Tìm cường độ dòng điện tối đa!

Bài toán
Một cầu chì dùng cho một mạng điện xoay chiều có tần số không đổi chịu được dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 10A. Cho rằng nhiệt lượng tỏa ra môi trường xung quanh tỉ lệ thuận với diện tích xung quanh của dây chì. Nếu tăng đường kính dây chì 1,44 lần thì trong cùng một điêu kiên, dây chì chịu tác dụng của dòng điện xoay chiều có giá trị tối đa là
A. 12A
B. 17,28A
C. 15,84A
D. 14,4A
 
Bài toán
Một cầu chì dùng cho một mạng điện xoay chiều có tần số không đổi chịu được dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 10A. Cho rằng nhiệt lượng tỏa ra môi trường xung quanh tỉ lệ thuận với diện tích xung quanh của dây chì. Nếu tăng đường kính dây chì 1,44 lần thì trong cùng một điêu kiên, dây chì chịu tác dụng của dòng điện xoay chiều có giá trị tối đa là
A. 12A
B. 17,28A
C. 15,84A
D. 14,4A
Do giá trị lớn nhất nên ta chọn B. :v :v

$\dfrac{I_{1}}{I_{2}}=\left(\dfrac{d_{1}}{d_{2}}\right)^{1,5}$

$\Rightarrow I_{2}=17,28\left(A\right)$
 
Ta có:

$Q_{1}=I_{1}^{2}.R.t=\rho .\dfrac{4l}{\pi .d_{1}^{2}}.I_{1}^{2}.t$

$Q_{2}=I_{2}^{2}.R.t=\rho .\dfrac{4l}{\pi .d_{2}^{2}}.I_{2}^{2}.t$

$\Rightarrow \dfrac{d_{1}}{d_{2}}=\dfrac{\left(d_{2}.I_{1}\right)^{2}}{\left(d_{1}.I_{2}\right)^{2}}$

$\Rightarrow \dfrac{I_{1}}{I_{2}}=\left(\dfrac{d_{1}}{d_{2}}\right)^{1,5}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Tìm $U_{RCmax}$, và $Z_{C}$ khi đó Bài tập Điện xoay chiều 11
manhtri Truyền tải điện Tìm số vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 0
A L biến thiên Tìm giá trị gần nhất của $\varphi$ Bài tập Điện xoay chiều 0
A L biến thiên Tìm giá trị gần nhất của $\varphi$ Bài tập Điện xoay chiều 4
A f biến thiên Tìm tỉ số $\frac{f_{1}}{f_{2}}$ Bài tập Điện xoay chiều 4
A Truyền tải điện Tìm tỉ số $\frac{I_{2}}{I_{1}}$ Bài tập Điện xoay chiều 9
A Tìm điện áp 2 cuộn thứ cấp để hở! Bài tập Điện xoay chiều 2
anzaiii C biến thiên Hệ số L và R có giá trị là? Tìm C để A chỉ cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 2
C Tìm U Bài tập Điện xoay chiều 3
N Viết biểu thức cường độ dòng điện trước khi giảm điện dung Bài tập Điện xoay chiều 2
KiềuPhong Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
T Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là Bài tập Điện xoay chiều 2
M MPĐ Cường độ dòng điện hiệu dụng trong dây trung hòa là Bài tập Điện xoay chiều 6
B Cường độ dòng điện hiệu dung qua mạch có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Alitutu MPĐ Cường độ dòng điện qua các tải là Bài tập Điện xoay chiều 1
D Cường độ dòng điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1

Quảng cáo

Top