Để thu được sóng điện từ có bước sóng $15 (m)$ thì góc xoay bằng bao nhiêu?

Bài toán
Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm $\dfrac{1}{108\pi ^2}$(mF) và một tụ xoay. Tụ xoay có điện dung biến thiên theo góc xoay $C = \alpha + 30$(pF). Để thu được sóng điện từ có bước sóng $15 \left(m\right)$ thì góc xoay bằng bao nhiêu?
A. $35,5^0$
B. $36,5^0$
C. $37,5^0$
D. $38,5^0$
C
 
Myloves đã viết:
Bài toán
Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm $\dfrac{1}{108\pi ^2}$(mH) và một tụ xoay. Tụ xoay có điện dung biến thiên theo góc xoay $C = \alpha + 30$(pF). Để thu được sóng điện từ có bước sóng $15 (m)$ thì góc xoay bằng bao nhiêu?
$A.35,5^0$
$B.36,5^0$
$C.37,5^0$
$D.38,5^0$
C
Lời giải:

Ta có : $\omega =2\pi.f=2\pi\dfrac{C}{\lambda }=4\pi.{10}^{7}rad/s;
\Rightarrow C=\dfrac{1}{{\omega }^{2}.L}=67,5(pF)
\Rightarrow \alpha =67,5-30=37,5^0$
Chọn $C$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng $\lambda =20 m$ thì góc xoay của bản tụ là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 1200m cần xoay bản động của tụ điện một góc bằng ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
H Tính góc xoay $\Delta \varphi $ để thu được bước sóng $25m$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Tăng Hải Tuân Để thu được sóng điện từ có bước sóng $18,84\,\,m$ thì phải xoay tụ ở vị trí ứng với góc quay bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Vớ Vẩn Để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì phải điều chỉnh tần số của dòng điện đến giá trị bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
minhlamdc Khoảng thời gian ngắn nhất để i và q thỏa mãn biểu thức $i = -2\sqrt{3}\dfrac{\pi q}{T}$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
tra97 Khi đó trong mạch dao động tắt dần, để duy trì dao động người ta cần bổ sung cho mạch một công suất Bài tập Dao động và sóng điện từ 13
proboyhinhvip Thời gian ngắn nhất để sóng điện từ truyền từ vệ tinh đến Trái Đất là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
T Thời gian ngắn nhất để máy nhận lại được tín hiệu từ vệ tinh Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
thanh thương Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường trong mạch giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một n Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Mink Pycee Cần xoay tụ 1 góc bao nhiêu để công suất tiêu thụ là lớn nhất Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
vat_ly_oi Để mạch này có f = 1,5 MHz thì a bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
vat_ly_oi Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn 1 nửa giá trị đó là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
vat_ly_oi Để bắt đc bước sóng từ 800m đến 1200m thì phải mắc thêm tụ C thỏa mãn: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
L Từ khi năng lượng từ trường đạt cực đại thì khoảng thời gian ngắn nhất để nó lại đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
L Thời gian ngắn nhất để tụ phóng điện từ giá trị cực đại đến khi phóng điện hết là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
pipi Để chu kì dao động $T_{1}=\frac{T\sqrt{5}}{2}$ thì e bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
adamdj Một người mở đài để bắt song trong một phòng kín Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
T Thời gian ngắn nhất để tụ phóng điện từ giá trị cực đại đến khi phóng điện hết là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Tăng Hải Tuân Xoay nhanh tụ để cường độ hiệu dụng giảm 1000 lần. Điện dung của tụ thay đổi 1 lượng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 14
lvcat [ĐH 2012] Tìm góc quay của tụ xoay để mạch $LC$ có $f=1,5 MHz$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
shochia Bước sóng mạch thu được bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
hoankuty Khi xe máy đi ra xa trạm cảnh sát giao thông thì tần số thu được là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 9
P Dải sóng mà mạch thu được thuộc dải? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
datanhlg Mạch thu sóng điện từ có bước sóng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
P Khi ăng-ten của máy thu ở độ cao nào thì tín hiệu thu được là mạnh nhất? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
Alitutu Tính bước sóng mà mạch lc trên thu được sau khi đưa tấm điện môi vào? Bài tập Dao động và sóng điện từ 7
Alitutu Thu được sóng điện từ có bước sóng bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Love_is_so_vague Bước sóng ngắn nhất trong dải sóng AM mà đài thu được là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
vat_ly_oi Hỏi máy thu có thể thu được bước sóng nằm trong khoảng nào? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Heavenpostman Sơ đồ khối của máy thu vô tuyến không có bộ phân nào ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
adamdj Trong máy thu thanh không thể bỏ được bộ phận nào? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
NTH 52 Máy thu thanh bắt được? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
NTH 52 Máy thu thanh bắt được? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N Nếu chỉ dùng tụ $C_{2}$ và cuộn dây thì máy thu bắt được sóng điện từ có bước sóng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
NTH 52 Mạch thu được sóng có bước sóng là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Tăng Hải Tuân Bước sóng ngắn nhất trong dải sóng $AM$ mà đài thu được là Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
pkokkoy Một mạch dao động điện từ có độ tự cảm L=1 mH tự điện được nạp bởi hiệu điện thế U=10 V Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Tỉ số giữa thời gian dài nhất và ngắn nhất sóng đến được mặt đất là??? Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
apple13197 Khung dao dộng này có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng là Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Huy Nguyễn Xác định tần số của âm thanh được sóng mang đi Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
geomineq Mạch sẽ bắt được sóng có bước sóng ${\lambda }'$ bằng bao nhiêu ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
Alitutu Mạch bắt được sóng có bước sóng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
ohana1233 Muốn bắt được sóng có bước sóng 19,2 m thì góc xoay $\alpha $ bằng bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
vat_ly_oi Khi $a = 120^o$ bắt được sóng có bước sóng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
vat_ly_oi Bước sóng mà mạch cộng hưởng được là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
To_Be_The_Best Xác định bước sóng mà mạch có thể bắt được lúc này Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Spin9x Hỏi khi tụ xoay quay góc 120 độ kể từ 0 độ thì bắt được sóng có bước sóng bằng bao nhiêu ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
H Tháo bỏ tụ $C_2$ thì máy bắt được sóng có bước sóng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top