Quãng đường ngắn nhất mà vật đi được trong thời gian $\dfrac{T}{3}$ là?

Bài toán
Một vật dao động điều hòa với chu kỳ $T$, biên độ $A$. Quãng đường ngắn nhất mà vật đi được trong thời gian $\dfrac{T}{3}$ là:
A. $\dfrac{A}{2}$
B. $\dfrac{A}{3}$
C. $A$
D. $\dfrac{2A}{3}$
C
 
Lil.Tee đã viết:
Bài toán
Một vật dao động điều hòa với chu kỳ $T$, biên độ $A$. Quãng đường ngắn nhất mà vật đi được trong thời gian $\dfrac{T}{3}$ là:
A. $\dfrac{A}{2}$
B. $\dfrac{A}{3}$
C. $A$
D. $\dfrac{2A}{3}$
C
Lời giải:
Cùng thời gian $\dfrac{T}{3}$ thì quảng đường ngắn nhất vật đi được là khi vật chuyển động quanh biên.
$\dfrac{T}{3}$ ứng với $120^0$ trên đường tròn lượng giác. Chia đôi thì $60^0$ trên và dưới.
Vậy quãng đường ngắn nhất mà vật đi được trong $\dfrac{T}{3}$ là $A$
Chọn $C$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
T Quãng đường ngắn nhất trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 3
lethisao Thời gian ngắn nhất để vật đi hết quãng đường 8 $\sqrt{2}$ Bài tập Dao động cơ 3
K Tính tọa độ của điểm xuất phát để trong thời gian $\dfrac{1}{15}s$ vật đi được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 3
wrighty11 Khoảng thời gian ngắn nhất để đi quãng đường đó là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi trong khoảng thời gian 0,75s vật đi được quãng đường ngắn nhất là. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Chất điểm tổng hợp đi được quãng đường ngắn nhất là Bài tập Dao động cơ 4
L Quãng đường ngắn nhất vật đi được trong thời gian 0,2 s là bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Quãng đường ngắn nhất vật đi được trong 1s là Bài tập Dao động cơ 2
tien dung Quãng đường ngắn nhất mà vật đi được trong 0,2s là Bài tập Dao động cơ 1
T Thời gian ngắn nhất để đi quãng đường có đô dài A là? Bài tập Dao động cơ 2
K Quãng đường ngắn nhất vật đi được Bài tập Dao động cơ 4
T Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài $A$ là? Bài tập Dao động cơ 2
T Quãng đường ngắn nhất giữa hai vị trí $\alpha _1 = -4^0, \alpha _2 = 5^0$ Bài tập Dao động cơ 3
Đức Anh6104 Sau 1s đi được 6cm hỏi sau 2013s đi được quãng đường bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
Phuonganh nguyen Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 Bài tập Dao động cơ 2
lethaopdf Ô tô đi được quãng đường là? Bài tập Dao động cơ 3
NFS.Poseidon Quãng Đường vật đi được trong khoảng thời gian \sqrt{2} s Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Ô tô đã đi được quãng đường xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
isala Tìm quãng đường đi được trong giây thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 1
O Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian pi/12 s đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
V Động năng của chất điểm sau đi dao động quãng đường 3S Bài tập Dao động cơ 5
H Quãng đường vật đi được sau ∆t =4s kể từ t=0 Bài tập Dao động cơ 3
H Quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi trong 1/3 chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Quãng đường vật chuyển động cho tới khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 2
M Quãng đường đi được cho đến khi tạm dừng lại Bài tập Dao động cơ 4
shochia Quãng đường vật đi được là Bài tập Dao động cơ 5
caybutbixanh Quãng đường mà vật $m_1$ đi được từ lúc va chạm đến khi vật $m_1$ đổi chiều chuyển động ? Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Hương Ly Tính quãng đường vật $m_2$ đi được từ khi thả đế khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 5
caybutbixanh Tính quãng đường mà $m_1$ đi được sau $\frac{41}{60}$ giây kể từ khi thả Bài tập Dao động cơ 4
Học Lý Khoảng thời gian bao nhiêu để vật đi được quãng đường là 99 cm Bài tập Dao động cơ 3
N Khi đi được quãng đường 14 cm, vật có vận tốc là? Bài tập Dao động cơ 3
lyphaiduoc9 Quãng đường vật đi được trong 2 denta t tiếp theo Bài tập Dao động cơ 5
NguyenMinhAnh Thời gian để quả cầu đi hết quãng đường 72 cm không thể là Bài tập Dao động cơ 3
William Trần An M đi được quãng đường bao nhiêu cho đến khi nó dừng lại lần đầu ? Bài tập Dao động cơ 0
A Trong khoảng thời gian 1s tiếp theo nữa vật đi được quãng đường có thể là : Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 8
P Vật đạt vận tốc lớn nhất sau khi đi được quãng đường? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 1
VAN SI LUC Tính quãng đường đi được trong 3,5 chu kì Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ của con lắc đi được trong 0,4s là? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tính quãng đường bé nhất mà vật đi được Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tốc độ của vật sau khi đi quãng đường s=2cm: Bài tập Dao động cơ 5
hankhue Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ đi được trong 0,2s là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm $t_1=2,375(s)$ đến thời điểm $t_2=4,75(s)$ Bài tập Dao động cơ 6
Hải Quân Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm t=1/3s đến thời điểm t=8/9s là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Quãng đường mà vật đi được trong 12,25 chu kì? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top