Viết biểu thức điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60V vào 2 đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i_1=I+0\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{4} \right) A$. Nếu ngắt bỏ tụ điện C thì cường độ dòng điện qua mạch là $i_2=I_0\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{12} \right)A$. Viết biểu thức điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch
 
  • Like
Reactions: FTU
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60V vào 2 đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i_1=I+0\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{4} \right) A$. Nếu ngắt bỏ tụ điện C thì cường độ dòng điện qua mạch là $i_2=I_0\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{12} \right)A$. Viết biểu thức điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch
Lời giải

Vì đạt cùng điện áp hiệu dụng, mà giả thiết hai dòng điện có cùng giá trị hiệu dụng nên ta có tổng trở hai lần bằng nhau, tức là:
$$\sqrt{R^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}=\sqrt{R^2+Z_L^2}.$$
$$\Rightarrow Z_C=2Z_L \left(1\right).$$
Giả sử phương trình điện áp hai đoạn mạch là:
$$u=60\sqrt{2} \cos \left(100 \pi t+\varphi\right).$$
Độ lệch pha của dòng điện và điện áp trong mạch trong hai lần:
$$\dfrac{Z_C-Z_L}{R}=\dfrac{\pi }{4}-\varphi \left(2\right).$$
$$\dfrac{Z_L}{R}=\varphi-\left(-\dfrac{\pi }{12}\right) \left(3\right).$$
Kết hợp (1), (2), (3) ta có $\dfrac{\pi }{4}-\varphi =\varphi-\left(-\dfrac{\pi }{12}\right)$
Ta có $\varphi = \dfrac{\pi }{12}$
CỘNG HAI PHA VÀO VÀ CHIA ĐÔI LÀ CHÉM NHANH CẦN NHỚ!
 
Lời giải

Vì đạt cùng điện áp hiệu dụng, mà giả thiết hai dòng điện có cùng giá trị hiệu dụng nên ta có tổng trở hai lần bằng nhau, tức là:
$$\sqrt{R^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}=\sqrt{R^2+Z_L^2}.$$
$$\Rightarrow Z_C=2Z_L \left(1\right).$$
Giả sử phương trình điện áp hai đoạn mạch là:
$$u=60\sqrt{2} \cos \left(100 \pi t+\varphi\right).$$
Độ lệch pha của dòng điện và điện áp trong mạch trong hai lần:
$$\dfrac{Z_C-Z_L}{R}=\dfrac{\pi }{4}-\varphi \left(2\right).$$
$$\dfrac{Z_L}{R}=\varphi-\left(-\dfrac{\pi }{12}\right) \left(3\right).$$
Kết hợp (1), (2), (3) ta có $\dfrac{\pi }{4}-\varphi =\varphi-\left(-\dfrac{\pi }{12}\right)$
Ta có $\varphi = \dfrac{\pi }{12}$
CỘNG HAI PHA VÀO VÀ CHIA ĐÔI LÀ CHÉM NHANH CẦN NHỚ!
Hay quas^^ áp dụng cho mọi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 dạng này ạ?
 
Lời giải

Vì đạt cùng điện áp hiệu dụng, mà giả thiết hai dòng điện có cùng giá trị hiệu dụng nên ta có tổng trở hai lần bằng nhau, tức là:
$$\sqrt{R^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}=\sqrt{R^2+Z_L^2}.$$
$$\Rightarrow Z_C=2Z_L \left(1\right).$$
Giả sử phương trình điện áp hai đoạn mạch là:
$$u=60\sqrt{2} \cos \left(100 \pi t+\varphi\right).$$
Độ lệch pha của dòng điện và điện áp trong mạch trong hai lần:
$$\dfrac{Z_C-Z_L}{R}=\dfrac{\pi }{4}-\varphi \left(2\right).$$
$$\dfrac{Z_L}{R}=\varphi-\left(-\dfrac{\pi }{12}\right) \left(3\right).$$
Kết hợp (1), (2), (3) ta có $\dfrac{\pi }{4}-\varphi =\varphi-\left(-\dfrac{\pi }{12}\right)$
Ta có $\varphi = \dfrac{\pi }{12}$
CỘNG HAI PHA VÀO VÀ CHIA ĐÔI LÀ CHÉM NHANH CẦN NHỚ!
Tại sao là Zc - ZL mà ko phải ZL - Zc
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
SHINE Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời Bài tập Điện xoay chiều 3
JDieen XNguyeen Viết biểu thức điện áp $u_C$ trên tụ C Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty Viết biểu thức của hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 2
A L biến thiên Viết biểu thức của i ứng với các giá trị L1 và L2. Bài tập Điện xoay chiều 1
thien than cua gio Viết biểu thức $ u_{MB}$ Bài tập Điện xoay chiều 6
B C biến thiên $C=C_2$ thì Uc max, viết biểu thức của i Bài tập Điện xoay chiều 4
missyou1946 Viết biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
Mink Pycee Hộp đen Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch X? Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tức thời Viết biểu thức $u_{AB}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
N Viết biểu thức $u_{AB}$? Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable Tức thời Viết biểu thức của cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung f biến thiên Tìm f để $U_c$ max. Và viết biểu thức $U_c$ max Bài tập Điện xoay chiều 3
T Viết biểu thức cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
kingkoong Tức thời Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM? Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tức thời Viết biểu thức của u Bài tập Điện xoay chiều 1
dtdt95 Tức thời Tính L và viết biểu thức cường độ dòng điện . Bài tập Điện xoay chiều 6
dtdt95 Tức thời Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch. Bài tập Điện xoay chiều 4
$ Tức thời Mạch $C-R-L,r$. Viết biểu thức $u_{AM}$ với $AM$ gồm $C, \ R$ Bài tập Điện xoay chiều 3
adamdj Tức thời Viết phương trình hiệu điện thế giữa hai đầu RL Bài tập Điện xoay chiều 2
lkshooting Lệch pha Hãy viết $U_{NB}$ tính $r,L,C$ Bài tập Điện xoay chiều 2
V Biểu thức điện áp giữa 2 điểm A, M là Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biểu thức X Bài tập Điện xoay chiều 0
G Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 2
Nguyễn Hương Ly Suất điện động cảm ứng trên khung dây có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
G Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
blackberry9320 Lệch pha Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch RL là Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Biểu thức cường độ điện áp toàn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 5
21653781 Với stato có 4 cuộn dây nối tiếp, mỗi cuộn có 25 vòng, biểu thức của suất điện động xuất hiện trong Bài tập Điện xoay chiều 1
A Khi đó dòng điện qua mạch có biểu thức: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 0
tkvatliphothong f biến thiên Số biểu thức đúng là Bài tập Điện xoay chiều 1
D Nếu nối tắt tụ C thì biểu thức điện áp tức thời hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
Quang Tuấn Tức thời Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biểu thức dòng điện lúc đó là. Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân R biến thiên Biểu thức đúng là: Bài tập Điện xoay chiều 5
Hải Quân Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 0
shockvodoi97 f biến thiên Biểu thức tính $\cos \varphi $ là? Bài tập Điện xoay chiều 7
C Biểu thức của u là Bài tập Điện xoay chiều 5
A Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
A Biểu thức i qua mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
A Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là Bài tập Điện xoay chiều 3
Đinh Phúc Biểu thức hai đầu đoạn mạch có dạng Bài tập Điện xoay chiều 3
Đinh Phúc Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đinh Phúc Dòng điện trong mach có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
V Biểu thức cường độ dòng điện trước khi tăng điện dung là Bài tập Điện xoay chiều 7
thien than cua gio Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 1
thien than cua gio Biểu thức i qua mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top