Khoảng cách là bao nhiêu

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe I-âng, khoảng cách 2 khe a=1mm, khoảng cách hai khe tới màn D=2m. Chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng thóa mãn $0,39\mu m\leq \lambda\leq 0,76\mu m$. Khoảng cách gần nhất từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm ở trên màn là :
A. 2,34mm
B. 3,24mm
C. 2,40mm
D. 1,67mm
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe I-âng, khoảng cách 2 khe a=1mm, khoảng cách hai khe tới màn D=2m. Chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng thóa mãn $0,39\mu m\leq \lambda\leq 0,76\mu m$. Khoảng cách gần nhất từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm ở trên màn là :
A. 2,34mm
B. 3,24mm
C. 2,40mm
D. 1,67mm
Khi thực hiện giao thoa ánh sáng trắng thì tại vị trí vân trung tâm là vân sáng trắng từ đó trở ra vân sáng gần nhất là vân sáng bậc 1 của tím, rồi cứ thế đến vân đỏ bậc 1. Vậy vân sáng trùng chỉ có thể bắt đầu từ bậc 2 của tím và bậc 1 của ánh sáng khác (TM điều kiện trên)
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe I-âng, khoảng cách 2 khe a=1mm, khoảng cách hai khe tới màn D=2m. Chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng thóa mãn $0,39\mu m\leq \lambda\leq 0,76\mu m$. Khoảng cách gần nhất từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm ở trên màn là :
A. 2,34mm
B. 3,24mm
C. 2,40mm
D. 1,67mm
Đây là cách làm
Khi giao thoa với ánh sáng trắng, vân trung tâm có màu trắng(Do gồm hh tất cả các màu). Hai bên vân trung tâm có màu giống cầu vồng, màu tìm gần vân trung tâm nhất, màu đỏ xa nhất(Cái này vẽ trên thang đo bước sóng nha)
Trong đó có vùng phủ nhau của hai quang phổ ánh sáng trắng
Từ đó ta có $n\dfrac{\lambda_{min} D}{a}=k\dfrac{\lambda D}{a}$. Với k là bậc của ánh sáng trắng
Từ đó bạn tịnh tiến $n$ rồi thử đáp án
Đáp án A
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
nguyenvanthe Nếu tăng khoảng cách giữa 2 khe thêm 5% và giảm khoảng cách từ 2 khen đến màn là 3% thì khoảng vân giao thoa trên màn là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
tritanngo99 Khoảng cách từ vân tối thứ $2$ đến vân sáng bậc $5$ là: Bài tập Sóng ánh sáng 6
V Khoảng cách giữa bốn vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm là Bài tập Sóng ánh sáng 0
A Khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất thu được trên màn là: Bài tập Sóng ánh sáng 0
apple13197 Khoảng cách giữa hai vị trí của màn để H là cực đại giao thoa lần đầu và cực tiểu giao thoa lần cuối Bài tập Sóng ánh sáng 4
apple13197 Khoảng cách hai khe $S_{1} và S_{2}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 2
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách giữa 2 vân sáng trùng nhau liên tiếp là Bài tập Sóng ánh sáng 3
mpmikisg Khoảng cách giữa 2 khe lúc sau là bao nhiêu ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
cuonghp96 Khoảng cách giữa màn và mặt phẳng hai khe là Bài tập Sóng ánh sáng 3
highhigh Khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân tối xuất hiện trên màn là Bài tập Sóng ánh sáng 3
thu4996 Khoảng cách giữa hai khe là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Huy Nguyễn Khoảng cách hai khe S1 và S2 là Bài tập Sóng ánh sáng 3
V Khoảng cách giữa hai khe là Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Khoảng cách hai khe là ? Bài tập Sóng ánh sáng 6
D Vị trí trên màn quan sát phần quang phổ bắt đầu chồng lên nhau cách vân trung tâm khoảng là Bài tập Sóng ánh sáng 3
D Khoảng cách giữa hai vân khác loại liên tiếp nhau là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
inconsolable Khoảng cách giữa 2 vệt sáng đó là: Bài tập Sóng ánh sáng 2
D Khoảng cách giữa 2 khe sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Tại M trên màn có hiệu khoảng cách từ M đến $S_{1},S_{2}$ là 5µm, tìm tần số lớn nhất của bức xạ cho Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là Bài tập Sóng ánh sáng 1
lam_vuong Khoảng cách ngắn nhất giữa các vị trí trên màn có 2 vân sáng của 2 bức xạ trùng nhau là Bài tập Sóng ánh sáng 1
lam_vuong Hai vân tối của 2 bước xạ trùng nhau, cách vân sáng trung tâm 1 khoảng ngắn nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 4
thehiep Khoảng cách giữa hai khe là Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Nếu tăng khoảng cách $S_{1}S_{2}$ thêm 2$\Delta a$ thì tại M là: Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm trên đoạn thẳng AB là Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Khoảng cách lớn nhất và bé nhất giữa vân tối, ứng với $k=0$ đến vân sáng $k^{''}=1$ lần lượt là Bài tập Sóng ánh sáng 3
T Nếu tăng khoảng cách a một đoạn y thì M là vân sáng bậc 3k. Nếu tăng a một đoạn 2y thì ở M là Bài tập Sóng ánh sáng 3
D Khoảng cách giữa hai khe là Bài tập Sóng ánh sáng 1
•One-HicF Hỏi khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất xuất hiện trên màn là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
adamdj Khoảng cách từ màn đến hai khe lúc đầu là: Bài tập Sóng ánh sáng 2
thehiep Nếu tăng khoảng cách $S_1S_2$ thêm $\Delta a$ thì tại M là Bài tập Sóng ánh sáng 3
levietnghials Trong thí nghiệm giao thoa I-Yang về giao thoa ánh sáng. Cho khoảng cách 2 khe là $1mm$, từ 2 khe đế Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Khoảng cách ngắn nhất của $MN$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
VAN SI LUC Vân sáng gần M nhất cùng màu với vân trung tâm cách M một khoảng? Bài tập Sóng ánh sáng 0
VAN SI LUC Tính khoảng cách hai khe đến màn lúc đầu Bài tập Sóng ánh sáng 6
apple13197 Khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda _{2}$ và $\lambda _{3}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hải Quân Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và vết sáng tím thu được trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 10
ĐỗĐạiHọc2015 Trong khoảng cách từ M đến N có bao nhiêu vân sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
B Tính khoảng cách từ vân trung tâm tới vân sáng màu lam thứ 7 trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
A Tìm khoảng cách giữa hai khe sáng Bài tập Sóng ánh sáng 4
San Bằng Tất Cả Xác định khoảng cách giữa $2$ vết sáng đó. Bài tập Sóng ánh sáng 2
untilyou1996 Tính khoảng cách giữa hai vạch đen trên giấy Bài tập Sóng ánh sáng 2
anzaiii Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng. Bài tập Sóng ánh sáng 2
X Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và tím thu đc trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 0
Trần Nhật Phong Để quan sát được các vân giao thoa thì phải đặt dây tóc bóng đèn cách hai khe một khoảng tối thiểu ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Tìm khoảng cách giữa 2 vệt sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
superstar Tính khoảng cách tiêu điểm của thấu kính ứng cới các ánh sáng đỏ tím Bài tập Sóng ánh sáng 4
ShiroPin Khoảng cách ngắn nhất từ vân sáng bậc 6 của ánh sáng lam đến vân tối xuất hiện trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 5
Cherry Khoảng cách giữa 2 vết sáng của ánh sáng đơn sắc dưới đáy bình Bài tập Sóng ánh sáng 1
Cherry Tính khoảng cách giữa 2 khe young Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top