Biên độ dao động tổng hợp bằng?

Bài toán
1 vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương cùng, có phương trình dao động lần lượt là $x_1=16\cos \left(4\pi t - \dfrac{\pi }{4}\right)$ và $x_2=A_2\cos \left(4\pi t + \varphi \right)$. Biết khi $x_1=-8 cm$ thì $x_2= -3,2cm$, còn khi $x_2= 0$ thì $x = -8\sqrt{3}$ và độ lệch pha của 2 dao động thành phần nhỏ hơn $\dfrac{\pi }{2}$. Biên độ dao động tổng hợp là?
A. 24,6cm
B. 22,4cm
C. 20cm
D. 14cm
 
1 vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương cùng, có phương trình dao động lần lượt là
$x_1$=16cos(4$\pi $t - $\dfrac{\pi }{4}$) và $x_2$=$A_2$cos(4$\pi $ t + $\varphi$ )
Biết khi $x_1$=-8 cm thì $x_2$= -3,2cm, còn khi $x_2$= 0 thì $x_2$ = -8$\sqrt{3}$ và độ lệch pha của 2 dao động thành phần nhỏ hơn $\dfrac{\pi }{2}$. Biên độ dao động tổng hợp là?
A.24,6cm
B.22,4cm
C.20cm
D.14cm
Đáp án B cậu ạ . Mà cậu viết nhầm đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nhé. Câu này trong đề HSG thái bình
 
Bài toán
1 vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương cùng, có phương trình dao động lần lượt là $x_1=16\cos \left(4\pi t - \dfrac{\pi }{4}\right)$ và $x_2=A_2\cos \left(4\pi t + \varphi \right)$. Biết khi $x_1=-8 cm$ thì $x_2= -3,2cm$, còn khi $x_2= 0$ thì $x = -8\sqrt{3}$ và độ lệch pha của 2 dao động thành phần nhỏ hơn $\dfrac{\pi }{2}$. Biên độ dao động tổng hợp là?
A. 24,6cm
B. 22,4cm
C. 20cm
D. 14cm
Khi $x_{1}=-8 \ \text{cm}, x=-3,2 \ \text{cm}$ thì $x_{2}=x-x_{1}=4,8 \ \text{cm}$
Khi $x'_{2}=0, x'=-8\sqrt{3}cm$ thì $x'_{1}=x-x_{2}=-8\sqrt{3}cm$
Vẽ đường tròn lượng giác suy ra $A_{2}=\dfrac{x_{2}}{\cos 60}=9,6 \ \text{cm}$ và độ lệch pha giữa $x_{1}$ và $x_{2}$ là $\varphi =60^0$
Suy ra
$$A=\sqrt{A_{1}^2+A_{2}^2+2A_{1}A_{2}\cos \varphi}=22,4 \ \text{cm}$$
Chọn B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
THẦN CHẾT HƯ VÔ Biên độ của dao động 1 là Bài tập Dao động cơ 6
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
cỏ hồng Cho ba dao động điều hòa cùng biên độ Bài tập Dao động cơ 6
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
minhanhmia Biên độ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 7
0 Dao động tổng hợp có biên độ xấp xỉ khoảng Bài tập Dao động cơ 17
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
S Điều kiện biên độ để vật dao động Bài tập Dao động cơ 0
trangconan123 Vật sẽ dao động với chu kì và biên độ góc là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 6
Q Biên độ dao động là? Bài tập Dao động cơ 7
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của chất điểm là? Bài tập Dao động cơ 3
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
T Biên độ dao động sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
tritanngo99 Dao động của vật có biên độ Bài tập Dao động cơ 1
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Dao động tổng hợp có biên độ xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
tuanthanh0805 Biên độ dao động mới của hệ Bài tập Dao động cơ 2
L Sau đó con lắc dao động với biên độ góc bằng Bài tập Dao động cơ 1
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
Satoh Aki Tìm biên độ dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
T Nếu ta cho con lắc dao động với biên độ 4,5 độ thì chu kì của con lắc sẽ Bài tập Dao động cơ 4
V Biên độ dao động của 2 vật dính vào nhau Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
T Sau đó hệ m và M dao động với biên độ là Bài tập Dao động cơ 2
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động tổng hợp có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
V Biên độ và tần số góc của dao động là Bài tập Dao động cơ 1
iori198 Biên độ dao động mới của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
Fờ Tu Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào? Bài tập Dao động cơ 1
K Tính biên độ dao động CLLX. Bài tập Dao động cơ 1
P Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A. Từ VTCB chất điểm đi được một đoạn S thì động năng... Bài tập Dao động cơ 6
K Giá trị nhỏ nhất của Δt để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại là? Bài tập Dao động cơ 4
hoàidien Dao động điều hòa cùng vật nhỏ khi không còn lực F tác dụng có biên độ bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Biên độ dao động của vật sau đó: Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Biên độ dao động bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
N Biên độ của dao động $m_1$ sau khi bị tuột là? Bài tập Dao động cơ 17
lyphaiduoc9 Giá trị nhỏ nhất của t để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 2
F Đến dao động thứ 75 thì biên độ góc còn lại là ? Bài tập Dao động cơ 3
N Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 1
N Số lần điểm M chuyển thành điểm dao động với biên độ cực đại là? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top