Để có sóng dừng trên dây với hai đầu là nút sóng thì

Để có sóng dừng trên dây với hai đầu là nút sóng thì
A. chiều dài dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng.
B. chiều dài dây bằng một phần tư bước sóng.
C. bước sóng luôn đúng bằng chiều dài dây.
D. bước sóng bằng một số lẻ lần chiều dài dây.
A
 
Lil.Tee đã viết:
Để có sóng dừng trên dây với hai đầu là nút sóng thì
A. chiều dài dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng.
B. chiều dài dây bằng một phần tư bước sóng.
C. bước sóng luôn đúng bằng chiều dài dây.
D. bước sóng bằng một số lẻ lần chiều dài dây.
A
Như ta đã biết, hai điểm bụng gần nhau nhất hoặc hai điểm nút gần nhau nhất cách nhau nửa bước sóng.
Điểm bụng cách điểm nút gần nhau nhất một phần tư bước sóng.
Như vậy với hai đầu cố định là nút thì:
\[ l=k.\dfrac{\lambda}{2}\]
Với $k \in N^*$
Chọn $A$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Điều kiện để tại điểm M cách các nguồn A, B (dao động vuông pha với nhau) sóng có biên độ cực đại là Lí thuyết Sóng cơ 1
H Cực đại, cực tiểu có lấy ở nguồn không? Lí thuyết Sóng cơ 5
A Biên độ dao động tại M đạt cực đại khi ∆φ có giá trị Lí thuyết Sóng cơ 1
kiemro721119 Một sóng cơ có tần số f. Chọn phát biểu đúng. Lí thuyết Sóng cơ 2
lkshooting Một sóng cơ có tần số f. Phát biểu đúng là? Lí thuyết Sóng cơ 6
To_Be_The_Best Dao động tại M,N có biên độ và pha như thế nào ? Lí thuyết Sóng cơ 2
kiemro721119 Tai có bình thường không??? Lí thuyết Sóng cơ 0
Tăng Hải Tuân Ý nghĩa của hiện tượng giao thoa sóng là khi có hiện tượng gioa thoa xảy ra là? Lí thuyết Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Khi có sóng dừng trên dây, những điểm trên cùng một bó sóng thì dao động : Lí thuyết Sóng cơ 1
S Khi nguồn phát âm chuyển động lại gần người nghe đang đứng yên thì người này sẽ nghe thấy một âm có Lí thuyết Sóng cơ 5
sangls2k2 Giao thoa sóng Lí thuyết Sóng cơ 0
L Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Nhận xét nào sau đây là sai? Lí thuyết Sóng cơ 4
D Lý thuyết sóng cơ Lí thuyết Sóng cơ 3
Lê Tiến Lộc Tỉ số tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng? Lí thuyết Sóng cơ 1
H Biên độ trong sóng dọc. Lí thuyết Sóng cơ 1
N Khoảng cách giữa 2 điểm cực đại liên tiêp trên đường nối tâm 2 sóng ? Lí thuyết Sóng cơ 2
tritanngo99 Sóng âm thanh là sóng Lí thuyết Sóng cơ 1
P Chứng minh những điểm nằm trên bó sóng dao động cùng pha Lí thuyết Sóng cơ 0
minhlamdc Pha dao động của sóng tại hai điểm đó là? Lí thuyết Sóng cơ 4
ronalphat7 Sóng âm bao gồm cả sóng âm, siêu âm và hạ âm đúng hay sai? Lí thuyết Sóng cơ 5
apple13197 Quá trình lan truyền sóng cơ học Lí thuyết Sóng cơ 1
A Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi? Lí thuyết Sóng cơ 1
A Bước sóng không phụ thuộc vào Lí thuyết Sóng cơ 2
G Điều nào sau đây là không đúng khi nói về sự truyền của sóng cơ học? Lí thuyết Sóng cơ 3
GS.Xoăn Các điểm nằm trên cùng một bó sóng thì Lí thuyết Sóng cơ 3
Hiệp Siêu Nhân Một sóng cơ học truyền trong một môi trường thì đại lượng nào dưới đây độc lập với đại lượng khác? Lí thuyết Sóng cơ 6
tiepkent Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp Lí thuyết Sóng cơ 5
H Chọn phát biểu sai về sóng dọc và sóng ngang Lí thuyết Sóng cơ 0
To_Be_The_Best Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng cơ ? Lí thuyết Sóng cơ 2
thiencuong_96 Điều nào sau đây sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây ? Lí thuyết Sóng cơ 4
lvcat Nhận định sai khi nói về đồ thị sóng Lí thuyết Sóng cơ 9
lvcat Sóng cơ truyền trong môi trường vật chất qua điểm A rồi đến điểm B thì Lí thuyết Sóng cơ 3
KSTN_BK_95 Bước sóng $\lambda$ là Lí thuyết Sóng cơ 5
KSTN_BK_95 Tốc độ truyền sóng cơ không phụ thuộc vào ? Lí thuyết Sóng cơ 1
D Khi nói về sóng cơ học, nhận xét nào sau đây chưa chính xác ? Lí thuyết Sóng cơ 7
Đá Tảng Chứng mình công thức (giao thoa sóng nước) Lí thuyết Sóng cơ 9
andryshevakiev Khi hiện tượng giao thoa sóng cơ xảy ra thì Lí thuyết Sóng cơ 15
thehiep Kết luận nào sau đây là sai về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi Lí thuyết Sóng cơ 2
H Động năng và thế năng trong sóng cơ Lí thuyết Sóng cơ 1
P Sự thay đổi các đại lượng trong sóng dừng. Lí thuyết Sóng cơ 2
Tăng Hải Tuân Trong các trường hợp nào sau đây, trường hợp nào là hai sóng kết hợp? Lí thuyết Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Ứng dụng của sóng dừng là Lí thuyết Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Sóng truyền trên lò xo... Lí thuyết Sóng cơ 1
C Chọn câu sai lí thuyết về sóng Lí thuyết Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Sóng âm truyền từ không khí vào nước thì.. ? Lí thuyết Sóng cơ 4
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top