f biến thiên Hệ số công suất của mạch AM khi xảy ra cộng hưởng là

Bài toán
Cho đoạn mach AMB. Đoạn AM gồm R, C; đoạn MB gồm cuộn cảm L. Đặt vào 2 đầu AB điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được thì điện áp tức thời trên AM và MB luôn lệch pha nhau $\dfrac{\pi }{2}$. Khi mạch cộng hưởng thì điện áp trên AM có giá trị hiệu dụng $U_{1}$ và trễ pha so với $u_{AB}$ góc $\alpha_{1}$. Điều chỉnh tần số để diện áp trên AM có giá trị hiệu dụng $U_{2}$ thì điện áp tức thời trên AM trễ pha hơn $u_{AB}$ góc $\alpha_{2}$. Biết $\alpha_{1}$+$\alpha_{2}$=$\dfrac{\pi }{2}$ và $U_{2}$=0,75$U_{1}$. Hệ số công suất của mạch AM khi xảy ra cộng hưởng là
A. 0,6
B. 0,8
C. 1
D. 0,75
 
Bài toán
Cho đoạn mach AMB. Đoạn AM gồm R, C; đoạn MB gồm cuộn cảm L. Đặt vào 2 đầu AB điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được thì điện áp tức thời trên AM và MB luôn lệch pha nhau $\dfrac{\pi }{2}$. Khi mạch cộng hưởng thì điện áp trên AM có giá trị hiệu dụng $U_{1}$ và trễ pha so với $u_{AB}$ góc $\alpha_{1}$. Điều chỉnh tần số để diện áp trên AM có giá trị hiệu dụng $U_{2}$ thì điện áp tức thời trên AM trễ pha hơn $u_{AB}$ góc $\alpha_{2}$. Biết $\alpha_{1}$+$\alpha_{2}$=$\dfrac{\pi }{2}$ và $U_{2}$=0,75$U_{1}$. Hệ số công suất của mạch AM khi xảy ra cộng hưởng là
A. 0,6
B. 0,8
C. 1
D. 0,75
Khi cộng hưởng thì $\alpha_1$ chính là hệ số công suất của $AM$
Do điện áp $U_{1}$ và $U_{2}$ đối xứng nên
$$\cos \alpha_{1}=\dfrac{U_{1}}{\sqrt{U_{1}^2+U_{2}^2}}=0,8$$
Vậy chọn B.
 
Khi cộng hưởng thì $\alpha_1$ chính là hệ số công suất của $AM$
Do điện áp $U_{1}$ và $U_{2}$ đối xứng nên
$$\cos \alpha_{1}=\dfrac{U_{1}}{\sqrt{U_{1}^2+U_{2}^2}}=0,8$$
Vậy chọn B.
Khi bạn không còn cách nào khác mà chọn đáp án thì hệ số công suất của dòng điện xoay chiều thường bằng
$\cos \alpha=0,8;0,83;\dfrac{\sqrt3}{2}$
Đây là trong thực tế nó như thế
 
Khi cộng hưởng thì $\alpha_1$ chính là hệ số công suất của $AM$
Do điện áp $U_{1}$ và $U_{2}$ đối xứng nên
$$\cos \alpha_{1}=\dfrac{U_{1}}{\sqrt{U_{1}^2+U_{2}^2}}=0,8$$
Vậy chọn B.
Bạn có thể trình bày Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này rõ hơn được không!
 
Bạn có thể trình bày Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này rõ hơn được không!
Thảo . Đầu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho $\alpha $ 1+ $\alpha $ 2 = 90 độ . Khi Uam=U1 thì Umb= U2 và ngược lại U mạch không đổi thì tính theo pitago thôi
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
thanhphuocphan L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
P Điện năng được truyền từ 1 nhà máy phát điện nhỏ đến 1 khhu công nghiệp(KCN) bằng đường dây tải... Bài tập Điện xoay chiều 0
Tăng Hải Tuân R biến thiên Hệ số công suất của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
nhungsnow C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi C=Co là: Bài tập Điện xoay chiều 7
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Huy Cường Truyền tải điện Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với ban đầu thì ở trạm điện cần phải Bài tập Điện xoay chiều 0
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
Lê Quang Hưng Tức thời Công suất tiêu thụ của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Quang Hưng Công suất lớn nhất có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Trong một chu kì của dòng điện, công suất tức thời bằng 0 bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
ntdattt Công suất mạch điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
M Công suất và cực trị công suất Bài tập Điện xoay chiều 4
M Công suất và cực trị công suất Bài tập Điện xoay chiều 3
ngochaito Tính điện áp và công suất máy biến áp. Bài tập Điện xoay chiều 0
T Công suất tiêu thụ của mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Phùng Tiến Hào Thay đổi f đến khi hệ số công suất mạch còn một nửa thì công suất của mạch lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 2
phạm thị thúy quỳnh Công suất tiêu thụ trung bình của mạch trong khoảng thời gian từ t=1/300s đến t'=1/150s Bài tập Điện xoay chiều 0
Bty Khi tốc độ quay của roto là n$\sqrt{2}$(vòng/phút) thì công suất của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 16
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Bty L biến thiên Điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 8
T Công suất tiêu thụ toàn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tức thời Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 14
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
D Xác định hệ số công suất khi $R=\sqrt{3}R_1$ Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
L Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là Bài tập Điện xoay chiều 1
trương vĩnh long Hệ số công suất của mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 4
lethisao R biến thiên Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 11
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
Đ Hệ số công suất của mạch ứng với f1, f2 là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
F R biến thiên Điều chỉnh R biến thiên để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất. Giá trị của R bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất tiêu thụ trên R là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất của mạch điện là. Bài tập Điện xoay chiều 1
caybutbixanh Hệ số công suất của đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 2
caybutbixanh Công suất lớn nhất này có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ số công suất toàn mạch lúc này gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
L Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch là lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 5
T R biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
V Công suất này có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top