Xác định sự phụ thuộc của I trong mạch vào thời gian t

Bài toán
1 tụ điện phẳng có các bản tụ hình vuông cạnh a cách nhau 1 khoảng d được nhúng ngập trong bình đựng chất điện môi lỏng sao cho mép dưới của các bản ở sát đáy bình. Bình có diện tích tiết diện ngang là S1 và được đặt trên mặt bàn nằm ngang. 2 bản tụ được nối với nguồn điện có suất điện động E không đổi, điện trở trong không đáng kể, chất điện môi có hằng số điện môi ε và được coi như 1 chất lỏng lí tưởng. Nhờ 1 lỗ có diện tích tiết diện ngang S2 ở đáy bình, chất điện môi được tháo ra khỏi bình. Bỏ qua điện trở các dây nối. Xác định sự phụ thuộc của I trong mạch vào thời gian t. Lấy gôc thời gian lúc mặt thoáng của chất điện môi ở ngay mép trên của các bản tụ. Cho gia tốc trọng trường g.
{Mình đg cần gấp mong mọi người giải giùm. Mình thanks trk}
 

Quảng cáo

Top