Tìm vận tốc nhỏ nhất để vật có thể rời tường!

Bài toán
Hai vật nhỏ A và B có khổi lượng lần lượt là $m_{1}$=900g và $m_{2}$=4kg đặt trên mặt phẳng nằm ngang, được nối với nhau bằng lò xo nhẹ có độ cứng $k=15 \ \text{N}/\text{m}$. Vật B dựa vào bức tường thẳng đứng. Hệ số ma sát giữa A, B và mặt phẳng ngang là 0,1. Coi hệ số ma sát nghỉ cực đại bằng hệ số ma sát trượt. Ban đầu hai vât nằm yên và lò xo không biến dạng. Một vật nhỏ C có khối lượng $m=100 \ \text{g}$ từ phía ngoài bay dọc theo trục của lò xo với vận tốc v đến va chạm hoàn toàn không đàn hồi (va chạm mềm) với vật A. Bỏ qua thời gian chạm. Lấy g=10. Giá trị nhỏ nhất của v để vật B có thể rời tường và dịch chuyển là
A. 17,9$\dfrac{m}{s}$
B. 17,9$\dfrac{cm}{s}$
C. 1,79$\dfrac{cm}{s}$
D. 1,79$\dfrac{m}{s}$
 
Bài toán
Hai vật nhỏ A và B có khổi lượng lần lượt là $m_{1}$=900g và $m_{2}$=4kg đặt trên mặt phẳng nằm ngang, được nối với nhau bằng lò xo nhẹ có độ cứng k=15$\dfrac{N}{m}$. Vật B dựa vào bức tường thẳng đứng. Hệ số ma sát giữa A, B và mặt phẳng ngang là 0,1. Coi hệ số ma sát nghỉ cực đại bằng hệ số ma sát trượt. Ban đầu hai vât nằm yên và lò xo không biến dạng. Một vật nhỏ C có khối lượng $m=100 \ \text{g}$ từ phía ngoài bay dọc theo trục của lò xo với vận tốc v đến va chạm hoàn toàn không đàn hồi (va chạm mềm) với vật A. Bỏ qua thời gian chạm. Lấy g=10. Giá trị nhỏ nhất của v để vật B có thể rời tường và dịch chuyển là
A. 17,9$\dfrac{m}{s}$
B. 17,9$\dfrac{cm}{s}$
C. 1,79$\dfrac{cm}{s}$
D. 1,79$\dfrac{m}{s}$
http://vatliphothong.vn/t/6758/
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
S Tìm $T, v_{max}, h_{max}$ và góc $y_{max}$? Bài tập Dao động cơ 0
A Tìm biên độ của ván để vật bung lên độ cao h=50cm Bài tập Dao động cơ 0
A Tìm tỉ số $\frac{m}{M}$ để vật không va chạm lần 2 Bài tập Dao động cơ 2
A Tìm biên độ và cơ năng con lắc đơn khi di chuyển! Bài tập Dao động cơ 14
A Tìm biên độ $A_{2}$ Bài tập Dao động cơ 5
C Tìm thời điểm lò xo không bị biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
anzaiii Tìm thời điểm thế năng của con lắc bằng động năng của nó . Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Tỉ số độ lớn vận tốc của các vật nặng là Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Giá trị vận tốc cực đại của vật và pha ban đầu của dao động tổng hợp là Bài tập Dao động cơ 10
Alitutu Véc tơ vận tốc và gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nà Bài tập Dao động cơ 3
anzaiii Gia tốc của vật khi nó có vận tốc $v = 40\pi cm/s$ là ? Bài tập Dao động cơ 1
hoangkkk Vận tốc cực đại của vật sau khi rời khỏi quyển sách Bài tập Dao động cơ 0
Alitutu Tốc độ cực đại của vật sau khi giữ điểm chính giữa của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
Giọt lệ mặn Quãng đường đi được từ lúc vectơ gia tốc đổi chiều lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 0
D Tốc độ dao động cực đại của vật là Bài tập Dao động cơ 10
D Xác định độ lớn gia tốc của vật khi qua vị trí có li độ 8 cm Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Tính tốc độ của vật Bài tập Dao động cơ 13

Quảng cáo

Top