Z_{1C} \right)^{2}}}=0,8\Leftrightarrow Z_{1C}=\dfrac{7}{12}R {\text{ hoặc }}\dfrac{25}{12}R$
Từ đây, lập tỉ số giữa $Z_{1L}$ và $Z_{1C}$. Mặt khác, ta đã biết được khi $f=f_{2}$ thì mạch xảy ra cộng hưởng, do đó, sẽ suy ra được $f_{1}=80Hz$ hoặc $f_{1}=\dfrac{400}{\sqrt{7}}Hz$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoankuty f biến thiên Hỏi hệ số công suất của mạch $AB$ lớn nhất có thể trong $3$ lần thay đổi tần số đạt giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
chinhanh9 Tăng tần số của dòng điện lên 2 lần thì điện áp giữa MB thay đổi như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 7
ThanhBook f biến thiên Tần số f thay đổi thì... Bài tập Điện xoay chiều 1
C f biến thiên Tìm công suất tiêu thụ cực đai khi tần số f thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
H f biến thiên Cần thay đổi tần số góc như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
Y f biến thiên Hãy xắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số? Bài tập Điện xoay chiều 0
anhtran Giảm tần số dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
ahehe Sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần của tần số là? Bài tập Điện xoay chiều 6
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
N f biến thiên Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại thì tần số w bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Tần số f có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 2
C Cho đoạn mạch xoay chiều có tần số 50Hz, chỉ có cuộn cảm thuần với cảm kháng 50. Tại thời điểm t1 cu Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong f biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm khi tần số là $f_1$ gần giá trị nào nhất sau Bài tập Điện xoay chiều 6
ĐỗĐạiHọc2015 Khi tần số $f=f_3=f_1\sqrt{2}$ là thì công suất tỏa nhiệt trên R là: Bài tập Điện xoay chiều 4
xuanhoang281 f biến thiên Tăng tần số từ 0 Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
BoythichFAP f biến thiên Hệ số công suất khi tần số $f_1$ và $f_2$ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn Hộp đen Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị $f_0$ là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
please help f biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng $f_{1}$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
thanhanbbt f biến thiên Tần số f1 có giá trị gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau? Bài tập Điện xoay chiều 4
thoheo Thứ tự lần lượt các vôn kế chỉ cực đại khi tăng dần tần số là Bài tập Điện xoay chiều 2
K f biến thiên Tần số f lúc ban đầu là? Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn f biến thiên Điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại thì tần số phải bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N f biến thiên Tính tần số ban đầu Bài tập Điện xoay chiều 1
Trà My HVCS f biến thiên Tính tần số của dòng điện khi dòng điện hiệu dụng hai đầu tụ cực đại Bài tập Điện xoay chiều 15
tkvatliphothong f biến thiên Tần số dòng điện lúc này là Bài tập Điện xoay chiều 1
M f biến thiên Khi tăng tần số của dòng điện lên 2 lần thì $U_{MB}$ Bài tập Điện xoay chiều 6
0 Giữ nguyên tần số,tăng hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp đến giá trị $U_{2}$ thì chỉ số vô Bài tập Điện xoay chiều 5
Bo Valenca Tần số dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 8
P Tần số f của dòng điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 MPĐ Khi roto quay với tốc độ n thì tần số dòng điện là. Bài tập Điện xoay chiều 2
T Tần số f của dòng điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable Hãy xắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số? Bài tập Điện xoay chiều 1
tam01235 Khi tăng tần số lên gấp 3 lần ban đầu thì công suất đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
chinhanh9 Tìm tần số cộng hưởng Bài tập Điện xoay chiều 2
hoangkkk Nếu $U=\sqrt{U_1^2+U_2^2}$ thì tần số góc là Bài tập Điện xoay chiều 3
Hoàng Phong Cảm kháng của cuộn dây khi còn ở tần số $f_1$ là Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable Tần số $\omega$ của nguồn điện xoay chiều bằng : Bài tập Điện xoay chiều 4
inconsolable Nếu chỉ mắc $C_1$ nối tiếp với cuộn dây thì tần số cộng hưởng là: Bài tập Điện xoay chiều 3
chinhanh9 f biến thiên Tìm hệ thức liên hệ giữa các tần số Bài tập Điện xoay chiều 2
chinhanh9 C biến thiên Tần số của nguồn điện xoay chiều là? Bài tập Điện xoay chiều 3
SuSu1407 Khi tần số là 90 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạnh bằng: Bài tập Điện xoay chiều 2
N Nếu tăng tần số của điện áp đến giá trị bằng 2f thì dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tức thời Tính tần số dòng điện , hđt đặt vào 2 đầu mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 1
H f biến thiên Khi tần số bằng 60 Hz thì công suất trên đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
Math_IneRap f biến thiên Khi tăng tần số của dòng điện đến $60Hz$ thì: Bài tập Điện xoay chiều 2
BackSpace Giá trị của tần số để hệ số công suất bằng 1 là Bài tập Điện xoay chiều 2
ohana1233 f biến thiên Khi tần số của dòng điện đến 60 Hz thì Bài tập Điện xoay chiều 1
Math_IneRap Tần số của dòng điện là? Bài tập Điện xoay chiều 1
tisdadu R biến thiên Tần số góc $\omega$ bằng bao nhiêu để hiệu điện thế $U_{RL}$ không phụ thuộc vào R? Bài tập Điện xoay chiều 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top