Xác định thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất.

Câu hỏi
1. Tại sao dùng la bàn tang, ta chỉ có thể xác định được thành phần nằm ngang mà không xác định được thành phần thẳng đứng của từ trường Trái Đất?
2. Có thể dùng nguồn điện xoay chiều để tạo từ trường của cuộn dây trong là bàn tang được không vì sao?
Em là new member học lí rất yếu nên nhờ mọi người giải thích chi tiết chút ạ.
 
Last edited:
Câu 1: Kim nam châm thử đặt trong la bàn tang nằm ngang nên chỉ quay được dưới sự tác động của vector BT (thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất) và vector BC (từ trường cuộn dây).
Câu 2: Không! Bởi vì khi cho dòng điện xoay chiều vào thì trong cuộn dây sẽ xuất hiện hai vector cảm ứng từ tổng hợp cùng phương, ngược chiều, gần cùng độ lớn ở tâm vòng dây nên hầu như sẽ chẳng còn từ trường nữa !
 

Quảng cáo

Top