Còn bao nhiêu % so với số hạt nhân ban đầu

Bài toán
Gọi $t$ là thời gian để số hạt nhân cảu một đồng vị phóng xạ giảm 4 lần. Sau thời gian $2t$ số hạt nhân còn lại của đồng vị phóng xạ đó còn bao nhiêu % so với số hạt nhân ban đầu:
A. 93,7%
B. 6,25%
C. 25,25%
D. 13,5%
 
Bài toán
Gọi $t$ là thời gian để số hạt nhân cảu một đồng vị phóng xạ giảm 4 lần. Sau thời gian $2t$ số hạt nhân còn lại của đồng vị phóng xạ đó còn bao nhiêu % so với số hạt nhân ban đầu:
A. 93,7%
B. 6,25%
C. 25,25%
D. 13,5%
Gọi T (h) là chu kì bán rã của hạt nhân
${N}_{0}$ là số hạt nhân ban đầu
Số hạt nhân còn lại sau t (h) là
N=${N}_{0}$.${2}^{-\dfrac{t}{T}}$=${N}_{0}$/4
Do đó t=2T
sau 2t số hạt nhân còn lại là n=${N}_{0}$.$ 2^{-\dfrac{2t}{T}}$=0,0625 ${N}_{0}$
Đáp án B
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Alitutu Thời gian để số hạt nhân A và B của hai chất còn lại bằng nhau là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Số nguyên tử còn lại là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Feel Again Khối lượng chì tạo thành sau 280 ngày đêm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
Feel Again Khối lượng chì tạo thành sau 280 ngày đêm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
X Hỏi sau bao lâu (từ khi ngừng rót bia) bọt bia cao đễn 5/8 cốc Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
C Năng lượng toả ra từ phản ứng trên là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
T Tỉ lệ của U(235) trong Urani tự nhiên cách đây 4,5 tỉ năm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Hải Quân Hỏi sau khoảng thời gian 0,15t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu phần trăm lượng ban đầu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi sau bao lâu thì tiêu thụ hết 0,5 kg U235 nguyên chất Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
Long Stoner Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Change $t_2$ bằng bao nhiêu thì khối lượng chất phóng xạ còn lại trong 2 mẫu gấp 64 lần nhau Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
H Năng lượng thu được là bao nhiêu ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Máy đếm được $n_2=\frac{9}{64}n_1$ xung. Chu kì bán rã T có giá trị bằng bao nhiêu. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
datanhlg Sau thời gian bao lâu tỉ số này là 24? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
highhigh Quang phổ của đám khí này có bao nhiêu vạch nằm trong vùng nhìn thấy Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
dungpro1511 Nếu một hạt có sai số nói trên là 5% thì hạt đó có năng lượng toàn phần gấp bao nhiêu lần năng lượng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Alitutu Hỏi sau khi thịt con lợn để làm món tiết canh có thể đánh được bao nhiêu bát tiết? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
datanhlg Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g Heli bằng bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
datanhlg Trong bao lâu thì 75% hạt nhân ban đầu bị phân ra? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Lê Mai Xuân Động năng cực đại của electron bay ra bằng bao nhiêu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thảo Bùi Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn, biết chu kỳ bán rã của Ra là 1590 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Hỏi sau thời gian t = 0,51$\Delta$t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu % lượng phóng xạ ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
A Hỏi vật hữu cơ đã chết cách đây bao lâu! Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
P Vật hữu cơ này đã chết cách đây bao nhiêu năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Math_IneRap Phản ứng toả hay thu bao nhiêu năng lượng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Gem Tỉ số năng lượng liên kết trong hai hạt nhân đó xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
duylonghg95 Phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
banana257 Sau thời gian bao lâu thì tỉ lệ khối lượng giữ Po và X trong mẫu bằng 2.5 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
kiemro721119 Hỏi sau 14,6 phút có bao nhiêu hạt $Tc$: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
rainmeteror Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
kiemro721119 Lượng nhiên liệu urani tiêu thụ hàng năm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
To_Be_The_Best Sau 2 năm, thời gian cho 1 lần chiếu xạ là bao nhiêu phút ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
N Sau khoảng thời gian bao lâu, độ phóng xạ của hai chất bằng nhau ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
P Lượng tử $\gamma $ phải có tần số tối thiểu là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
tkvatliphothong Lượng tử năng lượng gamma có năng lượng tối thiểu là bao nhiêu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
K Chu kỳ bán rã $T$ có giá trị là bao nhiêu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
K Lần chiếu xạ thứ $3$ phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng $1$ lượng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top