Tìm vận tốc sóng :

Bài toán
Trên dây có sóng dừng . P là điểm bụng cách điểm Q là nút gần nhất 100mm. Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp trung điểm N của PQ có cùng li độ với P là 0,1 s. Tìm vận tốc sóng.
 
Bài toán
Trên dây có sóng dừng . P là điểm bụng cách điểm Q là nút gần nhất 100mm. Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp trung điểm N của PQ có cùng li độ với P là 0,1 s. Tìm vận tốc sóng.
$\dfrac{\lambda }{4}=100mm$
Lượt đi lượt về ở trung điểm là $2.\dfrac{\lambda }{8}=0,1s$
$\Rightarrow$ $v=\dfrac{\lambda }{T}=1m$
 
$\dfrac{\lambda }{4}=100mm$
Lượt đi lượt về ở trung điểm là $2.\dfrac{\lambda }{8}=0,1s$
$\
$\dfrac{\lambda }{4}=100mm$
Lượt đi lượt về ở trung điểm là $2.\dfrac{\lambda }{8}=0,1s$
$\Rightarrow$ $v=\dfrac{\lambda }{T}=1m$
Đáp án là $2 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. :\Right)
Rightarrow$ $v=\dfrac{\lambda }{T}=1m$[/quot
Đáp án là 2 m/s .
 
Ở đây N;P là 2 điểm có biên độ khác nhau; nhưng dao động cùng pha. Chúng gặp nhau khi đi qua vị trí cân bằng. Khoảng thời gian giữa 2 lần chúng gặp nhau là $\dfrac{T}{2}$. Mong mọi người đừng nhầm với thời gian giữa 2 lần liên tiếp li độ của P có độ lớn là biên độ của N; khi đó $t=\dfrac{T}{4}$
Lời giải

$$
\left\{\begin{matrix}
\dfrac{\lambda }{4}=100 & & \\
\dfrac{T}{2}=0,1 & &
\end{matrix}\right.$$
$$\Rightarrow v=\dfrac{\lambda }{T}=2 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$$
:)
 
Ở đây N;P là 2 điểm có biên độ khác nhau; nhưng dao động cùng pha. Chúng gặp nhau khi đi qua vị trí cân bằng. Khoảng thời gian giữa 2 lần chúng gặp nhau là $\dfrac{T}{2}$. Mong mọi người đừng nhầm với thời gian giữa 2 lần liên tiếp li độ của P có độ lớn là biên độ của N; khi đó $t=\dfrac{T}{4}$
Z khoảng thời gian 2 lần đó là ntn z c.
 
Bạn làm thử dzùm mình đi !
Lời giải

Vẽ đường tròn lượng giác .
Vì P là bụng cho P nằm tại biên , N là trung điểm của PQ cho N nằm trên đường tròn với li độ A/2.
Cho P , N chạy trên đường tròn với cung T/12, khi qua vtcb ta nhận thấy những thời điểm N và P có cùng li độ, đối xứng qua trục hoành , nghĩa là chúng gặp nhau . Ta tính ra T/2 .
T/4 như Kiên lưu ý ở đây là ở chỗ độ lớn , nhưng đề nói cùng li độ nên mang giá trị đại số.
P/s:Ý kiến của mình là vậy. Hì. :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tích Chu Tìm vận tốc cực đại của điểm A. Bài tập Sóng cơ 1
DaNoTuKy Tìm vận tốc trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 9
T Giữa $S_{1}S_{2}$ có 12 Hyperbol . Tìm vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 3
A Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Tìm vận tốc truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 8
091031103 Hãy tìm khoảng AB nếu biết rằng cứ nhiệt độ tăng thêm 1K thì vận tốc truyền âm tăng thêm 0,5m/s Bài tập Sóng cơ 1
H Tìm vận tốc truyền sóng : Bài tập Sóng cơ 4
Đá Tảng Tìm giá trị của vận tốc truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 2
Đá Tảng Tìm vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng. Bài tập Sóng cơ 1
H Tìm vận tốc sóng truyền trên dây là Bài tập Sóng cơ 5
T Tìm vận tốc của sóng truyền từ N đến M . Bài tập Sóng cơ 1
ShiroPin Tìm vận tóc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 7
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Tìm thời gian 3 điểm thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 8
Đạt QH Tìm $\lambda $ và hai nguồn là ngược pha hay cùng pha Bài tập Sóng cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điểm cực đại gần đường trung trực nhất Bài tập Sóng cơ 1
B Tìm bước sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
Đặng Ngọc Quỳnh Anh Tìm khoảng cách từ 1 phân tử đến vtcb Bài tập Sóng cơ 1
thepotato Tìm số điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 0
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
Nguyễn Hương Ly Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 2
N Tìm tần số f của âm Bài tập Sóng cơ 2
minhtangv Tìm $AB_{min}$ Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Tìm số điểm dao động cực đại cùng pha 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 12
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với A,B Bài tập Sóng cơ 5
Tinh Hoang Tìm số điểm dao động cực đại trên CD Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số điểm M trên (E) Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Tìm vị trí M,N Bài tập Sóng cơ 5
minhtangv Tìm bán kính R Bài tập Sóng cơ 8
minhtangv Tìm số cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với nguồn A Bài tập Sóng cơ 11
phanha11a1 Tìm điểm đầu tiên để M đến N thấp hơn vị trí cân bằng 2cm? Bài tập Sóng cơ 3
Lãng Tử_Mưa Bụi Hãy tìm hệ số tắt dần của sóng âm Bài tập Sóng cơ 0
Huyền Thoại Tìm cực tiểu xa M nhất trên AM Bài tập Sóng cơ 5
minhtangv Tìm số ca sĩ hát trong tốp ca Bài tập Sóng cơ 3
L Tìm số bụng sóng và số nút sóng Bài tập Sóng cơ 1
surynnd1 Tìm số điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 1
P Tìm điểm $M_1$ gần $A$ nhất Bài tập Sóng cơ 1
A Tìm bước sóng $\lambda$ của sóng tạo thành truyền trên dây. Bài tập Sóng cơ 1
K Tìm li độ Bài tập Sóng cơ 3
K Tìm bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
L Tìm diện tích cực đại hình chữ nhật tạo bởi hai nguồn và hai điểm Bài tập Sóng cơ 19
L Tìm vị trí của điểm D Bài tập Sóng cơ 2
surynnd1 Tìm $\varphi $? Bài tập Sóng cơ 3
GS.Xoăn Tìm biên độ cực đại dao động này tương ứng với họa âm nào Bài tập Sóng cơ 1
C Tìm số điểm dao dộng cực đại trên đoạn $AM$ Bài tập Sóng cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Tìm cường độ âm toàn phần tại vị trí đó là bao nhiêu (bức tường không hấp thụ âm). Bài tập Sóng cơ 5
truongpham97 Tìm số nút trên dây Bài tập Sóng cơ 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top