Các lá kim loại của quả cầu điện nghiệm sẽ

Bài toán
chiếu ánh sáng hồ quang vào một tấm kẽm không nhiễm điện tiếp xúc với quả cầu điện nghiệm thì các lá kim loại của quả cầu điện nghiệm sẽ:
A. Xoè ra sau đó cụp vào
B. không xảy ra hiện tượng gì vì tấm kẽm không nhiễm điện âm
C. cụp vào sau đó xoè ra
D. Xoè ra cho đến trạng thái ổn định rồi dừng lại
 
Chiếu ánh sáng hồ quang vào một tấm kẽm không nhiễm điện tiếp xúc với quả cầu điện nghiệm thì các e bật ra khỏi tấm kẽm làm tấm kẽm mất các e nên tấm kẽm tích điện dương, điện tích dương của tấm kẽm tăng dần làm các lá của điện nghiệm xòe rộng ra do lực culông, đến khi điện tích dương tấm kẽm đủ lớn thì các e bật ra bị hút ngược trở lại, điện tích tấm kẽm ổn đinh nên lá điện nghiệm ổn định
Chọn đáp án D
 

Quảng cáo

Top