Ứng dụng của sóng dừng là

Ứng dụng của sóng dừng là
A. xác định tốc độ truyền sóng.
B. biết được tính chất của sóng.
C. xác định tần số dao động.
D. đo lực căng dây khi có sóng dừng.
A
 
Lil.Tee đã viết:
Ứng dụng của sóng dừng là
A. xác định tốc độ truyền sóng.
B. biết được tính chất của sóng.
C. xác định tần số dao động.
D. đo lực căng dây khi có sóng dừng.
A
Lời giải:
Em nghĩ đối với những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 lí thuyết như thế này nên nêu rõ suy nghĩ và lý thuyết cho mọi người cùng ôn lại.​
Em thì loại trừ.​
Loại $B$ vì sóng ngang hay sóng dọc đều có sóng dừng hết.​
Loại $C$ vì trên thực tế tạo ra sóng dừng bằng các âm thoa hay máy móc đều là tạo tần số theo ý muốn.​
Loại $D$ vì em chưa thấy công thức nào liên hệ với lực căng của dây cả(cho dù biết trong ghita có cái này)​
Vậy chọn $A$​
 

Quảng cáo

Top