Phần mềm xứ lý tổng quát Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán số cực đại và cực tiểu của sóng cơ giao thoa

Bài toàn tổng quát :
Cho 2 nguồn sóng có biên độ khác nhau và có độ lệch pha khác nhau, cho 2 điểm bất kỳ M, N trên mặt phẳng, biết được khoảng cách của điểm đó tới 2 nguồn, hãy tính số cực đại và cực tiểu của biên độ giao thoa tổng hợp trên đoạn MN.
Video hướng dẫn:
 

Quảng cáo

Top