Chiếu chùm tia X vào vỏ cầu này trong một thời gian rồi ngừng chiếu,sau đó quả cầu sinh ra

Bài toán
Một vỏ cầu kim loại đang ở trạng thái cô lập và trung hòa về điện. Chiếu chùm tia X vào vỏ cầu này trong một thời ggian rồi ngừng chiếu, sau đó vỏ cầu sinh ra
A. điện trường bên trong nó
B. từ trường bên trong nó
C. điện từ trường bên ngoài nó
D. điện trường bên ngoài nó
 
Bài toán
Một vỏ cầu kim loại đang ở trạng thái cô lập và trung hòa về điện. Chiếu chùm tia X vào vỏ cầu này trong một thời ggian rồi ngừng chiếu, sau đó vỏ cầu sinh ra
A. điện trường bên trong nó
B. từ trường bên trong nó
C. điện từ trường bên ngoài nó
D. điện trường bên ngoài nó
Có ở đây rồi nhé bạn
http://vatliphothong.vn/t/1191/
 

Quảng cáo

Top